Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer 

Datum 22-05-2023 

Aanwezig:, B. Kuijer, , M. Zwaneveld, P. Verkooijen, Hugo Ent, Hans Pelt, , R. de Vink, , G. v Dok, T. Broek, P. van Putten, F de Geus, E. Saraber. 

Afwezig:, A. Hauer, W v/d Waardt 

1. Opening 

Om 20.15 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen. 

 • Geen mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

 • Geen ingekomen stukken 

4. Bestuursverkiezing  

 • Frank en Bert aftredend in 2023 
 • Geen nieuwe bestuursleden melden zich aan. 
 • Frank e Bert opnieuw verkozen 
 • Hugo blijft aan als bestuurslid 

5. Externe competitie.  

 • Er wordt ingedeeld op rating. 
 • We zijn gedegradeerd naar de 2e klasse. Dat wordt een zestal. 
 • Mochten we gevraagd worden om in de 1e klasse te spelen, dan is de meerderheid daarvoor. 
 • We geven ons op voor de beker competitie. 

6. Interne competitie 

 • Speellokaal en speelavond blijft “Onder de Linden” op maandagavond.  
 • De eerste schaakavond wordt gestart met een simultaan tegen de club kampioen. De eerste schaakavond wordt 28 augustus. 
 • Prijsuitreiking. Thomas clubkampioen, Ron 2e prijs, Bert 3e prijs, Frank beste Bondswedstrijd speler, Peter Trouwste donateur.    
 • Verkorte speeltijd voor jeugdige spelers. Om jeugd te trekken wordt er voorgesteld om de partijen tegen jeugdige spelers 1 uur pppp te spelen. De speeltijd kan per partij verschillen. Het voorstel wordt aangenomen. De jeugdspeler doet mee met de interne competitie.     

7. Website  

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site op beperkte wijze te onderhouden. Gelieve wel je eigen partij van commentaar te voorzien en dit op te sturen.  

8. Financiën 

 • Voor dit jaar is Hugo en Thomas aangewezen. Reserve wordt Thomas. 
 • Kascontrole is uitgevoerd. En goedgekeurd 
 • De contributie voor senioren wordt geëvalueerd als het eigen vermogen onder de 3500 euro komt. Het eigen vermogen is 6500 euro. De contributie blijft 75 euro/jaar 
 • De jaarhuur is 900 euro/jaar. 
 • Alle consumpties worden op 2 euro gehouden. Er is een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te betalen 
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.  

9. Jaarverslag 

 • Het Jaarverslag (notulen ALV mei 2023) komt op de website.  

10. Rondvraag 

 • Thomas stelt voor om enkele keren per jaar les te geven en dan een bepaald thema te behandelen. De leden moeten ideeën aandragen. 
 • Heeft er iemand contact met de Oekraïense schaker? Martin heeft contact, het hangt af van de opvangplek. Martin houdt de vinger aan de pols. 
 • Hugo stelt voor om weer een stukje te schrijven in de Binnendijks, Eddy pakt dit op en Hugo stuurt het door naar de Binnendijks. 
 • De basisschool MB geeft nauwelijks nog schaakles, Hans heeft er energie in gestoken zonder veel resultaat.    

11. Sluiting 

Bert sluit na een rondvraag om 21.30 uur de vergadering 

Prijsuitreiking 2022-2023

De prijsuitreiking werd zichtbaar een vrolijk gebeuren.

Eindelijk weer een normaal schaakseizoen met weer een eerlijke strijd om het kampioenschap van onze gezellige schaakvereniging. Van ons nieuwe lid Thomas Broek konden we wel verwachten dat hij hoge ogen ging gooien. Hij was van andere schaakverenigingen eerder ook al kampioen. Maar onze eigen vroegere kampioenen deden hem de titel niet kado. Uiteindelijk won Thomas toch, zij het met een klein verschil.

Ex-Kampioen Martin (rechts) feliciteert zijn opvolger Thomas Broek.

Twee ex-kampioenen die het duidelijk zichtbaar zeer sportief opvatten. 2e prijs voor Ron de Vink

Wat ook geldt voor Bert Kuijer, 3e plaats

We speelden dit jaar extern maar liefst in de 1e klasse NHSB. En daarom was de prestatie van Frank de Geus extra opmerkelijk: beste bondsprestatie, met 4,5 uit 6!

En een troostmedaille voor onze altijd goedgehumeurde Peter van Putten, een ‘donor’ voor onze altijd aanwezige gezelligheid.

Het was een goed seizoen. Fijn dat drie nieuwe leden lijken nu definitief ons te willen blijven versterken. Alleen jammer dat een paar nieuwe krachten die bij ons kwamen kijken, toch weer afhaakten . Waardoor we toch een beetje moeten blijven hopen op nieuwe leden voor ons kleine, maar gezellige clubje.

Laatste ronde ’22-’23, verslag

Ineens was het de  laatste ronde in plaats van de voorlaatste. Had het bestuur er even niet op gelet dat op 29 mei de heilige geest moet worden uitgestort over de apostelen en er dan dus geen gelegenheid is om ook nog eens prijzen op de schakers te laten nederdalen!  Zo zie je maar weer eens tot wat voor catastrofes de huidige onstuitbare ontkerstening kan leiden. Op zijn minst dreigt er een prijsuitreiking zonder prijzen.

De twee kampioenskandidaten wisten dat alles waarschijnlijk nog niet en hadden zich voorgenomen elkaar geen duimbreed toe te geven. In de twee rondes die ze meenden nog ter beschikking te hebben kan er altijd nog een wonder gebeuren. Je concurrent kan ineens te kampen krijgen met een plotseling onverklaarbaar verdwijnen van de heilige (schaak)geest. Dat overkomt zelfs wereldkampioenen wel eens. Maar dat gebeurde nu niet.

Beetje sneu voor Frank en Hugo. Want die waren vanavond nogal erg kansloos.  Frank nota bene al na 7 zetten. Die moet misschien toch weer in de komende schaakloze weken wat aan zijn openingenrepertoire werken. Want  Thomas deed niet echt iets bijzonders, doch Frank bleek even de theoriedetails kwijt en  moest het zelf bedenken. En dat gebeurde te zorgeloos. Opgegeven na 10 zetten.  Onze beste bondsresultaatbehaler schoof daarna verlegen lachend maar duidelijk beschaamd door het clublokaal.  

Hugo hield het iets langer vol maar liet zich toch al vroeg pijnlijk in de maling nemen. Hij verprutste op de 16e en 17e zet zijn tot dan nog alleszins redelijke stelling. En ook Ron hoefde daar niet zeer bijzondere staaltjes denkwerk voor te laten zien.

En dus is Thomas onze spiksplinternieuwe clubkampioen! Gefeliciteerd Thomas! Thomas heeft me toestemming gegeven voor een interview. Dus binnenkort hoort u meer van ons.

Daarentegen werd de partij van Bert tegen Martin steeds ingewikkelder. Deze  combattanten wisten wel al dat dit de laatste ronde was en vonden met een bord vol stukken dat het maar remise moest worden. Er stond niets meer op het spel. En om daar nu nog tot laat in de avond je hersens mee  te pijnigen? Dat doet Prof. Mr Dr K later wel, en die vindt de stand bij goed spel inderdaad gelijk. Maar vindt dat als gewoon mens maar eens in zulke stellingen.

Onze Peter had weer een donatie in gedachten vanavond. Alweer twee pionnen, alweer in een vroeg stadium, dit keer voor Gerrit. Die hem daarna leerde hoe je zoiets simpel en soepel naar winst voert. Ik adviseer ons bestuur om Peter te benoemen tot ere-donateur.

Nog wat illustratiemateriaal:

Hoe het niet moet in een versnelde Draak.

Thomas – Frank (6.Le3)

6. …. e6   ????  ( d6!)  7. Pdb5 !! ja wat nu te doen tegen Pd6!

  Thomas – Frank (7.Pdb5)

Niets helpt. Frank speelde  7 ….  Lxc3 8. bxc3, d5 9. exd5, exd5  10 Lf4 opgegeven

Hoe je een simpele afgang kunt beleven in een rustige Reti:

  Ron – Hugo (16.Da4!)

16. … Tab8?  (Ted8!?) 17.  Tb1 Pe4?

  Ron – Hugo (17…Pe4 )

18.cxd5 Lxd5 19.Pxd5 Dxd5 20.Txb8 Txb8 21.Dxa7 Dat was de eerste pion

  Ron – Hugo (21.Dxa7)

21. …. Db5? 22. Lxe4 fxe4 23. Pc3 en daar gaat de tweede. Hugo geeft het spoedig op.

Hoe je het jezelf moeilijk kunt maken in een soort DameIndisch en dan maar remise afspreekt:

  Bert-Martin  26 …hxg4

27. fxg4 Kg7  28. Df3 remise

Hoe je snel twee  pionnen kunt doneren in een Philidor:

 Gerrit – Peter (4.d5)

4. … Pd4? ( 4. …  Pce7!)  5. Pxd4 exd4 6. Dxd4

en

  Gerrit – Peter (16…c4)

16. … c4? (Tad8)  17. Pxe7+ Dxe7  18. Dxd6, Dxd6  19.Lxd6

Hoe je sympathiek kunt reageren kunt reageren op gestuntel van je tegenstander:

Thomas:

De tijd dat een snelle overwinning mij genoegen verschafte, ligt reeds lang achter me. In een bondspartij of in een toernooi is het nog wat anders, maar zeker in een interne partij hoop je op een mooie, spannende partij. Net als in het tennis waarin een spannende rally met mooie reddingen toch meer aanspreekt dan talloze aces scoren! Zeker tegen een speler uit de top vijf zoals Frank, stel je je in op een zware avond. Maar de partij was eigenlijk al verpest na 6.. e6? waar 6..d6 of 6..a6 normaal zijn. Maar is het allemaal zo hopeloos na 6..e6
7. Pdb5?

Mijn niet zo spraakzame analysemaatje geeft als mogelijkheden nog 7.. Kf8 , 7.. Da5 of 7.. Le5 als iets beter dan
7.. Lxc3+ maar wel met een waardering tussen+2 en +2,5.

  Thomas – Frank (9…exd5)

Ipv 10. Lf4 had ik eerst nog 10. Dxd5 in gedachten, maar na 10.. Dxd5 11. Pc7+, Kd8 12. Pxd5 is het wel beter voor wit, maar met een lelijke dubbelpion op de damevleugel nog geen gelopen race. Als zwart had doorgespeeld, had hij nog het beste kunnen voortzetten met 10. g5 of 10.. Kf8 (+2,5) maar Frank baalde duidelijk van zijn 6e zet en geloofde er niet meer in.
Hierna hebben we nog een aantal partijen “uit de losse pols” gespeeld en pakte hij me nog een fraai toreneindspel af.
Enkele weken geleden tijdens een vluggertjes avond zette hij me nog fraai van het bord en de volgende keer tref ik vast een op revanche beluste Frank aan, die al heeft bewezen beter te kunnen.

Eddy:

Ik wens u allen een vrolijk Pinksterweekend. Zal niet meevallen zonder schaakpartij.

U wist al van een vroeger verslag dat ik nog een beetje vreemder -als meestal al- word als het lente wordt. Afgelopen zaterdag was het eindelijk mooi weer. Dus gewapend met zware apparatuur naar het Kerkemeertje, bij ons in de buurt.  Alwaar een zeer fotogenieke grutto ons op een hek opwachtte en bleef zitten, om ons duidelijk te maken dat we het niet in ons hoofd moesten halen het hek te openen en zijn nest in gevaar te brengen.

Mooi hè! 

Allen een zonnige lente gewenst!

eindcorrectie moet nog plaatsvinden

Ronde 28 en Einduitslag 2022/2023

PosNaamPrtWRVScore
1Thomas Broek232021673
2Ron de Vink251672657,1
3Bert Kuijer22985489,5
4Frank de Geus201235480,7
5Martin Zwaneveld2512310471,8
6Gerrit van Dok248313356
7Hans Pelt19748346,4
8Sven Damen14545251,8
9Ab Hauer215016234,2
10Hugo Ent13337213,8
11Paul Verkooijen9414192,3
12Wouter van Waardt12417165,3
13Peter van Putten141013124,5
14Matthijs Groot5311110,8
15Fjodor Brahar8215100
16Nico de Koning10001083,8
17Doeko Wilms Floet421179,5
Nr.WitZwartResultaat
1Thomas BroekFrank de Geus1-0
2Ron de VinkHugo Ent1-0
3Bert KuijerMartin Zwaneveld½-½
4Gerrit van DokPeter van Putten1-0

ronde 27, 8 mei 23, verslag

Op de avond zelf al schreef ik het volgende:

‘Veel tactiek vanavond op de borden.  Bert keerde kennelijk geheel opgefrist terug van zijn vakantie. Hij ging  met wit vol in de aanval vanavond en daar was zelfs Frank even niet tegen opgewassen.

Ab speelde weer te snel in best zeer ingewikkelde stelling, waar Ron uiteraard wel veel tijd in stak, en met succes. Hij had veel verder gerekend dan Ab, die ogenschijnlijk met heel sterke lopers op weg was naar materiaalwinst, maar Ron liet zien dat het maar schijn was en wikkelde daarna geforceerd af naar een gewonnen eindspel

Hoe Gerrit ineens 2 pionnen achter raakte heb ik ter plekke niet meegekregen. Maar daarna was hij tegen een secuur spelende Hugo eigenlijk kansloos. Hoewel, met ongelijke lopers moet je toch tot laat in de avond heel wakker blijven. En dat bleef Hugo. Zelfs met 2 en later met 3 pionnen meer gaat het niet vanzelf. Maar hij won netjes. Een sterke partij van Hugo.

Het minst tactisch was vanavond het gevecht van Thomas met Paul. Paul hield met wit mooi stand in een strategisch gevecht. Er  werd langzaamaan veel afgeruild. Het bleef lang gelijk. Thomas hoopte -denk ik- in het vrijwel gelijke eindspel te kunnen profiteren van zijn sterke loperpaar. Het werd een demonstratie van de kracht daarvan. Wit werd langzaam geconfronteerd met steeds sterker gepositioneerde zwarte  stukken en wat gebrek aan bewegingsruimte. Na alweer een lastige zet van zwart hoorden we Paul luid verzuchten “Pfffffff”. “Sorry” reageerde Thomas met een glimlach. En dan vond Paul toch weer een sterke zet. Toen ik vertrok om de bus te halen vreesde ik desalniettemin  dat Pauls defensieve prestaties van vanavond toch niet beloond zouden worden. Intussen weten we wel hoe sterk Thomas meestal zijn eindspelen behandelt. Die vrees bleek terecht, bleek de volgende morgen op de site. Paul verloor toch nog. Zo handhaafde Thomas de kleine voorsprong in zijn verse koppositie.

Twee dagen later schrijf ik na raadpleging van de gekiekte notatieboekjes en Prof. Mr Dr Komodo. en mej Dra Stokvis:

Hugo won de eerste pion als volgt:

Hugo – Gerrit (14…Pe8)

15. Dg4!! e5?  16. Pxd5 met matdreiging

En kort daarop geforceerd zijn 2e pion op e5

Met ongelijke lopers later zelfs met 3 pionnen meer toch nog nadenken:

Hugo – Gerrit (46…Kf8)

Zwart geeft op. Bijv, 47 Ke5

In de opening bleef Frank goed overeind tot hij bij zet 8 een voor mij raadselachtige paardzet deed. Daar schoot hij niks mee  op:

Bert – Frank (8.0-0)

8. ….  Pg4

9. Pd5 Dd8 10. h3  Pf6  Niet heel erg, maar toch ..

Opvallend vond  ik  zet 12 van Bert, waaruit m.i. zijn nieuw verworven mentale frisheid blijkt

Bert – Frank (11…0-0)

12. g4!  Waarop zwarts … e6  veel te traag blijkt. Bedoeld om f5 even tegen te gaan, maar dat komt t.z.t. toch en de loper op c8 kan zich voorlopig niet meer verdienstelijk maken. Na een te krampachtige poging om zelf nog wat leven in de brouwerij te krijgen 13. Pe2  13 …. h5?  vindt Bert schijnbaar moeiteloos de goede aanvalsmogelijkheden.

Bert – Frank (20.Le4)

Frank kijkt natuurlijk zeer geconcentreerd naar de  uiterst dreigende onweerslucht boven zijn koningsstelling en hoopt met 20.    Pe5  niet alleen zijn paard maar eindelijk ook zijn loper aan de verdediging te laten deelnemen, maar overziet daardoor 21.c3 met stukverlies. Bijna een miniatuurtje .

De ingewikkelde stelling waarin Ab mooie mogelijkheden lijkt te krijgen, maar Ron aantoont dat dat maar schijn is

Ab – Ron (21.c5)

21 ……..fxe4  22, L c4 Le6  23 .Ld6

Ab – Ron (23.Ld6)

23. …. Txf1 24. Txf1  Lxc4 25. DXc4+ De6  26. Dxe6+ Txe6

Ab – Ron (26…Txe6)

Ron moet deze stelling al 5 zetten eerder als gewonnen hebben getaxeerd. Hij staat een pion voor, maar veel belangrijker zijn die twee verbonden vrijpionnen, die een voortdurende dreiging blijven vormen en de machteloosheid van het witte paard. Slechts een kwestie van tijd. Als wit dan nog een pion inlevert (offert?)is het snel gebeurd.

Ab – Ron (37…Ld8)

38. Tc6 Txc6 39. bxc6 Kd6  

Ab – Ron (39…Kd6)

opgegeven.

Een beetje tragikomisch om te zien dat het paard dat ooit na 10 .. cxd4 naar het zielige veld a2 werd teruggetrokken (in plaats van naar d1)  daar nooit meer vandaan is gekomen. Eigenlijk speelt wit de hele partij met een stuk minder.

Na de partij Paul-Ron in de computer te hebben in gevoerd kwam ik erachter dat Paul inderdaad meestal bijna gelijk stond. Wel steeds met initiatief voor zwart.

Enkele keren geeft Komodo wat meer voordeel voor Thomas aan, die dat echter dan snel zelf weer teniet doet.

Paul – Thomas (34.Pxb5)

Bijv:

34. … Ph4? (34 …. Tc4  (- 3.40)) 

35 Pc3! Tc4? (35.. Pxf3+ 36. gxf3 Tc4 (-0.40) )

36. Pxh4! (= 0.22)

En vlak voor het eind ziet Komodo 14 nog steeds geen echt voordeel voor zwart. 

 Paul – Thomas (41…Lb6)

42 Td6?  Tb1+  wit geeft op  (wegens 43. Kh2 Lc7)

Wat gebeurde hier? Ik was er niet bij, en mailde dus naar Paul om te vragen of hij inmiddels toch in tijdnood was geraakt. (Dat overkomt de meeste tegenstanders van Thomas!)  Ik kreeg het volgende antwoord:

Paul:

Ik had nog circa 16 minuten op de klok bij mijn laatste 42e zet, dus ruim genoeg om na te denken. Helaas had ik een gigantische hersenkronkel bij Td6. Ik zag alleen maar dat een loper weg gezet moest worden, met daarna eerst pionwinst met schaak en daarna simpel winst voor wit.

De simpele voortzetting Tb1+ voor zwart geheel over het hoofd gezien.

Die avond geen stress vanwege werk, dinsdag pas laat hoeven beginnen, helpt echt om rustig een partij te spelen. Helaas betaalde dat niet helemaal uit. Desalniettemin een leuke avond beleefd.

Thomas

Dit was pas mijn tweede partij tegen Paul. Toen ik nog maar kort lid was van de club na een lockdown kwam ik niet echt met voordeel uit de opening.
Sterker nog, Paul kreeg een comfortabele stelling maar
helaas maakte een misgrepen een abrupt einde aan de partij. Gisteren niet zulke drama’s , wel een interessante opening ; het
Schots Gambiet. Niet de bekende variant met 5. 0-0, Pxe4 6. Te1, d5 7. Lxd5, Dxd5 8. Pc3 maar het eveneens speelbare 5. Pxd4.

Paul – Thomas (5.Pxd4)

Zwart kan dan een centrumpion winnen met 5….Pxe4 waarop kan volgen 6. Lxf7+, Kxf7 7. Dh5+, g6 8. Dd5+, Kg7 9. Pxc6, bxc6 10. Dxe4 waarna zwart het loperpaar heeft maar wel de rochade kwijt is. Ik was gisteren sowieso wel in een wat risico mijdende bui. 

Na 10. Pd2, 0-0 11. b4, Lb6

Paul – Thomas (11…Lb6)

12 Le2 (bekend nog 10. f4)

heb ik overwogen een pion te winnen met 12.. g5 13. Lg3, Pxc4 14. Pxc4, Pxe4 maar had mijn twijfels vanwege de verzwakking van de zwarte koningsstelling. Liever een klein voordeeltje en dat proberen rustig tot meer uit te bouwen.

Paul – Thomas (21.Db3)

Na 21. Db3 heb ik een tijd getuurd naar Dh5 met het idee om eventueel op h3 te offeren maar na 22. Dxb7 geloof ik niet dat zwart veel compensatie laat staan mataanval heeft.
In deze fase was het voordeel voor zwart inderdaad klein, enkele tienden, maar ik vond mijn stelling gewoon veel prettiger spelen. Na de dameruil blijft het een tijdje zo maar vanaf zet 30 wordt het even wat serieuzer.

Diagram na 34 Pxb5 


Op het moment dat ik het wat geforceerde 34.. Ph4?! speelde gaf direct 34.. Tc4 toch de waardering -3. De onderste rij is dan voor wit toch echt een probleem! Het materiaal en de energie raakte uitgedund al poogde een vervaarlijk blaffend hondje mensen weer enige energie te verschaffen.

Paul – Thomas (37.Ta8+)

Na net de moeilijke keuze tussen 37. …Kf7 en …Kh7 te hebben gemaakt, was ik door 38. Lxf4 verrast (het werd al laat, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen!) en na 38. .. g5 hield ik alleen rekening met 39.Lxg5, hxg5 40. Pf3 en misschien nog winstkansen vanwege het loperpaar. Ipv 38.. g5 was 38.. Td3 sterker, volgens mij gaf Frank dit nog aan bij de analyse of was dit een ander moment?

Paul – Thomas (38…g5)


Paul miste nog een goede remisekans met 39. Th8+!, Kxh8
40. Le5+, Kh7 41. Lxc3, gxh4 en nu wederom door Frank aangegeven 42. Lf6 wint nog een tweede pion voor het stuk en het moet raar lopen wil dit niet remise worden.

Paul – Thomas (42…Tb1+)

Ook in de slotstelling had wit nog de mogelijkheid 43. Kh2, Lc7 en nu de lastig zonder elektronische hulp te vinden zet 44. Lf4! en na 44.. Lxd6 45. Lxd6 zal het toch technisch een lastige klus zijn voor zwart om dit te winnen.

Ron liet weer geen steken vallen
en met nog twee ronden te gaan en nog geen halve banddikte voorsprong voel ik soms net de arme wielrenner die in de laatste meters voor de meet de achtervolger hijgend in zijn nek achter zich weet, loerend op een kans!

eindcorrectie moet nog plaatsvinden