Mededeling van de wepmeester

Ik heb op 1 juli nog al wat kleinigheden toegevoegd aan BDG-8. Vooral taxaties van de stellingen: voor wie beter? Ik denk dat het daardoor duidelijker wordt.