Startschot 21- 22

‘Een nieuwe herfst en een nieuw geluid’, om Herman Gorter te variëren. Eindelijk weer iets moois in aantocht. Iedereen snakt naar een potje schaken. Maar eerst moet er serieus  vergaderd worden.  Voor de kiekjesman lijkt het echter of er alleen moppen verteld worden. Iedereen zit te grinniken.  Matthijs de grappenmaker?

2S7A9083bWEB

Of Frank?

2S7A9086WEB

Waar menigeen zich na zo’n Corona-crisis bezorgd over maakt (of iedereen nog wel terug zal komen- want we hebben er al niet zo veel- )  blijkt  onnodig. Er zijn nota bene drie nieuwe gezichten. Wat een luxe!

Hans Pelt

2S7A9094WEB

Hugo Ent

2S7A9092b2WEB

Foto helaas een beetje vaag, maar het fotomodel allesbehalve.  Hopelijk smaakt de koffie een beetje. Waarschijnlijk wel, want hij wordt gelijk bestuurslid van Aris de Heer! Notabene!

Sven Daamen 

Nou ja, nieuw? Een teruggekeerde verloren zoon.  Helaas vergat ik gisteren een aparte kiek van hem te nemen, maar uit zijn roemruchte verleden bij Aris de Heer heb ik er ook nog wel een aantal: hier Sven -8 jaar jonger- in 2013 bezig simultaan te geven tegen de  overige jeugd van Aris.

IMG_4500bWEB

En nog een teruggekeerde verloren zoon?  Of toch niet? Of toch wel? Of een beetje teruggekeerd? We blijven hopen.

2S7A9091cWEB

Het gaat hier wel om vier sterke schakers!! Dus zo zijn we wel heel gauw weer terug in de 2e klasse. Ja, daar horen we gewoon thuis!

Maar natuurlijk evenzeer fijn om Matthijs, Peter, Herman en Arend weer terug te zien. Dat was toch misschien even afwachten na Corona.

Wat niet het geval was voor Bert, Frank, Martin, Paul. Geen seconde aan getwijfeld! Dat is gewoon het waardevolle, antieke meubilair dat nog jaren meegaat.

Als Bert de vergadering heeft gesloten, gaan enkelen doen waarvoor ze eigenlijk zijn gekomen: schaken. Even kijken of de hersens het nog doen. Ik kijk  wat rond en constateer: je hoor ze doen het nog! Sommige nog wat stroefjes, maar dat komt wel weer gauw goed. Zoals Cola goed schijnt te zijn te werken tegen roest, voor hersens wil pils nog wel eens helpen. En dat kan. Er is in deze mooie, goed verlichte, schaakruimte gelukkig ook een bar. Die niet alleen hersenroest moet oplossen, maar ook financieel  verval van de club kan voorkomen. Ideaal allemaal. Ik vond het een hoopgevende avond!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 30-08-2021

Aanwezig:, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, , M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen, Sven Daamen, Hugo Ent, Hans Pelt, P. van Putten, H. Zwaneveld, Mathijs Groot, Arend Schuur, R. de Vink.

Afwezig: A. Hauwer, G. v Dok

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

Er volgt een voorstelronde vanwege drie nieuwe leden.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

 • 3 leden aftredend 2021; Martin, Gerrit, Paul
 • 2 leden aftredend 2020; Frank, Bert
 • Gerrit is niet herkiesbaar, Hugo Ent meldt zich aan als algemeen bestuurslid

5. Externe competitie.

 • Een zestal in de 3e klasse NHSB opgegeven. Er wordt ingedeeld op rating.
 • We geven ons op voor de beker competitie.

6. Interne competitie

 • Speellokaal en speelavond wordt “Onder de Linden” op maandagavond.
 • De eerste schaakavond wordt gestart met schaken.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

8. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 144 euro positief afgesloten. Voor dit jaar is Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren wordt geëvalueerd voor 1 januari 2022.
 • De jaarhuur is 600 euro/jaar.
 • Alle consumpties worden op 2 euro gehouden. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te betalen
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

9. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV augustus 2021) komt op de web site.

10. Rondvraag

 • Martin wil meedoen met de Bekercompetitie
 • Sven vraagt of het externe team al is opgegeven. Dat is nog niet gebeurd
 • Met de Open Dag Beemster op zondag 12 september kan de Aris de Heer zich promoten in Onder de Linden. Frank en Bert willen dit wel doen, er worden meer mensen gevraagd om dit te doen. Martin zoekt nog naar nieuw promotie materiaal.

11. Sluiting

Bert sluit na een rondleiding om 22.00 uur de vergadering