Ronde 16, nieuwe stijl

Nee, niet de ronde was in nieuwe stijl, maar dit verslag wel. Ik schreef vorige keer dat ik wegens tijdgebrek slechts twee partijen zou analyseren, “maar volgende keer beter”.  Dat blijkt nu ineens een leugen. Ik ga vanaf nu proberen het altijd zo te doen.

Ik ga nog wel heel korte verslagjes schrijven over het verloop van elke partij (ik moet dus nog steeds alle notaties mee naar huis nemen, zet alles wel vlot op mijn  computer), maar doe veel meer dan voorheen een keuze waar ik wat meer over wil schrijven. Dat kan één partij zijn (meer niet) , of een enkele stelling, of iets wat me leerzaam lijkt en dat boven komt borrelen n.a.v. een van uw partijen (of iets van mezelf op Helena). Ik zal me in ieder geval ook meer richten op wat wellicht nut heeft voor meer personen.

Ik hoop vooral zo wat minder tijd kwijt te zijn, want het wordt me inmiddels wel wat te veel: elke week drie dagen voor de website werken. En dat nu al meer dan tien jaar. U bent waarschijnlijk meer gebaat bij het iets minder uitvoerig, maar toch nog wel blijven functioneren van uw webmaster, dan bij al die lange analyses, waar velen van u wellicht alleen naar kijken voor zover het hun eigen partij betreft. Ik hoop dat het me dit keer lukt, en dat de verleiding om over alles te schrijven me niet weer parten gaat spelen.

Ik wil wel de verslagen van de partijen in de externe zo blijven doen als ik deed. Omdat daar ook buiten de club nogal wat belangstelling en waardering voor blijkt te bestaan.

Maandag 5 maart:

Bert-Frank

Bert wil eens wat anders en speelt Engels. Krijgt inderdaad een heel licht voordeel. Na zet 18. ….  Td8 (… e5!) en 19. … Dc7?? (Da5!?) wordt dat voordeel groter. Zet 21. …., Pb6 demonstreert zwarts onmacht. De pion op e6 was niet te dekken. Komodo suggereert een paardoffer  tegen 2 pionnen met 21. … Pxe5  en  Dxe5 maar dat is natuurlijk ook niet voldoende. 

16Bert1   16Bert1

Na 21. … Pb6 22. Dxe6  Kh8  23. c5 geeft zwart op. Beetje vlug, maar niet onterecht. Hij heeft geen zin in een demonstratie van de kracht van een vrijpion in het centrum en van de mooie velden voor een paard op e4, resp. d6.

Gerrit-Peter

In een geweigerd damegambiet verwerft wit al gauw een licht voordeel. Maar het leuke is dat zwart wel actief en agressief blijft spelen, en het wit dus helemaal niet gemakkelijk maakt.  “Ik moest toch wel uitkijken “, hoorde ik bij na-analyse Gerrit zeggen. Door een missertje verliest zwart een kwaliteit bij zet 21. Maar toch …

Rond zet 22 wordt de situatie al snel behoorlijk ingewikkeld.  Beide spelers missen af en toe de beste mogelijkheid.  Zie voor meer over de situatie aldaar verderop in het ‘keuze-menuutje’. Uiteindelijk krijgt zwart zelfs voordeel rond zet 28. Maar mist de winst. En ineens staat dan wit gewonnen.

16Peter5  16Peter3

Een prachtige zet is hier 28. ….  Dg4! De bedoeling is om veld h3 vrij te maken voor het paard. Ziet u dat? Na 28. fxg4 volgt … Ph3 MAT!  En kun je nu wel iets doen tegen die dreiging Ph3? En als dat al lukt, dan blijft het slaan op f3 altijd mogelijk. (Eventueel na ook nog eens Tf8)

Maar nu (in de diagramstelling) wordt Peter te ruilerig. Na 28 … Pxf3+ ?? 29. Txf3 Lxf3 30. Dxf3 staat zwart inmiddels een heel stuk achter, en dan heeft Gerrit er geen moeite meer mee.

Wel een leuke, spannende partij, en ook goed gespeeld door Peter, maar helaas met ergens een beslissende fout. Ik krijg ineens een onbedaarlijke aanvechting om zin om daar een liedje op te maken:

“Die Peter wordt Beter,

 die Peter wordt goed.

 Waarbij dan zo’n foutje,

 er weinig toe doet.

 Geef hem nog even

 wat tijd om te leven,

 opdat ook u allen

 met angst en veel beven

 zult opstaan en vallen

 als u tegen hem moet.”

 

Ron-Martin

Weer probeerde Ron een Blackmar-Diemer uit te lokken, en tot zijn ergernis werd het dus weer Frans. Ik zal verderop daar nog wat aandacht aan schenken.

Ron: " Tegen Martin besloten om de oude Andersen variant met Lxf6 van stal te halen. Ik dacht dat 7…. Kf8 het beste was, maar 7. …. g6 wat Martin speelde is ook goed, evenals gewoon korte rochade! Maar gelukkig maakte Martin het mij niet moeilijk. Hij maakte weer eens een voor hem typische fout door niet eerst rustig te ontwikkelen, maar

16Ron1  16Ron1

10…., Db6 te spelen Na 11. Pxd5, niet eens moeilijk om te zien, is het gelijk uit."

 

Herman-Paul

Herman speelde zijn opening origineel, maar wel te gewaagd. Met 3. Pge2 en 4. f4?

16Herman1  16Herman1

Waarop volgde:  4. …    d6 5. g3  Lg4  6. h3? Lf3!    En daarmee is wit zijn rochade kwijt. En een pion.   Een lesje van meester Paul:  Snel rocheren en je koningsstelling even in tact houden.  Na zet 22. volgt nog een lesje: sterke velden voor paardjes, en leuke vorkjes met die beestjes

16Herman2 16Herman2

23. … Pf3!  Ja, je kunt niet in één zet zowel de toren als de dame redden.

en bij zet 27. : leuke vorkjes met de pion.

16Herman3  16Herman3

27. … d4 Dat verliest een paard.

Inmiddels staat Paul zo verschrikkelijk gewonnen dat hij nu wel een biertje aandurft i.p.v. de voor hem gebruikelijker voorzichtige frisdrankjes.

 

Mijn  ‘keuze-menuutje van de week ‘ :

1.

De ingewikkelde  stelling na zet 22 bij Gerrit-Peter:               

16Peter1  16Peter1

22. De2?  (Dc2!?)  22 …. Tc8? Zwart wil dat zijn paard van d5 weg kan om elders gevaar te stichten, zonder pionverlies op c7. Bij de na-analyse stond aan de zijlijn  ene Ron zich op te winden:  “Je bent aan het aanvallen! Dan is die pion op c7 toch helemaal niet belangrijk!”  Helemaal mee eens.

Dus beter 22. … Ph3!!! Een leuke zet. Hiermee  kan zwart hier de  stelling minstens in evenwicht brengen. 23. gxh3 Dg5+  24. Dg2 verreweg de beste Dxg2  25. Kxg2 Pf4 !!  en zwart wint zijn stuk terug op d3.

Na 22. … Tc8?  23. Le4  kan zwart  met Pf7 en daarna Pd6 nog aardig tegenstribbelen, maar tegen 23. … Df4, wat er voor mij best logisch uitzag, heeft Komodo bedenkingen.

16Peter2  16Peter2

Die ziet 24. Lxd5 Lxd5 25.Tc3 en zwart raakt dat belangrijke speerpunt op e3 kwijt. Zijn aanval is doodgebloed.  Maar Gerrit speelt 24. g3?  waarna Dd6 tot bijna gelijk spel zou leiden.    Maar na 24 …  Df7? staat wit toch alweer beter. Komodo geeft daarom de voorkeur aan alsnog 24. …  Ph3+! Of nog beter 24. ….  Dd6!. Het duurde even voor tot me doordrong waarom:

16Peter3  16Peter3

Na 24. … Df7 kan wit met 25. h4 direct materiaal winnen. Na 24. .. Dd6! heeft het zwarte paard een vluchtveld op f7. Nu niet: 25. h4 Pxe4  26 fxe4  en zowel het paard op d5 als de dame op f7 staan aangevallen. Materiaalwinst dus.

In de diagramstelling speelt wit helaas nu geen h4! maar 25.  Kg2? om de pion op f3 extra te dekken. Waarop Peter perfekt reageert met 25. … Dh5!  26. Lxd5

16Peter4  16Peter4

En, goed zo, nu eerst  26. …..  Dh3+ !!  (sterker dan gelijk Lxd5) 27. Kg1 Lxd5  28. Dxe3? (f4!?)  Zwart heeft nu niets te klagen.

16Peter5 16Peter5

En hier kan dus zwart heel goed komen te staan met  28. … Dg4!! maar dat heb ik hierboven bij de korte overzichten al laten zien.

 

2.

Potje Frans voor Ron

Ron probeert geregeld een BDG-gambiet uit te lokken, maar zijn tegenstanders gaan er vaak niet op in en maken er Frans van (of Caro-Kann).

Gewoon BDG:  1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Pc3  Pgf6 4. f3

Maar :  1. d4 d5 2. e4 en zwart kan het gambiet nu weigeren met e6 (Frans) of c6 (Caro-Kann) . Slap natuurlijk, want een gambiet hoor je aan te nemen, maar Ron heeft er een hekel aan.  

Het BDG heeft kennelijk zo’n kwalijke reputatie dat men er met zwart niet aan wil meewerken.  Wat onzin is, want het BDG is eigenlijk niet voor 100% correct. Wit speelt het omdat hij leuke stellingen op het bord wil hebben en mooie combinaties wil meemaken. Als je tegenstander goed op de hoogte is, kun je het met wit best wat moeilijk krijgen. Je offert een pion, maar je ziet er te weinig voor terug. Maar amateurs van het armzalig niveau van ons allen, zijn gelukkig zelden goed op de hoogte.

Ron wil zo graag een BDG-gambiet  (krijgt hij stellingen die hem ‘liggen’)  dat hij het ook probeert uit te lokken na 1. d4 Pf6   Door nu 2. Pc3 te spelen

16BDGFrans1 16BDGFrans1

hoopt hij op 2. . d5 (het meest logisch en het meest gespeeld, omdat  zwart kan proberen van het feit te profiteren dat pion c2 even geblokkeerd is en zijn pion c7 niet, en die dus sneller een rol kan gaan spelen in het gevecht om het centrum!). En daarna zou kunnen volgen  3. e4 dxe4  4. f3. Maar ook nu kan na 3. e4  zwart weigeren op e4 te slaan en uitwijken naar Frans of Caro Kann met 3. …  e6  of 3. ..c6.

Wie BDG wil spelen zal dus ook tegen het Frans of de Caro Kann een scherpe variant achter de hand moeten hebben.  Ook desnoods niet 100% correct, maar scherp, en een waarvan de meeste tegenstanders hopelijk niet erg op de hoogte zijn.

Met een andere volgorde van zetten overkwam het Ron ook afgelopen maandag weer tegen Martin:  1. d4 Pf6 2. Pc3 e6! (jasses) 3. e4 d5 

16BDGFrans2  16BDGFrans2

en nu speelde Ron maar 4. Lg5  De hier verreweg het meest gespeelde zet.

Als je over sterke zenuwen beschikt kun je hier natuurlijk in de plaats daarvan toch 4. f3 proberen. (Aldoor op je quivive blijven dat Dh4+ niet mogelijk is.) Het beste antwoord is dan 4. …  c5 (anders sta je al gelijk gelijk) waarna misschien 5. e5 mogelijk is  , of beter nog 5. exd5 exd5 6. Le3 . Dan staat wit niet beter, ook niet slechter, maar heeft wel een stelling die niet bekend is en vrij geforceerd tot stand komt Hij komt in mijn databases niet meer voor.

16BDGFrans3 16BDGFrans3

Komodo geeft hier  =  -0.13.   Hij geeft als de beste voortzetting voor zwart  6. …  c4  (om te profiteren van het feit dat de ontwikkeling van de witte koningsvleugel enigszins belemmerd is )  waarop K. nota bene 7. g4 aanraadt!!  Van zo’n stelling moeten Ron’s handen toch gaan jeuken! Die moet hij eens met zijn computer een beetje gaan voorbereiden. Misschien raakt hij dan zijn afkeer van het Frans een beetje kwijt.  Bijv. 7. Lb4 8. Pge2  en vroeger of later Dd2 en 0-0-0. Ongetwijfeld gaat hier de beste speler winnen. 

Tegen Martin speelde Ron dus maar 4. Lg5. Maar zo werkt hij dus zelf mee aan de bedoeling van zwart: op bekend terrein blijven, met de bekende sjablones.

16BDGFrans4  16BDGFrans4

 4. … Le7

Ron : “Tegen Martin besloten om de oude Andersen variant met 5. Lxf6 van stal te halen.”   ES :  Misschien toch maar niet 5. Lxf6 maar bijv. 5. e5 Pfd7  6. h4 om toch een beetje in je stijl te blijven.

16BDGFrans5  16BDGFrans5

Van 6. … Lxg5 7. hxg5 Dxg5 8. Ph3! hoef je met wit niet wakker te liggen. En … toch een gambietje! Wou je toch! Natuurlijk, ik weet wel dat er meer mogelijk is dan 6. … Lxg5. Maar in de datebases heeft wit altijd een klein plusje. En … !  Leuk spel. Wou je toch? Op ons niveau moet dat toch kunnen. Het zaait waarschijnlijk wat verwarring.

Over andere scherpe varianten in het Frans later misschien meer.

 

Dit was het dan weer. Verslag Nieuwe Stijl. Dit was alles bijeen slechts acht uur werk. Dat moet kunnen. En misschien toch nuttiger.

Ik hoor het wel.  (Misschien)

 

Eindcorrectie moet nog plaatsvinden.

Een gedachte over “Ronde 16, nieuwe stijl”

  1. Eddy, dank je wel. De Chatard-Aljechin aanval met 6.  h4 speelde ik vroeger wel. Maar moet ik dan wel weer bestuderen. Maar 4. f3 is misschien ook leuk. 

Reacties zijn gesloten.