Startschot 21- 22

‘Een nieuwe herfst en een nieuw geluid’, om Herman Gorter te variëren. Eindelijk weer iets moois in aantocht. Iedereen snakt naar een potje schaken. Maar eerst moet er serieus  vergaderd worden.  Voor de kiekjesman lijkt het echter of er alleen moppen verteld worden. Iedereen zit te grinniken.  Matthijs de grappenmaker?

2S7A9083bWEB

Of Frank?

2S7A9086WEB

Waar menigeen zich na zo’n Corona-crisis bezorgd over maakt (of iedereen nog wel terug zal komen- want we hebben er al niet zo veel- )  blijkt  onnodig. Er zijn nota bene drie nieuwe gezichten. Wat een luxe!

Hans Pelt

2S7A9094WEB

Hugo Ent

2S7A9092b2WEB

Foto helaas een beetje vaag, maar het fotomodel allesbehalve.  Hopelijk smaakt de koffie een beetje. Waarschijnlijk wel, want hij wordt gelijk bestuurslid van Aris de Heer! Notabene!

Sven Daamen 

Nou ja, nieuw? Een teruggekeerde verloren zoon.  Helaas vergat ik gisteren een aparte kiek van hem te nemen, maar uit zijn roemruchte verleden bij Aris de Heer heb ik er ook nog wel een aantal: hier Sven -8 jaar jonger- in 2013 bezig simultaan te geven tegen de  overige jeugd van Aris.

IMG_4500bWEB

En nog een teruggekeerde verloren zoon?  Of toch niet? Of toch wel? Of een beetje teruggekeerd? We blijven hopen.

2S7A9091cWEB

Het gaat hier wel om vier sterke schakers!! Dus zo zijn we wel heel gauw weer terug in de 2e klasse. Ja, daar horen we gewoon thuis!

Maar natuurlijk evenzeer fijn om Matthijs, Peter, Herman en Arend weer terug te zien. Dat was toch misschien even afwachten na Corona.

Wat niet het geval was voor Bert, Frank, Martin, Paul. Geen seconde aan getwijfeld! Dat is gewoon het waardevolle, antieke meubilair dat nog jaren meegaat.

Als Bert de vergadering heeft gesloten, gaan enkelen doen waarvoor ze eigenlijk zijn gekomen: schaken. Even kijken of de hersens het nog doen. Ik kijk  wat rond en constateer: je hoor ze doen het nog! Sommige nog wat stroefjes, maar dat komt wel weer gauw goed. Zoals Cola goed schijnt te zijn te werken tegen roest, voor hersens wil pils nog wel eens helpen. En dat kan. Er is in deze mooie, goed verlichte, schaakruimte gelukkig ook een bar. Die niet alleen hersenroest moet oplossen, maar ook financieel  verval van de club kan voorkomen. Ideaal allemaal. Ik vond het een hoopgevende avond!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 30-08-2021

Aanwezig:, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, , M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen, Sven Daamen, Hugo Ent, Hans Pelt, P. van Putten, H. Zwaneveld, Mathijs Groot, Arend Schuur, R. de Vink.

Afwezig: A. Hauwer, G. v Dok

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

Er volgt een voorstelronde vanwege drie nieuwe leden.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

 • 3 leden aftredend 2021; Martin, Gerrit, Paul
 • 2 leden aftredend 2020; Frank, Bert
 • Gerrit is niet herkiesbaar, Hugo Ent meldt zich aan als algemeen bestuurslid

5. Externe competitie.

 • Een zestal in de 3e klasse NHSB opgegeven. Er wordt ingedeeld op rating.
 • We geven ons op voor de beker competitie.

6. Interne competitie

 • Speellokaal en speelavond wordt “Onder de Linden” op maandagavond.
 • De eerste schaakavond wordt gestart met schaken.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

8. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 144 euro positief afgesloten. Voor dit jaar is Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren wordt geëvalueerd voor 1 januari 2022.
 • De jaarhuur is 600 euro/jaar.
 • Alle consumpties worden op 2 euro gehouden. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te betalen
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

9. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV augustus 2021) komt op de web site.

10. Rondvraag

 • Martin wil meedoen met de Bekercompetitie
 • Sven vraagt of het externe team al is opgegeven. Dat is nog niet gebeurd
 • Met de Open Dag Beemster op zondag 12 september kan de Aris de Heer zich promoten in Onder de Linden. Frank en Bert willen dit wel doen, er worden meer mensen gevraagd om dit te doen. Martin zoekt nog naar nieuw promotie materiaal.

11. Sluiting

Bert sluit na een rondleiding om 22.00 uur de vergadering

Hersenfitness 44 + oplossing

Train je voorstellingsvermogen. Zonder houtjes of knopjes.

Ke8? of Ke6? Welke is de beste. Waarom?

Ik kreeg heel weinig reacties dit keer. Misschien te subtiel?

SVESHNIKOV OVERLEDEN

Het schokte me wel even. Op mijn leeftijd word je wat te vaak geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan. En nu Sveshnikov weer. Alweer zo’n mens die ooit invloed op je had. Waar je ooit wat van geleerd hebt. Anders dan veel andere schakers waar ik ooit wat over schreef (Bronstein, Kortsnoi, Talj, Donner, Prins, Fischer, o.a.) kan ik me niet herinneren hem ooit in levenden lijve te hebben zien optreden. Misschien was hij niet zo vaak in Nederland. Ik zie nu wel bij Wikipedia dat hij in 1981 derde werd bij het Hoogoventoernooi. Misschien dat ik mij toen even van de schakerij had afgewend. Hij won wel enkele toernooien elders, niet zoveel als sommige landgenoten, maar  bijna altijd eindigde hij wel in de top.

Zijn grootste  verdienste voor de schaaksport echter is, denk ik, dat hij rond 1970 een opening uitvond  die er voor de schakers die met de lessen van meester Euwe zijn opgegroeid  belachelijk primitief uitzag. Zwarte koningstelling aan gruzelementen, achtergebleven zwarte pion op d6 , een sterk veld op d5 voor de tegenstander.   Maar tot ieders verbazing bleek het niet echt weerlegd te kunnen worden. Zwart krijgt er sterke mogelijkheden voor terug : centrumpionnen en snelle stukontwikkeling. En nu 50 jaar later wordt het  nog steeds  gespeeld door supertoppers. Bijv door Carlsen tegen Caruana in de match om het wereldkampioenschap. Voor schakers met een superdelux geheugen is het minstens een remisewapen geworden.

Ik heb in mijn leven vaak gezocht naar openingen die me konden helpen om op  ons armzalige onderbondniveau en met mijn armoedige schaakkwaliteit ook eens een partijtje te winnen. Dat lukte gelukkig wel eens dankzij wat meer kennis van een toenmaals nog bijna nooit in onze contreien zichtbare  opening. Liefst moest de kennis daarvan ook kunnen voorkomen dat ik ongelofelijk veel andere openingstheorie in mijn  wrakke geheugen moest zien te injecteren.  Ik was er bij mijn eerste pogingen om wat schaaktheorie machtig te worden, ik was toen 19,   al gauw achter gekomen dat het voor mij onbegonnen werk was om al die openingenboekjes van Euwe door te worstelen en dan ook nog te onthouden. Siciliaans leek me wel wat, maar pffff ……  de Scheveninger, de Najdorf, de Boleslavski, de Draak, de Grand Prix, de  ‘gesloten’  variant , iedere variant  goed voor een heel boek.  Eén van mijn eerste studie-objecten was derhalve wat toen de Jachtvariant heette, ofwel de Lasker-Pelikan heette. 1 e4 c5 2. Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 e5  Het had geen geweldige reputatie maar het was niet zo bekend!

Niet dat ik er nu zo vaak mee won – gek genoeg werd het in deze agressieve opening toch vaak remise, maar dat was met zwart  toch al iets – maar het gaf wel het genoegen de grote ogen en de schrikachtige blik te zien die de witspeler na je vierde zet opzette. Later werd die variant verder onderzocht en ging tenslotte de Kalasnikov  heten. Vaak echter toch overgaand in de Svesnikov , die ontstaat na 1 e4 c5 2. Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6! Pc3 e5 ! Dus als zwart een zet later begint te ‘jagen’.

Ik hield direct na het lid worden van mijn eerste schaakclub (Het Vrije Veld, in 1955) mijn notatieboekjes goed bij. Ik heb ze allemaal nog en ben erin gaan spitten. Mijn eerste ‘jachtspel’  was in 1959. Bij schaakclub Tarrasch.  Mijn eerste ‘jachtspel’ bij Aris de Heer was in maart 1975 tegen Paul(!) Kuijer. En  toen begon al gauw ook bij mij de  Sveshnikov -variatie door te dringen . Een verbeterd jachtspel, hoera !!!!!!  Dat was spekkie voor mijn bekkie. Er kwam steeds meer literatuur over aan de markt !  Ik ging dapper aan de studie. De eerste keer dat ik het gebruikte was in 1977 tegen Th.  Roet, die inmiddels een keer of tien kampioen van (het toen veel ledenrijkere) Aris de Heer was geworden. Het werd de partij uit mijn schaakverleden waar ik het meest trots op ben. Die speelde bovendien een erg belangrijke rol bij het verwerven van mijn 2e clubkampioenschap. Weshalve  hier alsnog mijn dank aan die geweldenaar  Sveshnikov. Ik heb die partij  al eens eerder voor u afgedrukt, dus nu maar niet. (Waar blijven trouwens uw partijen waar u zulke goede (of slechte) herinneringen aan heeft?) Daarna ging ook Roet er zich wat in verdiepen. Maar dat hielp voorlopig niet erg. Een paar weken later was het weer raak. Weer een Sveshnikov, Die ging  als volgt. Roet was niet op zijn best. Wellicht had hij de moed al opgegeven, of begonnen voor hem toen ook de jaren te tellen.

Dankuwel mijnheer Svesnikov.

Hierna vind ik nog wel een twintigtal partijen in mijn notatieboekjes met deze opening, Mijn belangstelling ervoor begon wel te tanen toen ik merkte dat op ons niveau vrijwel niemand het sterkste  6 Pdb5 speelde, maar wegens gebrek aan kennis 6. Pb3 of 6.  Pf3, waarna zwart wel gelijk alle problemen van de nazet te boven is, maar waarna die leuke agressieve stellingen meestal ook gelijk van de baan zijn, met te vaak remise tot gevolg. Althans bij mij.

Inmiddels is de Svesnikov bijna tot op het bot geanalyseerd. Bijna. Want hoewel er inmiddels veel heel dikke boeken over zijn geschreven, worden er nog steeds wel nieuwe mogelijkheden ontdekt. Svesnikov zelf heeft eens opgemerkt dat wit beter de zwarte ‘jacht’-opzet kan voorkomen door 3. Lb5. Een andere mogelijkheid om de Svesnikov (en veel andere Sicilianen) te omzeilen is beginnen met  2 c3. Veel tegenstanders van Svesnikov zagen het al gauw niet meer zitten om tegen deze man het normale Siciliaans te spelen en probeerden het met de Alapin (2 c3) . Met als logisch gevolg dat dit schaakgenie zich daar ook fors in verdiepte. Wat leidde tot een vuistdik boek (574 bladzijden) in 2010 : Evgeny  Sveshnikov : ‘The complete c3 Sicilian  The Alapin Variation by its greatest Expert‘  Hij concludeert met heel veel bewijsmateriaal dat van de 2 mogelijke beste antwoorden – 2 d5 en 2 Pf6 – de laatste toch de beste is. Daar heb ik ook nog wel wat voorbeelden van in mijn boekje, maar die zal ik u besparen, u heeft waarschijnlijk wel genoeg van mijn egotripperij. Maar ik wilde alleen even benadrukken dat ik met het voorafgaande alleen even wilde benadrukken hoe belangrijjk die Svesnikov was. Zelfs voor sommige onderbondschakers. Ik was na enige tijd niet meer de enige adept. Ik verloor bijv. smadelijk in 2001 tegen A. Laan van Caïssa die kennelijk inmiddels ook goed op de hoogte was. Ja, toen was voor mij de  lol er wel een beetje af. Mijn recentere partijen ermee op internet laten ook zien dat er naar mijn  smaak nu te veel eenvoudige schakers zijn die het ook kennen.

Nu even een partij van de grote meester zelf:

Het moge u hieruit duidelijk worden dat Sveshnikov hoorde tot de categorie van agressieve schakers die probeerde de stellingen lekker leuk te houden.

Svesnikov werd in 2017 nog wereldkampioen bij de senioren. Kort voor zijn dood was hij nog actief. Hij stierf woensdag 18 augustus jongstleden op 71-jarige leeftijd aan latere  complicaties van Corona.

Alweer een door mij bewonderd mens overleden. Bah!

Eindcorrectie moet nog plaatsvinden

Hersenfitness43 + Oplossing

Train uw voorstellingsvermogen zonder houtjes of knopjes:

Een koekje van mijn eigen deeg. De beste zet hier bedacht ik niet zelf, maar werd me later ingefluisterd door mijn geleerde leermeester K.

Hoewel dat paard daar een beetje nutteloos aan de rand lijkt te staan, krijg je als zwart toch het idee dat er wel wat in moet zitten. Later blijkt dat je twee duidelijk winnende zetten hebt. Eén ervan overwoog ik wel, maar de beste zag ik niet. Dat is Td5! Wat gebeurt er bijvoorbeeld na Dc1? Eigenlijk niet moeilijk maar in bovenstaande stelling toch wel even lastig vooruit te bedenken.

Weinig reacties. (Frank, Gerrit en Sven!!) Te eenvoudig waarschijnlijk! Maar ja, vanuit de diagramstelling dat zien?

Hersenfitness 42 + Oplossing

Werk aan uw voorstellingsvermogen! Zonder houtjes of schaakprogramma!

Zwart aan zet. Kan hij nog iets redelijks vinden, ondanks de materiële achterstand?

Zwart gaat winnen! Grappig hè! Kees en Frank gelijk goed! Martin en Gerrit in 2e instantie. Paul net niet goed genoeg!