Hersenfitness 55 + oplossing

Train uw voorstellingsvermogen. Zonder bord of computer. Mail uw oplossing naar de wepmeester,

Wit aan zet. Zwart heeft een toren meer. Kan wit voorkomen dat zwart wint?

Oplossing Hersenfitness 55

Kreeg antwoorden binnen van Gerrit, Kees, Paul, Martin,Sven. Allemaal de hoofdvariant Pf7 + gevonden. En 1….. Kg8 omdat zwart anders mat gaat. Ook 2. Ph6 + zag iedereen..  En dan 2. …  Kh8 omdat na Kf8 zwart na Dxf5 ook mat gaat. Maar bijna iedereen denkt dan aan remise door herhaling van zetten. Niemand zag zonder hulp het offer 3. Dxg7. En wie na 3. …. Kxg7 de familievork Pxf5 wel zag, was er niet zeker van dat dat tot meer dan remise kan leiden. Maar wit kan dan echt winnen. De witte vrijpion  kan met 6. Pc4 gedekt worden en met 2 pionnen meer  voor wit wordt die dan een dodelijk gevaar.  Maar we zitten dan wel  op 6 zetten diep, en dat is voorbij ons aller horizon. En dat gewonnen eindspel is dan ook nog niet eens zo eenvoudig.