Ronde 9

Heel erg spannend was het niet vanavond.  Misschien door de afwezigheid van Martin (ziekig) en Frank (werk), en door het oneven-zijn van Ron.

Niet spannend, maar wel een beetje gek hier en daar. 

Door een onhandige 4e zet van Marco ( 4. …  Pc6, wat voorlopig deelname  aan het spel van de c-pion belemmert)  staat wit snel wat beter. Dat ging spoedig weer verloren, door een onhandige zet van Jasper.   c5  met wit werd kort geleden nog op deze site door mij gesignaleerd als vaak niet zo goed omdat door b6 of e5 de zwarte stelling kan worden bevrijd. Maar hier is het al helemaal niet goed omdat het een pion verliest. Jasper had wel een combinatietje bedacht , maar de motor haperde omdat er een vuiltje in de brandstofleiding zat.

jasper1  Jasper1

9. c5? bxc5  10. Pb3? c4! (het vuiltje). Na deze pionwinst dankzij Jasper’s vriendelijke medewerking staat Marco (zwart) al spoedig veel beter en vervolgens al snel vrijwel gewonnen, en vervolgens in principe  gewonnen (Hee, wat vreemd, Jasper staat een stuk achter! ) en vervolgens totaal gewonnen.

jasper2  Jasper2

Het snelst wint hier 30 …  Dxd7!  31. Dxd7  c2!!! En zwart haalt een nieuwe dame en wit blijft altijd een Toren plus een Paard achter. Maar Marco blundert:  30. ….   Txe3? Waarna Jasper met 31. Pf8+ Kg8  32. Pxe6+ Kh7 33. Pf8+  het vege lijf had kunnen redden met remise door eeuwig schaak !Doch dankzij  alweer Jasper’s vriendelijke medewerking 31. Dxf7? staat zwart toch weer totaal gewonnen. Nog steeds een Toren voorsprong!

 jasper3 Jasper3

Weer kan zwart hier …   Dxd7 spelen en met c2 de Dame terughalen. Einde verhaal.  Maar dankzij Marco’s vriendelijke medewerking  31. …  Tg3??? staat nu ineens wit gewonnen:   32. Pf8+  met damewinst  Kh8  33.  Dxc7  Wit heeft ineens een Dame tegen een Toren, en het promoveren van de c-pion kan zwart vergeten!  Marco rommelt maar wat verder. (Je kan nooit weten tegen Jasper, misschien geeft hij (ook) een stuk weg! Daar is hij goed in.).  Jasper is natuurlijk heel erg geschrokken van deze plotselinge en totaal onverwachte meevaller en mist een spoedig geforceerd mat op zet 35. 

jasper4 asper4

35. Dd8+ Kh7  36. Pf8+ Kh8  (of Kg8)  37. f5!!  En omdat straks dat paard op g6 door de pion op f5 gedekt staat, volgt onherroepelijk mat:   bijv.  ..  d2 38. Pg6+ Kh7  39. Dh8 mat   of    …. g5  38. Pg6+  Kg7  39. Df8+ Kh7  40. Dh8 mat  enz.

Zoiets missen, dat moet kunnen voor een veelbelovende junior. Een zet later mist hij weer een matvoortzetting. Ook een wat diepere. Moet ook kunnen. Maar dat hij even later de kracht van de vrijpionnen totaal onderschat, dat kan echt niet!

jasper5  Jasper5

37. Pxd3 zou er één uitschakelen en die andere tot machteloosheid doemen. Maar dankzij zijn vriendelijke medewerking 37. Pxe4 ????????  c2! duikt hier het moment op waar Marco naartoe probeerde te rommelen.  Zwart gaat een dame halen en forceert alsnog remise! Hoe is het mogelijk!

Zelden zo’n chaotisch tafereel gezien! Ik heb veel vertrouwen in de talenten van onze jeugd, maar  om dat te bewaren moet ik deze partij (beter dit ‘potje’) maar zo snel mogelijk vergeten.

En dat geldt ook voor het potje van Niels, tegen Bert.

Na 9. zetten is de stelling nog totaal gelijk. Zoals hoort heeft Bert met zijn KoningsIndisch In De Voorhand (met wit dus) nog niks bereikt. Maar waar elke KoningsIndisch-speler van droomt, is dat de tegenstander vergeet dat er een op afstand verstopte sluipmoordenaar zit, met een scherpschuttersgeweer, dat is die gefianchetteerde loper op g7 of hier op g2, de trots van het KI. En mede dankzij de vriendelijke extra medewerking van Niels, dat gebeurt hier!!

niels1 Niels1

9.  … b5 ??  Die schijnbaar dooie loper op g2 veert op. Hoera!  Hier vraagt zwart zelf met nadruk om het probleem. Met een eigenlijk vrij eenvoudige combinatie wordt die loper springlevend:

10. Pxd6  Dxd6  11.  e5  wint een stuk Pxe5  12.  Pxe5 en daar issie, die sluipmoordenaar. 12. ..  Dxe5  13.Lxa8 met torenverlies. Zwart geeft op. Een miniatuurtje.

Dit potje moet ik dus ook maar snel vergeten. Maar Niels natuurlijk niet. Hopelijk gebeurt hem dan zoiets principieels niet vlug een tweede keer.

Paul tegen Gerrit.    Ook niet heel spannend. En ook een beetje eigenaardig.

Gerrit: “Eigenlijk heb ik gedurende de hele partij maar één echt goede zet gedaan denk ik: 20. ……d5. Maar misschien ziet jouw computer nog enige andere lichtpuntjes.”   (Terzijde, voor de combattanten zelf : Komodo ziet aan 20..  d5 niet veel bijzonders af. Maar niet zo somber! Komodo  knikte goedkeurend bij   21. …  Lxe4  en vond 34. … Pc6 best aardig. M.i. waren de zwarte, lichte moeilijkheden -als vaker-  toch een gevolg van een wat te tamme openingsopzet. En van  23. .. Pg8. )

Eigenaardig dus. Bijv. omdat na 4 zetten er een stelling op het bord staat die sprekend lijkt op de stelling van Gerrit tegen Bakkum. Weer een Schots gambiet (toevallig ook Paul’s ouwe liefde) , en Gerrit herhaalt zijn principiële openings-onnauwkeurigheid van toen. Waaruit maar weer blijkt dat mijn gepruts voor de website weinig effect heeft.

paul1  Paul1

4. .. Le7?  Ik wijs nog maar eens op de mogelijkheid  4. … Pf6! Omdat het door Gerrit kennelijk gevreesde 5. e5 weinig effect heeft wegens 5. ..  d5! Meestal gevolgd door Pe4. En het kennelijk gevreesde 5. Pg5 niets uithaalt wegens 5.  …  Pe5! Aldus de eeuwenoude theorie. Mede door een wat mindere 7e zet van Paul lijkt  Gerrit toch redelijk weg te komen, maar vanaf zet 10 wordt de witte stelling echt wat dreigender dan de zwarte. Gerrit moet een beetje in de verdediging. Door een wat minder gelukkige witte manoeuvre bij zet 21. is dat van voorbijgaande aard.

paul2  Paul2

21. Ph4?  (  21. e5! Lxd3 22. Dxd3  Pe4  23. Ph4 (nu dus wel). Met nog steeds licht voordeel voor wit. Zwart moet ernstig rekening houden met f3 en als paard e7 weggaat om het paard op h4 door de dame te laten aanvallen kan Pf5.) even is na 21. … Lxe4 het witte plusje verdampt. Door een zwakkere 23e zet krijgt wit toch weer mogelijkheden.

paul3 Paul3

23. … Pg8? (Pc6!? Wat de torendekking van de witte Dame onderbreekt en wit moet kiezen: dameruil of zijn dame en zijn h-paard in de problemen laten brengen na Dxb7) 24. Pf5! En nu moet zwart echt gaan uitkijken. Pionverlies hangt in de lucht.  24 ..  Dxc7  25. Txc7  b5  26. f3 Pef6  (Pg5!?)

paul4 Paul4

27. Pd6! En pion f7 kan niet voldoende gedekt worden. Kh7 28. Txf7  Txf7  29.  Pxf7 en nu rest de lastige, maar absoluut  uitvoerbare taak om die pluspion te gaan verzilveren.  Na zet 33 zou volstaan  om rustig de witte koning naar betere, centrale  velden brengen.

paul5  Paul5

34 Kg3  35. Kf2  36. Ke2  37. Ke3   want zwart kan daar helemaal niks actiefs tegenover stellen.  Met de witte koning centraal geposteerd hoeft wit niet benauwd meer te zijn voor zijn a3-pion, en kan de witte loper ook een duit in het zakje gaan doen.

Maar hier gaat wit zich een beetje haasten :  34. Pd7 Pc6  35. Pb6 en wit ziet na  Pxd4  36. Pxd5  Pxf3+ niet hoe dat nog te winnen.  ik denk dat Gerrit terecht schrijft:  “Denk dat Paul nog wel had kunnen winnen.  Had alleen denk ik nog wel een tijdje geduurd.” Maar dat had dan moeten gebeuren na  35. … Pxd4 en dan eerst 36. Kg2!!  (om pion f3 te dekken, want die pion op d5 loopt niet gelijk weg) en dat was vast een zeeslang geworden met toch onzekere afloop. Zeker met Gerrit achter de zwarte stukken.

Het meest verrassende was de partij van Peter. Niet vanwege de afloop. Want Peter werd in opvallend hoog tempo overspeeld. (Ik kan het  partijverloop niet aangeven omdat ze beiden hun partij niet genoteerd hebben.)  Na een uurtje was Peter tot totale  machteloosheid  gedoemd.

peter1  Peter1

Toch is het nog niet zo heel eenvoudig om de winnende voortzetting te vinden.  (Die is er natuurlijk wel. Maar dat zou me hier te ver voeren) Maar Peter hielp hem een handje door na Ta8 met zijn a-pion op stap te gaan naar de overzijde, maar die pion was natuurlijk ten dode opgeschreven toen ook de witte koning er op afging.

Het verrassende was voor mij niet zozeer de partij als  wel de persoon van de tegenstander: Ab Hauer.

img_0676web   Foto groter en beter? Erop klikken!  

Ik vond mijn eigen partij (voor de interne) van 1979 tegen hem terug. Goeiegod! Dat is 37 jaar geleden! Dat was mijn glorietijd bij het toen bloeiende Aris de Heer. Maar van dit partijtje straalt weinig van die glorie af. Ik kreeg de kans niet.  Ik bereikte een lange avond helemaal niets. Pas in het heel verre eindspel ging mijn grotere ervaring  een rol spelen. Ik had maar liefst 56 zetten nodig, en herinner me nu nog dat ik er dus niet erg blij mee was. Ik vond het tegen 'eigenlijk een huisschaker' een afgang. Maar ja, hij was dus toen even een jaartje lid van Aris de Heer.

Hopelijk nu ineens weer terug bij ons derdewereld-clubje?  Dat zou een aanwinst zijn. Want dat hij snel weer terug zal zijn op zijn oude niveau of nog beter, dat lijkt me voor de hand liggend. Hij zal nu meer tijd hebben En ik was nu zeer geïmponeerd door zijn hoge (te hoge) speeltempo. Het kan dus nog beter!

En dat denkt Peter ook, vermoed ik.

Aldus een avond met verrassingen. Ben benieuwd welke verrassingen er vandaag zullen zijn, in Aartswoud.

(eindcorrectie moet nog plaatsvinden)