Helpers weg laatste ronde?

Ik weet niet of dit voor u de laatste ronde was. Zou zomaar kunnen dat er volgende week gevluggerd wordt. En dan over 16 dagen de prijsuitreiking. Voor mij nog even een fotoverslag van de prijsuitreiking voor jeugd en senioren, en dan zit de druk van het wekelijkse journalistieke werk er weer voor een seizoen op. Ik bedenk nog wel iets leuks voor in de vakantie: Er is een nieuw e-book (bij Everyman Chess) verschenen over één van mijn schaakidolen: David Bronstein. Ik denk dat alleen Jos en Ron met mij nog weten wat voor een schitterende schaakagressie er in dat keurig geklede kleine mannetje verstopt zat. Misschien kan ik daar iets mee. Bijvoorbeeld voor onze jeugdige lezertjes. Of met dat toren-eindspel dat ik ondanks alle illegale, digitale steun, op Helena absoluut niet kon winnen, met  2 pionnen meer. (K tegen K + 2 pionnen!) Al was het maar opdat u voor uw verdere schitterende schaakcarrière alle mogelijke moeite gaat doen om zo'n toren-eindspel te ontlopen. Of over een bezoekje aan het Schach-toernooi in Dortmund, op kosten van mijn uitgever. We zien wel.

Ronde 28 was wel boeiend voor de onpartijdige toeschouwer.

Niet zozeer omdat Frank en Marko alle zeilen moesten bijzetten om Niels en Jasper af te schudden. Dat was helemaal niet nodig. Die hadden gewoon al gauw de wind mee. Zeker boeiend omdat Martin wel lang heel erg volle kracht vooruit moest om Gerrit voorbij te komen, die steeds weer in de weg ging liggen.  Wat uiteindelijk alleen maar lukte middels een hele serie ernstige navigatiefouten van de witte stuurman.

Maar het interessantst was zeker de race tussen Ron en Bert. Om daar maar mee te beginnen:

Nu Bert al enkele weken onaantastbaar op kop ligt, durft hij te experimenteren met voor hem minder vertrouwde equipage. Ging hij vorige week scheep in een Evans-gambiet, nu liet hij zijn KoningsIndisch in de haven achter, en koos het Hollands – een heel oude liefde van hem- als vaartuig  tegen Ron's voorzichtige, afwachtende start.
Ron: "Ik had tegen Bert vooraf gezegd dat ik het rustig aan wilde doen. Ik wilde aansturen op positioneel spel omdat Bert toch vooral tactisch erg sterk is. Misschien dat dit Bert heeft verleid om 7…,  d5!?  te spelen waar hij achteraf niet zo tevreden over was. Dit bezorgt hem immers een geisoleerde  pion." "Maar ik wilde dus wel revanche voor de 2 nederlagen tegen Bert eerder dit jaar en op de club was hij intern nog ongeslagen (alleen extern partij verloren)."

1.g3 f5 2.c4 Nf6 3.Bg2 e6 4.e3

28RonBert1 28RonBert1

4…c5?

(Ik zag het gebeuren, maar begreep het niet erg. Indien geen Leningrader -variant ( met 2 of 3 …. g6, en daarna Lg7) dan lijkt mij alleen de Hollandse Stonewall interessant (met c6,d5,e6,f5)  5.Ne2 Be7 6.0–0 0–0 7.b3 d5

28RonBert1B 28RonBert1B

Ook Houdini vindt hier  (in tegenspraak met Bert en Ron)    Bert's 7 … d5 de beste. Het probleem zit m.i. niet  in die  pion op d5, maar  in die pion op c5, die op c6 hoort te staan. (Maar wie ben ik?)

8.cxd5 exd5 9.d4 b6? 10.dxc5 bxc5? (Pa6!? een pionoffer)

28RonBert1B2  28RonBert1B2

Die pionnen op c5 en d5 noemen de schaakgeleerden 'hangende pionnen'. Soms zijn ze sterk. Vaak zwak. Dat dat laatste hier het geval is laat Ron overtuigend zien:

10……   bxc5  hierna staat zwart moeilijk 11.Nbc3 Bb7

28RonBert2 28RonBert2

12.Nf4 Ne4 13.Nfxd5 (1.48)

"Ik kon tijdens de partij niet goed uitrekenen of 13. Pe6 niet sterker was en ook niet of 13. Pcxd5 niet beter was. Ik zag nu dat ik veilig een pion kreeg met een min of meer gedwongen vervolg."

Onze loods Houdini waardeert de drie aangegeven vaarroutes als volgt: 

13. Nfxd5  (1.48 voor wit)     13. Ncxd5  (1.55 voor wit)    13. Ne6   (Qd6 14.Bxe4 fxe4 15.Nxf8 Bxf8)  ( 1.25 voor wit)       

 " Na 16. Lb2 sta ik natuurlijk al gewonnen."

28RonBert3    28RonBert3

Voor onze iets minder geroutineerde scheepsmaatjes: Waarom dan wel? Omdat wit niet alleen een pion voorstaat, maar ook de pion op c5 zwak is. Geïsoleerd en een aanvalsobject voor het op de open c-lijn te verschijnen zwaar geschut. Bij zet 22 verliest zwart dan ook deze pion. Met zoveel averij wordt het tijd om snel de thuishaven op te zoeken. Gunt zwart dat zijn tegenstander nog niet, of wil hij hem juist in de gelegenheid stellen nog wat aardige manoevreertechniek te tonen.  "De verdere partij heb ik volgens mij heel goed gespeeld, al was het soms even puzzelen. Het duurde even voor ik zag hoe het na 31. Pf7 verder moest."

28RonBert4  28RonBert4

31.Pf7+ Kg8 [31…Dxf7 32.Dxf7 Txf7 33.Td8+ Tf8 34.Txf8 mat] 32.Pe5+ Kh8

28RonBert5 28RonBert5

33. Td7!  de gevonden oplossing voor het puzzle-tje.  33. Dc1+ ( het nutteloze 'schaak der wrake' ) 34.Kg2

28RonBert6 28RonBert6

34 ……   h6 35.Dg6 en zwart gaat mat in max. 3.

"Het mogelijke stikmat had ik al gezien als de dame weg was"  Ik zag het ook al een poosje hangen (Bert natuurlijk ook), en word altijd een beetje blij als die mogelijkheid in de partij opduikt (Bert natuurlijk niet).  Ron doelt op bijv. :  34…Dc3 ( om maar iets te noemen) 35.Pf7+ Kg8 36.Ph6+ Kh8 37.Dg8+ Txg8 38.Pf7 mat.

Al met al leuk om naar te kijken. Vandaag de dag heeft het Hollands een slechte reputatie. Op grootmeesterniveau wordt het vrijwel nooit meer gespeeld. Maar op iets lager niveau blijkt het toch voor wit vaak uiterst lastig om ervan te winnen. Ron liet – met wat hulp van zijn tegenstander- zien welke koers je kunt varen.

Ron: "De pion op f5 heeft de hele partij geen functie gehad en betekende alleen maar extra zwaktes in het zwarte kamp. Bert zelf gaf later direct aan dat opstelling met 2…., g6 (Leningrader) waarschijnlijk toch beter is."

Gerrit hield Martin lang op afstand. Hij stelde zich passief op tegen de zwarte Siciliaan. ( Na 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6)   Met 3. Le2 en 4 d3 (i.p.v. d4).  Ik houd er niet van. Het is me te voorzichtig. Zwart krijgt nu al de gelegenheid om zonder tempoverlies gelijk 4. …. d5! te spelen. En u weet dat is de droom van iedere Siciliaanse toerist. Je ligt dan gelijk goed op koers.

28GerritMartin1  28GerritMartin1

5.exd5 Pxd5 6.Pa3? Na deze voor mij wat mysterieuze zet neemt Martin het roer stevig in handen: 6 …..  e5!

28GerritMartin2 28GerritMartin2

Zo, twee pionnen in het centrum, nu nog even die lopers naar sterke velden. Mij kan niets meer gebeuren. Ik kan gewoon met de stroom mee drijven. Natuurlijk, er komt een wit paard naar c4, maar dan even mijn boei op e5 verankeren, en dat paard op c4 krijgen we wel weer eens weg.

Maar u weet, Gerrit kiest altijd zijn eigen veilige vaargeul, en wacht geduldig tot zijn tegenstander even uit de koers raakt. En alweer met succes: 7.Pc4 Df6? Hier zal die dame erg moeten gaan opletten wil ze geen schipbreuk gaan lijden.  [beter  7…f6!?; 7…Dc7!?] Vanaf nu ligt wit een halve bootlengte voor. En hij loopt zelfs verder uit. Na 9.   …. Pf4?

28Gerrit Martin3  28GerritMartin3

9.  Pe4! (die paarden worden lastig!) Dg6 11.Pg3 11…0–0 12.0–0 b5??

28Gerrit Martin4  28GerritMartin4

Het oude idee van zet 6. :  Weg dat paard.  Leuk bedacht, maar intussen fout.  13. Pxe5 (eenvoudig, maar doeltreffend) Pxe5  14. Lxa8 (niks tegen) Df6 (het paard op f4 hangt!) 15. Le4! en zwart kan zijn vrouw gaan bellen dat hij vanavond vroeg van de reis thuis zal komen.

Maar … dat weet u ook van onze Dok, voorop staat : Keep it simple, and safety first! 13. Pe3? Met gelijke stand, dus vergooit de winst. En na 13 ….  Tb8  volgt nog een mindere 14e zet Pd5? en zwart kan zijn vrouw opnieuw bellen: "Sorry, maar het wordt toch wat later, hij heeft het fout gedaan, wij liggen weer op ramkoers."

Een botsing valt haast niet meer te vermijden. Wit ziet in de plotseling aanwezige mist het gevaar niet meer.

28Gerrit Martin5 28GerritMartin5

17. …. c4!  en omdat dxc4 niet mag wegens de verschrikkelijke aanwezigheid van Td8 verliest wit minstens een stuk! Doch zwart ziet het ook niet. 17 …. Pxb3  met slechts een klein voordeel voor zwart.

Maar zoals Gerrit al eens zelf opmerkte het lijkt of het seizoen hem te lang duurt. Want de misthoorns blijven nu voortdurend mistroostig loeien:

28Gerrit Martin6  28GerritMartin6

19.  ….  Lb7? (Tb7!?) 20. Lc1?  (De2!?) f4!  "in de reddingsboten, vrouwen en kinderen eerst!"  21. Pe4? (maar alles is al fout) Lxe4  22. Txe7?  (maar alles is al fout) 23. Dxg2 Boem. Mat. Het leek zo'n mooie reis, maar helaas van korte duur en met een catastrofaal einde. Ik vraag me af of schipper Zwaneveld echt reden had om erg in zijn nopjes te zijn.

Marko speelde snel en zorgeloos tegen Jasper, Ik zag wat flarden, en dacht dat Jasper werd overvaren. Maar nadere analyse leert dat dat niet helemaal klopt.

28JasperMarko  28JasperMarko1

Na zet 11 staat Jasper mooi: Hij  heeft het (fraai gepositioneerde) loperpaar, meer pion in het centrum, een lichte voorsprong in ontwikkeling, en dreigt met een toren een halfopen c-lijn te  gaan bezetten. Maar weer gebeurt het! Deze witte schipper ziet niet dat er aan stuurboord kostbare lading overboord dreigt te vallen. Zo moeilijk is dat toch niet.  12. Lxc7  Dankuwel alstublieft. Dxc4. Daarna zie ik Marko nauwelijks meer naar zijn bord kijken. Hij koerst op zijn radar. Ook zijn veel voorkomende fout om later op de avond nog even flink uit het roer te lopen, blijft uit. Ook bij Jasper trouwens. Maar dat is niet meer van belang! Die moddert zonder verdere fouten door tot zet 28 en wil zich dan de zwarte winst in een eindspel met een stuk en twee pionnen meer niet meer laten bewijzen.

Bij Frank leek  het ook een erg  ongelijke race. Maar hier was dat ook zo, van de start af.  Dankzij een heel beroerde zwarte opening van Niels.

28FrankNiels1  28FrankNiels1

Waarom hier 4 … f6 ????????????????????   Waarom niet gewoon  4 …. Pf6!  (5. Pg5 kan hier al helemaal niet meer wegens ….  0-0) of d6?  4 … f6 spot met alles wat we geleerd hebben  in de beginnerscursussen: het maakt de zwarte korte rochade lastig  omdat die loper naar binnen koekeloert, en bovendien moet er vanaf nu stevig gelet worden op Dh5+. En bovendien horen de lichte stukken snel ontwikkeld worden. Deze zet doet daar niets aan. In tegendeel, ontneemt Pg8 het veld f6. Wat kan hiervan de reden zijn. Nu al in paniek tegen een sterke tegenstander? 5.Nfd2 b6? (Waar en wanneer gaan we rocheren?) 6.Bxg8 (0-0 !?) Txg8 7.Qh5+ g6  8. Dxh7  met winst van een pion. Maar nog erger: hierna komt zwart aan rocheren helemaal niet meer toe. Na acht zetten is het derhalve een beetje uit. Na 12 zetten bijna helemaal uit. Na 15 zetten compleet uit.

Volgens mij speelde Niels behoorlijk onder zijn niveau. Ach ja,op die leeftijd heb je natuurlijk nog wel eens iets anders aan je hoofd dan een schaakspelletje. Volgende keer beter!

Na een voor mij rustige, ontspannen avond kon ik ik bijtijds  weer naar mijn eigen botenhuis laveren. Waar ik al voor 23 uur veilig voor anker kon gaan.