Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer, 4-06-2018

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, H. Zwaneveld, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer, E. Saraber (maar die komt een uur later  toch nog)

 

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • De vraag is of we naar Texel willen om tegen en Passant te spelen. Meeste spelers willen niet op Texel en niet op zaterdag spelen.
 • We kunnen ook met een team in de KNSB competitie spelen. Meeste spelers willen niet
 • AVG. Persoonsgegevens vastleggen. Op de site moet staan hoe je foto’s wil verwijderen. Er moet een document worden opgesteld dat leden toestemming geven dat hun gegevens worden opgeslagen en hoe de gegevens worden opgeslagen. Paul stuurt het type persoonsgegevens wat in het OLA staat op aan Martin. Martin stuurt documenten op en bewerkt web site.

5. Bestuursverkiezing

 • Drie leden aftredend Gerrit, Paul en Martin. Zij zijn alle drie herkiesbaar, en worden unaniem gekozen. Gerrit geeft aan dat dit zijn laatste termijn is.

6. Externe competitie

We zijn ongeslagen kampioen geworden. Dit betekent promotie naar de tweede klasse.

Score individueel:

1 Paul              100%  (6 uit 6)

2 Bert              100%  (5 uit 5)

3 Ron              91%    (5,5 uit 6)

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.
 • Paul mailt Koen Lankveld over deelname in de externe competitie.
 • Frank stelt aan Aart Strik voor om een poule in de tweede klasse van 6 spelers te maken.
 • Bekercompetitie was na 1 ronde over. Volgend jaar doen we meer mee.

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • De prijzen worden uitgereikt.
 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond.

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen.

Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. De leden wordt gevraagd partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 191 euro negatief afgesloten. In kas nog 5200,- Ron en Herman zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Eddy.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2017) staat op de web site. (Zie bij Organisatie) Hierover zijn geen opmerkingen.De notulen van de ALV 2018 komen ook op de website.

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 27 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • De “Beemster Eetkamer Bokaal” is bedoeld als wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt. Waarvoor? En waar is die? Het wordt voor de clubkampioen, en Paul vraagt aan Esther waar de beker is.
 • Gerrit vraagt of het schoolschaak nog bestaat. Eddy is daarmee gestopt vanwege geen animo door de school.
 • Gerrit vraagt of we meedoen met de zondagsmarkt. Bert wordt als contactpersoon op- gegeven. Paul meldt ons aan.
 • Herman wil meer leren over het schaakspel. Eddy stelt voor om Herman de finesses van het schaakspel bij te brengen.

12. Sluiting

Bert sluit om 22.15 uur de vergadering