Leuke Science-momenten

Aan het Science-toernooi namen maar liefst vier Arissers deel. Dat is dus Iets minder dan een kwart van ons hele ledenbestand. Drie gepensioneerden  (of zoiets) en een student. Logisch, gewone mensen hebben daar geen tijd voor. Die werken. Of zitten op Ibiza.Of zijn ergens in Europa op de loop voor een bosbrand. Ook spannend!

Aan Sven en Hugo vroeg ik of ze misschien Amsterdamse momenten kenden waar ze met wat plezier aan terugdachten. Ik bedelde om wat notatie in dier voege. Aan Hans en Thomas durfde ik dat niet te vragen. Ik vermoed dat die even niet meer aan dat toernooi herinnerd willen worden. Ik denk dat die twee mannen minder goed tegen de hitte van die week bestand waren. Wat was het heet!  Ik kan anders geen verklaring bedenken voor het feit dat ze beneden hun mogelijkheden  bezig waren.  Tot hun troost mag strekken dat het vast wel een goede training was om over een maand weer gezellig onder de linden de sterren van de hemel te spelen, en hun clubgenoten sterretjes te laten zien. Ach het waren maar oefenpotjes daar in dat warme Amsterdam.

Hugo schrijjft me over zijn ervaringen. Dat hij blij is met 4 uit 7. Dat hij tevoren had gehoopt op 3 uit 7.  Het zag  er in het begin niet naar uit. Hij kreeg weer aan het slot van zijn 2e partij in goede positie zo’n Covid-fitheids-inzinking. En overwoog ‘zijn schaakstukken aan de wilgen te hangen’. Maar gelukkig deed hij dat niet. Twee mooie winstpartijen gaven weer moed. En drie degelijke remises in de laatste ronden  tegen verdienstelijke tegenstanders bezorgden hem de gewenste en terechte lichte stijging van zijn elo-rating. Remises waarvan één duidelijke ‘plusremise’, met 2 pionnen voorsprong maar met ongelijke lopers. Uit vrees voor toch weer een `eind van de rit-` afknapper.  (Misschien had mijn laatste artikel over het ongelijke lopers-eindspel van Averbach daar ook nog een ongunstige invloed op?)

Hugo: Bijgaand mijn tweede winstpartij, waarbij  ik erg blij was, dat mijn tegenstander op mijn 20ste zet Ph5 antwoordde met (het daarmee uitgelokte) g4, daar ik het idee had dat ik vanaf dat moment beter stond en het daarna, denk ik, ook redelijk goed afmaakte.”

Hugo speelde met zwart een degelijke Koningsindiër. Ik zou zijn 10e zet Te8 zelf niet bedacht hebben. Je speelt in die opening toch altijd met de gedachte  aan …. f5 en dan staat die toren wellicht beter op f8.

Science22 – Hugo (10.Te1)

  10. … Te8

Maar wie ben ik!  Feit is dat wit hierna toch ook volgens Prof Mr Dr K. wat beter staat!  Tot inderdaad zet 20.

Science22 – Hugo (20…Ph5).

  Het lokkertje van Hugo heeft succes. Als wit hier bijv. 21. Pa4 speelt , blijft hij wat voordeel houden, maar 21. g4 is niet sterk en nu krijgt inderdaad zwart na 21. … Pf4 de wind mee. Het heeft zeker te maken met het feit dat nu de zwarte koningsloper na  22 Lxf4 exf4  wel erg mooi wordt. Maar je moet het maar juist inschatten. Chapeau voor Hugo!

Volgens de heer K. doet zwart het daarna ook uitstekend. Die ziet goed dat hij niet alleen op de koningsvleugel kan dreigen, maar nu (dankzij die loper) ook heel sterk op de damevleugel. Nog een petje af voor Hugo!

Science22 – Hugo (24.f3)

Zonder fouten hamert zwart daar de witte illusies steeds verder aan flarden. Die mist onder druk af en toe zijn laatste kleine mogelijkheden. Logisch als je zo’n krachtpatser tegenover je hebt zitten. Wit zwoegt nog door tot zet 39. Dan geeft hij op.

ScienceHugo

39. …. Txb3 wit geeft op. Wat is er na 40.  Txb3 Txb3 te doen tegen o.a. de dreiging  f3? 

41.Pc1  Ld4+ 42 Tf2  Tb2

41.Dh2 Th3 42. Dg2 f3

41.Df2 g3

En in de rest van het toernooi blijkt voor Hugo maar weer eens hoe groot de invloed is van zo’n opkikker op het psychisch welbevinden en je dan direct beter gaat schaken.

Sven stuurde me het volgende :

‘Het toernooi verliep voor mij heel stroef helaas. Ik was de rondes 4, 5 en 6 vrij kansloos. Mijn partij in ronde 3 tegen Bruun van de Laar (rating 1849) verliep daarentegen heel soepel en daar was ik het meest tevreden mee. Wat mij betreft kun je een diagram maken nadat zwart 15. …d4 heeft gezet. Ik vond daarna de beste zet : 16. f6+. Mijn tegenstander had beter kunnen pakken, want nu was het gauw over.’

Met 3 uit 7 eindigde Sven met een toernooirating iets boven zijn huidige elo.

De stellling bij zet 15, was na 14. …Da5 ?? aldus

Player – Player (14…Da5 )

  15. f5 !!!

Een prachtige zet! Hij deed me denken aan Svens partij in Heerhugowaard, waar dat ook een moordenaar bleek.

Het heel mooie vervolg kunt u hieronder live meebeleven:

Een partij waar je onderdaad trots op kunt zijn. Dit was toch wel weer even erg leuk!   Ik houd me aanbevolen voor vaker dit soort inspirerende post!

Prettige augustus gewenst. Hopelijk wat minder vaak heet.