Organisatie

INFORMATIE

Maandagavond van 20.00 uur tot 23.30 uur in Cultureel Centrum Onder de Linden,  Middenweg 150,  te Middenbeemster.

AANMELDEN

Per mail  of telefoon bij secretaris
Paul Verkooijen – paul.verkooijen16@gmail.com – 06-21893727

OPZEGGEN:

Per mail  of telefoon bij secretaris
Paul Verkooijen – paul.verkooijen16@gmail.com – 06-21893727

PRIVACY
Heeft u vragen, opmerkingen of een verzoek tot verwijdering van gegevens, kunt u deze sturen naar schaakclubarisdeheer@gmail.com
Het kan zijn dat er op wedstrijdavonden foto’s worden gemaakt voor onze website, indien u dit niet prettig vind kunt u dit aangeven bij de wedstrijdleider van Aris de Heer – Paul Verkooijen.

Indien toch een herkenbare afbeelding tegen uw wens in geplaatst wordt kunt u ook mailen naar schaakclubarisdeheer@gmail.com.

Indien u lid wordt van Aris de Heer zal de schaakclub deze gegevens delen met de Nederlandse Schaak Bond, ter behoeve van uw lidmaatschaapschap, deze gegevens worden beheerd door de secretaris.

 

Bestuur Aris de Heer

 

Email contact schaakclubarisdeheer@gmail.com  
Voorzitter Bert Kuijer ajkuijer@baink.nl
Secretaris Paul Verkooijen paul.verkooijen16@gmail.com
Penningmeester Frank de Geus frankdegeus@quicknet.nl
Algemeen Martin Zwaneveld martin@taxiid.nl
Algemeen Gerrit van Dok gvandok@quicknet.nl
     
Wedstrijdleider Paul Verkooijen  
Webmaster Eddy Saraber eddysaraber@hotmail.com
     

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 30-08-2021

Aanwezig:, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, , M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen, Sven Daamen, Hugo Ent, Hans Pelt, P. van Putten, H. Zwaneveld, Mathijs Groot, Arend Schuur, R. de Vink.

Afwezig: A. Hauwer, G. v Dok

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

Er volgt een voorstelronde vanwege drie nieuwe leden.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

 • 3 leden aftredend 2021; Martin, Gerrit, Paul
 • 2 leden aftredend 2020; Frank, Bert
 • Gerrit is niet herkiesbaar, Hugo Ent meldt zich aan als algemeen bestuurslid

5. Externe competitie.

 • Een zestal in de 3e klasse NHSB opgegeven. Er wordt ingedeeld op rating.
 • We geven ons op voor de beker competitie.

6. Interne competitie

 • Speellokaal en speelavond wordt “Onder de Linden” op maandagavond.
 • De eerste schaakavond wordt gestart met schaken.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

8. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 144 euro positief afgesloten. Voor dit jaar is Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren wordt geëvalueerd voor 1 januari 2022.
 • De jaarhuur is 600 euro/jaar.
 • Alle consumpties worden op 2 euro gehouden. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te betalen
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

9. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV augustus 2021) komt op de web site.

10. Rondvraag

 • Martin wil meedoen met de Bekercompetitie
 • Sven vraagt of het externe team al is opgegeven. Dat is nog niet gebeurd
 • Met de Open Dag Beemster op zondag 12 september kan de Aris de Heer zich promoten in Onder de Linden. Frank en Bert willen dit wel doen, er worden meer mensen gevraagd om dit te doen. Martin zoekt nog naar nieuw promotie materiaal.

11. Sluiting

Bert sluit na een rondleiding om 22.00 uur de vergadering

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 3-06-2019

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauwer, H. Zwaneveld

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

· Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

· 0 leden aftredend

5. Externe competitie

We zijn gedegradeerd. Dit betekent degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Martin 71% (5 uit 7)

2 Frank 70% (3,5 uit 5)

3 Ron 64% (4,5 uit 7)

· Er blijft op rating worden ingedeeld.

· Bekercompetitie niet meegedaan . Volgend jaar doen we wel mee.

· De intentie is dat het viertallenteam weer meedoet. Martin en Jos faciliteren het.

6. Interne competitie, voorjaar- en najaar toernooi

· De prijzen worden uitgereikt. Bekers voor de 1e en 2e van de interne competitie en de best presterende van de NHSB competitie.

Einduitslag:

1 Ron

2S7A6832bWEB

“Ik vind die hand belangrijker dan die beker. Daar heb ik er al genoeg van.”

2 Bert

 2S7A6828bWEB

“Schiet nou maar op, grappenmaker”

3 Martin

  2S7A6833bWEB

“Voor het prachtige resultaat in de externe en voor eindelijk boven die 1700 – grens geraakt!”

· Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Er moet wel een gesprek plaatsvinden met de toekomstige eigenaar over gasten tijdens de externe thuiswedstrijden. Frank prikt een datum.

· Gerrit stelt voor om het voorjaar- en najaartoernooi ook ten dele bij Purmerend te spelen. Dit ook bespreken met de toekomstige eigenaar. Het najaartoernooi nog op de oude manier qua opzet. Najaartoernooi wordt gepland op 2, 9 en 16 september (en misschien 23 september). Op tijd de Binnendijks informeren.

· De eerste schaakavond van het nieuwe seizoen wordt 26 augustus, met een simultaan van Ron.

· Martin oppert om in het begin van de avond theorie te geven, dit voornamelijk voor het viertallen team. Starttijd 19.30 uur. Het hoeft niet elke week. Ron en Bert beginnen hiermee.

· 1 x per jaar een theorieavond voor de gehele club. De opening wordt eerst op de site besproken en later op de club behandeld. Het verzoek van Eddie is om openingen, of eindspellen voor te stellen die behandeld kunnen worden. Op de website komt een stemwijzer, gemaakt door Martin.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. Eddie krijgt een attentie van de club. De leden wordt gevraagd de partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

8. Financiën

· Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 32 euro positief afgesloten. In kas nog 5241,- Ron en Eddie hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Voor volgend jaar zijn Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.

· Verzekering bij Univé: geen rekening gehad. Dit nagaan, actie Paul

· De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.

· De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

· Contributie voor de jeugd is 35 euro.

9. Jaarverslag

· Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2018) staat op de web site. Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 2019 komen ook op de website.

10. Rondvraag

· Ron hoeft geen beker meer, een lintje o.i.d. is voldoende. Eddie is er niet helemaal mee eens. Hij heeft nog een trauma van de drie medailles die hij gewonnen heeft als clubkampioen van Aris de Heer. Door stemming wordt gekozen voor een wisselbeker.

11. Sluiting

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 12-06-2017

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, E. Saraber, , F de Geus, M. Zwaneveld,  , R. de Vink, P. Verkooijen,  J. Ittmann.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer

1.Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Interne jeugd / externe jeugd Aris de Heer

 • Er zijn nu 3 jeugdleden die regelmatig komen. Voor komend seizoen hebben alle   jeugdleden aangegeven niet meer te komen. De jeugdschakers afmelden bij de Bond, actie Paul
 • Komend seizoen is er geen jeugdschaken meer
 • Eddy blijft op woensdagmiddag geen les meer gegeven op de Blauwe Morgenster, volgens de school was dit moeilijk te organiseren. Op een mail van Eddy werd niet gereageerd.
 • Om meer leden te krijgen heeft Eddy kinderen samen met de ouders schaakles gegeven. Dit heeft 1 lid opgeleverd.
 • Het jeugdtoernooi is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Er is later wel een jeugdtoernooi gehouden op de Blauwe Morgenster ter compensatie.
 • Er is een externe competitie met Purmerend en Volendam gespeeld. Aris de Heer is derde geworden. Het was moeilijk om een compleet team op te stellen.
 • De intentie is nog 1 keer een snelschaaktoernooi op school te organiseren, medio september, organisatie: Martin, Eddy.
 • Einduitslag interne jeugd
  1. Lars May
  1. Nico Gao
 1. Jeffrey van Linnen

4. Ingekomen stukken

 • Aris de Heer is gevraagd zich op te geven voor de jaarmarkt op 3 september 2017. Er  wordt besloten positief hierop te reageren.

5. Bestuursverkiezing

 • Twee leden aftredend Frank en Bert. Zij zijn beide herkiesbaar, en worden unaniem gekozen.

6. Externe competitie

We zijn op de zevende plaats geëindigd. Dit betekent waarschijnlijk degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Ron              64%

2 Martin         57%

2 Paul             57%

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Het wordt zelfbediening en Chris is alleen aanwezig bij een externe wedstrijd.
 • Gerrit stelt voor een maand rapid te spelen. Om het voor schakers van Purmerend aantrekkelijk te maken mee te doen. De bedoeling is dit in oktober te organiseren
 • Ron wil een vierkamp spelen. Voor schakers die buiten de vierkamp vallen wordt het dan wel eenzijdig.
 • De prijzen worden uitgereikt.

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag nog niet gereed. Balans is 300 euro negatief afgesloten. In kas nog 5400,-  Joop en Jasper zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskostenvergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2016) staat op de website. Hierover zijn geen opmerkingen.  De notulen van de ALV 2017 komen ook op de website.

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 28 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • Chris meldt dat hij de “Beemster Eetkamer Bokaal” ter beschikking stelt. Dit wordt een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt

12. Sluiting

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering

Welkom bij schaakclub Aris de Heer