Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer 

Datum 22-05-2023 

Aanwezig:, B. Kuijer, , M. Zwaneveld, P. Verkooijen, Hugo Ent, Hans Pelt, , R. de Vink, , G. v Dok, T. Broek, P. van Putten, F de Geus, E. Saraber. 

Afwezig:, A. Hauer, W v/d Waardt 

1. Opening 

Om 20.15 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen. 

 • Geen mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

 • Geen ingekomen stukken 

4. Bestuursverkiezing  

 • Frank en Bert aftredend in 2023 
 • Geen nieuwe bestuursleden melden zich aan. 
 • Frank e Bert opnieuw verkozen 
 • Hugo blijft aan als bestuurslid 

5. Externe competitie.  

 • Er wordt ingedeeld op rating. 
 • We zijn gedegradeerd naar de 2e klasse. Dat wordt een zestal. 
 • Mochten we gevraagd worden om in de 1e klasse te spelen, dan is de meerderheid daarvoor. 
 • We geven ons op voor de beker competitie. 

6. Interne competitie 

 • Speellokaal en speelavond blijft “Onder de Linden” op maandagavond.  
 • De eerste schaakavond wordt gestart met een simultaan tegen de club kampioen. De eerste schaakavond wordt 28 augustus. 
 • Prijsuitreiking. Thomas clubkampioen, Ron 2e prijs, Bert 3e prijs, Frank beste Bondswedstrijd speler, Peter Trouwste donateur.    
 • Verkorte speeltijd voor jeugdige spelers. Om jeugd te trekken wordt er voorgesteld om de partijen tegen jeugdige spelers 1 uur pppp te spelen. De speeltijd kan per partij verschillen. Het voorstel wordt aangenomen. De jeugdspeler doet mee met de interne competitie.     

7. Website  

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site op beperkte wijze te onderhouden. Gelieve wel je eigen partij van commentaar te voorzien en dit op te sturen.  

8. Financiën 

 • Voor dit jaar is Hugo en Thomas aangewezen. Reserve wordt Thomas. 
 • Kascontrole is uitgevoerd. En goedgekeurd 
 • De contributie voor senioren wordt geëvalueerd als het eigen vermogen onder de 3500 euro komt. Het eigen vermogen is 6500 euro. De contributie blijft 75 euro/jaar 
 • De jaarhuur is 900 euro/jaar. 
 • Alle consumpties worden op 2 euro gehouden. Er is een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te betalen 
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.  

9. Jaarverslag 

 • Het Jaarverslag (notulen ALV mei 2023) komt op de website.  

10. Rondvraag 

 • Thomas stelt voor om enkele keren per jaar les te geven en dan een bepaald thema te behandelen. De leden moeten ideeën aandragen. 
 • Heeft er iemand contact met de Oekraïense schaker? Martin heeft contact, het hangt af van de opvangplek. Martin houdt de vinger aan de pols. 
 • Hugo stelt voor om weer een stukje te schrijven in de Binnendijks, Eddy pakt dit op en Hugo stuurt het door naar de Binnendijks. 
 • De basisschool MB geeft nauwelijks nog schaakles, Hans heeft er energie in gestoken zonder veel resultaat.    

11. Sluiting 

Bert sluit na een rondvraag om 21.30 uur de vergadering 

Een gedachte over “Notulen Algemene ledenvergadering”

 1. Ik zag tot mijn grote verbazing mijn aanwezigheid op de ledenvergadering van 22 mei 2023.
  Ik heb het even opgezocht maar op 22 mei bevond ik mij in Fredericton, New Brunswick, Canada; volgens google earth hemelsbreed zo’n 5047 km van de Middenbeemster vandaan.

Reacties zijn gesloten.