BeemsterBengel

Op BeemsterBengel staat een degelijk en goed geschreven stuk van Erny van der Kleut over Aris de Heer. Deze dame heeft zich echt een beetje verdiept in de geschiedenis en actualiteit van Aris de Heer. Dat er een enkele kleine onnauwkeurigheid in voorkomt kunnen we haar gemakkelijk vergeven. Heel veel belangrijks staat er goed.

Ronde 24: Paasfeestelijkheden

Het stemt verdrietig dat er weer (te) veel niet waren. Ik miste vooral een paar van onze Kuikens. Maar gelukkig was Haan Petrus er deze week -alweer- wel. En dat maakt zo'n avond vóór Pasen natuurlijk altijd toch nog een  beetje feestelijk. Hoewel Gerrit dat in het begin niet zo kon mee beleven. "Mijn 8e zet ….Pxe4 had een voor mij desastreuze afloop kunnen hebben." Maar ja, ook dat hoort  bij Pasen: na een vreselijke, dreigende ondergang volgde later de feestelijke wederopstanding, en zo was er bij Gerrit toch later op avond ook wel weer ruimte voor wat nieuwe lente. En Ron en Martin ontstaken ieder hun eigen Paasvuurtje en probeerden zo ook wat vrolijkheid te creëren. Beiden offerden stukken om hun aanval kracht bij te zetten en dat is altijd leuk om te mogen meebeleven. Voor iedereen, behalve voor  Paul en Niels, die vanavond het Haasje waren.   Alleen Jasper tegen Bert was minder interessant. Te veel een erg ongelijke strijd. Jasper offerde ook een stuk, maar dat was eigenlijk nergens goed voor. Snel en zonder veel speurwerk vond Bert de slecht verstopte eieren, en kon  de rest van de avond genoeglijk peuzelend rondkijken. Chris deed daar ook weer alles aan. Hij zorgde voor de met lekkere dingen extra gezellig versierde dis.

Peter doet alweer volstrekt normale openingszetten. Tegen Gerrit's  bekende Lammetjes van Philidor.

24Peter1  24Peter1

Hier wordt door iedereen en vrijwel altijd 8. a4 gespeeld. (Maar Houdini vindt vreemd genoeg 8. Te1!? b5  9. Le2 logischer.) Ook Peter komt hier met een verrassend openingsnieuwtje (Hij heeft natuurlijk maanden de tijd genomen om zijn openingen-repertoire op te poetsen.) 8.  Lg5. Het is iets minder goed, maar de bedoeling is natuurlijk om zijn tegenstander van diens altijd kaarsrechte pad af en om de (met tulpen en narcissen verfraaide lente-) tuin te leiden. En ja hoor, dat lukt! 8. … . Pxe4?

24Peter1a 24Peter1a

Ik dacht hier aan 9. Lxe7 Pxc3 10. Lxd8 Pxd1  11. Lxc7 en waar moet dat paard dan heen? "Naar b2" zei Gerrit na afloop, toen ik hem onbescheiden en arrogant op mijn overwegingen tracteerde. "Naar 11. … Pxb2."   "O", zei ik geïmponeerd. Doch thuis zag ik dat wit wel degelijk na 12. Ld5! veel beter staat. Maar Gerrit deed ons zelf al bij de post mortem-analyse een nog veel sterkere voortzetting aan de hand:  "Had rekening gehouden met 9. Lxe7 waarna ik Pxc3 zou hebben gespeeld. Maar ik had geen rekening gehouden met 10. De1!!  (Dekt Le7 en er staan ineens drie stukken in.) Dit gaat zwart (te) veel kosten. Daar zou niemand meer Chocola van kunnen maken. Zelfs Gerrit niet. Dat bedoelde hij dus met zijn disaster. Maar wit koos Eieren voor zijn geld:  9. Pxe4    Gerrit: "Peter koos dus voor de verkeerde voortzetting met PxPe4. Hierdoor kwam hij op een pion achterstand en mijn positie was ook aanmerkelijk verbeterd."

24Peter2  24Peter2

13. Dd5?  (13. Dd3!?)  Pf6 ?????  En hier ontsnapt Petrus. Voorlopig. Alweer een wonder! De haan heeft zeker nog geen drie keer gekraaid. Na 13. ….   Pb6 verliest hij een stuk! 14..  De4  wat anders? Dxe4  44. Txe4 d5!!    Maar ook na het eigenlijk niet logische  …   Pf6   en 14. Dd4 Dxd4  15. Pxd4  komt Peter er niet meer aan te pas en ook hem wacht een pijnlijk einde.   (Net als Petrus.  Voor de ongelovige Thomassen onder u: een leuke bezigheid tijdens de vrije paasdagen, lees Handelingen van Petrus in het Nieuwe Testament.)  Moet nog geconstateerd worden dat Gerrit zijn beulswerk verder bekwaam verrichtte.

Zoals gezegd: Jasper bracht Bert, waarschijnlijk  om de meester te behagen,  een onnodig offer. 

24Bert1  24Bert1

14. Lxe5???  Maar Jasper is hier als een van de Emmaüsgangers die de wederopgestane Christus eerst niet herkennen en zich later rot schrikken: :  Lucas 24; 37  "En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen."     Ook  Jasper vreest :  "Ik ga een loper verliezen!", maar ook hii ziet spoken. Met 14.f4 lost hij namelijk het probleem van de opsluiting van zijn loper, en dus het verloren gaan derzelver, op eenvoudige wijze op.
Hierna  gedroeg Jasper zich dus als een Lammetje en is het voor Bert een Eitje. Er kan geen foutje meer af.

24Bert2  24Bert2

Hier zag ik 17. .. Pfe4! met aanval op de dame, en als die gevlucht is, 18. .. Pd2 met aanval op toren en loper, en kon het weer niet laten dat na afloop te ventileren. Bert speelde namelijk 17. .. Pd5. Wat natuurlijk ook wel een logische zet is:  18. Dg6 Pxc3! 19. bxc3 Tf6 met groot voordeel voor zwart.  Van enige afstand hoorde ik hem later, tot mijn grote voldoening, tegen Jasper zeggen: Misschien had Eddy gelijk en is Pe4 nog beter. Thuis nog even hoopvol Houdini raadplegen. Die kapittelt mij pijnlijk: "Jij denkt altijd alles beter te weten" (Wonderlijk, dat zegt mijn echtgenote ook geregeld tegen mij.)  Houdini geeft voor 17. .. Pd5!   score -3.18 en voor 17. .. .. Pe4!  score ….  -3.18.   Haha!  Ik neem me voor me nooit meer ergens mee te bemoeien.

Hoewel het bordje nog vol paaseitjes ligt, heeft Jasper bij zet 25 er zijn buik al van vol en ziet van verdere consumptie af. Heel verstandig. Stoppen vóór je echte maagproblemen krijgt.

Martin mag met zwart één van zijn eigen witte lijfopeningen savoureren. Daar heeft hij dus heel veel ervaring mee. Martin zit al gauw te smullen, o.a. omdat Niels halsstarrig zijn c4, d3, e4  – Croissantje blijft serveren en daar ook weer het evenzeer door mij gewraakte Boterlammetje Lg5xf6 aan toevoegt:

24Martin1  24Martin1

17. Pxd4  Lxd4  18. Dc2 Dg5!  voorwaar een heerlijk paasontbijtje voor zwart. Die snoept smakelijk verder, maar voor Niels is dat niet meer weggelegd. Hij ziet talloze vijandige rammen oprukken.

 24Martin224Martin2

Wit staat verloren. Dat kan zelfs een kip zien. Ook na 25. dxe4. Het is wel een leuke stelling. Er staat (of zal staan) van alles op de tocht!  Bijv. nu, met veronachtzaming van de late winterkou rond enkele achtergebleven zwarte schaapjes op b6 en d7,    25. … Txf3 26. Pxb6 Lh3! 27. gxh3 Dg5+  28. Kh2  Dxc1 + en de rest van de zwarte kudde  vreet zich gewoon onverstoorbaar verder richting de warme stal. Met de moed der wanhoop speelt Niels gelijk 25. Pxb6  exf3 en mat is nu niet meer te voorkomen.  26. Dd5 (je moet toch wat)

24Martin3  24Martin3

Nu 26. ..   Dg5!   bijv. 26. g3 Dxc1+  27. Kh2  Df1 en mat op de volgende. Maar Martin weet dat we (althans in de Christelijke cultuur) in de paastijd even bereid moeten zijn elkaar vol naastenliefde en vergevingsgezindheid te benaderen en speelt dus ten onrechte 26. ..  fxg2 om na 27. Dxg2 (daar was 26. Dd5 toch voor bedoeld?) Lh3  28. Dg3  Dxg3 29. fxg3 toch nog diep te moeten gaan nadenken over het komende eindspel. Dat natuurlijk wel gewonnen is, maar nu toch nog wel een twintigtal zetten meer zal gaan vergen.

Maar zoals de Mattheus Passion voor de echte muziekliefhebbers het einde is (helaas voor enkelen ook eindeloos) was de partij Ron tegen Paul vanavond voor de echte schaakliefhebbers een paastopper.  Paul deed echt zijn best. Hij weigerde zelfs alle alcoholische versnaperingen om zijn volledige concentratie te behouden. Hij dronk alleen maar water. (Misschien met het voornemen dat later – een wonder-  toch in wijn te gaan veranderen. Maar dat  kwam er niet van.)

Ron: "Je zult begrijpen dat ik genoten heb. Ik had wel verwacht dat Paul deze opstelling zou kiezen. Zowel de zwarte als witte stelling zijn taai. Maar het leuke aan deze variant is dat je verschillende wegen kunt inslaan en zowel op de dame als koningsvleugel kunt spelen. In de partij switch ik dodelijk van de damevleugel naar de koningsvleugel en krijg ik een geweldige aanval die lastig te verdedigen is."

24Ron1  24Ron1

15. f4  exf4  "Op f4 slaan op de 15e zet van hem was niet goed. Ik mis dan weliswaar het directe en veel sterkere 16. Lb2! Vroeger zou ik dat beslist gezien hebben.  Ik doe dan nu misschien geen slechte zetten en 16. gxf4 ligt voor de hand en ziet er ook goed uit, maar dat is dus niet de beste."  Na 16. .. c6? (Pxd5!?) 17. bxc6  Dxc6 18. Kh1 ( met de bedoeling Tg1) staat wit prettig. Hij kan zich rustig gaan klaarmaken voor de aanval. Maar toch, simpel is het echt nog niet. Maar ja, dat moet zo zijn, anders kan dit natuurlijk nooit de Mattheus Passion van de schaakspelen worden. En Zwart moet ook nog wel zo vriendelijk zijn in het koortje een toontje mee te zingen..  Na 22. Pf5  : 

24Ron2  24Ron2

22.  … Kh8? (Dd8!?)  23. Lb2! Lxb2  24. Txb2 g6 (wat anders?)

24Ron3  24Ron3

Ron: "Ik had al wel gezien in de partij dat de verdediging met 24…, g6 hem problemen zou geven. Lastiger is het om te zien dat 25. Da1! met matdreiging veel sterker is dan het door mij gespeelde 25. Tbg2. I.p.v. 25…, f6 kon hij ook nog verdedigen met 25…, Dd8, ook al sta ik ook dan veel beter. Na 25. Da1 heb je als het ware een dolle toren op b2 en kan er Txb6 volgen. (Er dreigt als de toren weggaat mat op g7!)"

En dan komt snel het imponerende slotkoraal! (Waarin Paul zingt: "Wir setzen uns mit Tränen nieder.")

IMG_9827WEB

24Ron4  24Ron4

26. Txg6 !!!!  hxg6  27. Txg6  Dd8? (Dh7?)  Maar eerlijk gezegd kan niets de aanval meer stuiten!

24Ron5 24Ron5

Hier volgt mat in 5 zetten. Nu niet meer heel moeilijk, maar om het allemaal al zo te taxeren bij zet 26?   Ron: "Het torenoffer op g6 op zet 26 vroeg wat rekenwerk, maar moest goed zijn en dat blijkt dus ook."  28. Th6+ Th7 29. Txh7+ Kxh7 30. Dh5+ Kg8 31. Dg6 en mat op de volgende zet.

U zag hier Ron in actie, kunstzinnig, perfektionistisch, een beetje de Bach van onze schaakclub.

Of kan ik, vandaag, Goede Vrijdag,  beter zeggen:  sierlijk, snel, technisch hoogstaand,  en altijd vooruitdenkend, een beetje de Johan Cruyff van Aris de Heer.

EINDCORRECTIE MOET NOG PLAATSVINDEN.                                                                                           

Bordjes vol (v)echt schaak!

Kijkt u wel eens naar de partijen van het actuele Candidate Tournement in Moskou? (Bijv. op Chessbomb. Gratis, zonder registreren, met computeranalyses, ook live!) De sterkste acht van de wereld knokken thans  om het recht de wereldkampioen te mogen uitdagen. Dubbelrondig, dus 14 wedstrijddagen. Ik wel. Maar meestal is het vrij saai. Die jongens zijn zo goed, en mogen geen risico's nemen, en dus eindigt 85 % in remise! Bovendien is het allemaal zo subtiel dat ik er maar een beetje van begrijp. Maar nu, gewapend met computers, toch wel meer dan vroeger,  toen ik bijv. de matches Botwinnik-Smyslov of Botwinnik-Petrosian naspeelde, en daar inderdaad totaal niets van snapte.

Onze Giri doet ook mee. En die is temidden van dit gezelschap de absolute remisekoning. Maar hij weet dat in je dit gezelschap alleen kan winnen als je nooit verliest! (En een heel enkele keer wint.)  Carlsen heeft ,vóór het toernooi begon, voorspeld wie hem straks gaat uitdagen. Volgens hem wordt dat Karjakin. Verbazend, want die leek de laatste tijd flink uit vorm. Maar inderdaad, nu na 5 rondes staat die bovenaan.  Die Carlsen lijkt er een beetje verstand van te hebben. Of wordt het toch Caruana of Nakamura? Of Aronian, ook ineens weer terug van weggeweest. De ex-worldchampions (Anand, Topalov) kunnen het wel vergeten. Veel te oud!

Wel een beetje saai dus. Nee, dan kun je beter op maandagavond gaan kijken naar de enerverende partijtjes in Middenbeemster.

Heel spannend was Sven tegen Ron. Sven offerde een stuk (of gaf het weg?) en kreeg daarvoor ogenschijnlijk best aardige kansen. Paul offerde tegen Bert een kwaliteit ( of gaf die weg?) en had daarvoor wel wat compensatie. Martin zat  tegen Gerrit een beetje te knoeien, maar wist toch nog aardig het hoofd boven water te houden. Gerrit zat daarna ook een beetje te dommelen maar kon misschien het vege lijf wel redden. Hoe ging dat allemaal aflopen? Dat zouden we pas tamelijk laat op de avond weten. Allemaal heel spannend en interessant.

Alleen Marco-Jasper was niet echt spannend en al vroeg voorbij. De eerste negen zetten (Engels) zagen er van beide kanten heel acceptabel uit. Maar dan volgt een blunder van Jasper, die zoiets toch nu al eens vaker gezien moet hebben.

23Marco2   23Marco2

Een situatie die in allerlei openingen voorkomt. Na 8. … La5 is hij een  loper kwijt:  9. b4 (niet moeilijk te voorspellen)  en na Lb6 volgt 10. c5, dus dan maar Lxb4 10. axb4     Hoewel Marco nog enkele keren een voldoende sterke voortzetting kiest, maar de sterkste voortzetting laat liggen, is Jasper  verder kansloos en is het na 19 zetten reeds uit en over en sluiten.

Van Niels – Peter was het interessantste aspect dat  Peter er ineens weer was. Drukke werkzaamheden wegens ziekte van anderen gelukkig voorbij. En nog helemaal de oude. Heftig grinnikend om zichzelf, suggererend dat hij er niks van kan, maar intussen lang heel behoorlijk schaak spelend. En ook, als vaak in het grijze verleden, zijn goede prestatie vergokkend door bijv. ineens een stuk weg te geven. Daar kreeg Niels, die daar ook een patent op heeft, nu niet de kans voor. Na zet 15 is de stand nog ongeveer gelijk. Peter heeft de wat griezelige zet 12. .. b6 gedaan, waarmee hij de mogelijkheden voor de loper op g2 wel erg bevordert, maar als hij goed op zijn paarden past, valt het wel mee.

23Peter1 23Peter1

Logisch is nu dus 15. Pxe5!  Waarna zwart een kwaliteit zal moeten offeren. Maar dat moeten vanavond wel meer tegenstanders van de familie Kuijer, zonder dat dat catastrofaal hoeft te worden.  15. .. Pxe5 ( kan niet anders) 16. Lxe4 (tempootje, want de toren op a8 staat in) en het paard op e5 moet eerst maar weg, en wit slaat op a8.  Niels speelt echter  15. dxe5.  Van die misser maakt Peter uitstekend gebruik. De volgende drie zetten kunnen niet beter (van beide kanten trouwens). Na zet 18. van wit staat Peter er prima bij:

23Peter2 23Peter2

Hij staat een pion voor. Als hij tenminste het vege lijf van het paard op e2 zou kunnen redden. Hij heeft een behoorlijk ingewikkeld zettenreeksje op het bord gezet, en daarbij hoogstwaarschijnlijk al vroeg de zet Le6-c4 , met penning van de toren, in gedachten gehad. Die komt er ook wel, maar niet op het goede moment.

Als zwart in de diagramstelling nu gelijk Lc4 speelt wordt het leuk! Het zou zo in een heel leerzaam boekje kunnen over de kracht van penningen.  18. .. Lc4! en het wordt een beetje vervelend voor wit: 19. Kxe2 Tad8 !! ( Dat krijg je nou van die penningen!) 20. Tad1 Txd3  21. Txd3 Td8 ( ja, we hebben er nog één. Dat krijg je nou van die penningen!) 22. Pe1 (zal wel moeten, maar nu staat e5 niet meer gedekt) Pxe5 En dat is nog een pion. Zwart kan nu verder zijn penning gebruiken om een grote stukkenruil te organiseren en houdt een eindspel over met 2 pionnen tegen een kwaliteit. En staat daarin met een pionnenmeerderheid op de damevleugel beslist beter.

Maar Peter voert zijn goede plan niet helemaal correct uit: 18. ..  Ped4? 19. Pxd4 (dat is een stuk) Lc4 en dat is nu te laat 20. Lxc6 (dat is nog een stuk) Lxd3+ 21 Ke1 Tad8

23Peter3  23Peter3

Deze stelling taxeert Houdini als veel beter voor wit: kwaliteit meer, loperpaar en ook nog met mooie diagonalen, daar kan zwart met zijn ene pionnetje compensatie niet tegenop. Wit speelt hier  22. e6!. Een mooie zet. Nu begint waarschijnlijk de vermoeidheid onze man zonder wedstrijdritme op te breken. Na een toch prima gespeeld partijtje, met veel denkwerk,  met alleen (wederzijds) een klein schoonheidsfoutje, best verklaarbaar. Hier moet zwart toch maar op e6 nemen en na Pxe6 (vork) met Td6 (vork)  tegenstribbelen. 22. …  Tb8? (machteloosheid) 23. exf7+ Kxf7 24. Ld5+ en al die witte lichte stukken beginnen een vervaarlijk rondedansje rond de zwarte koning. Peter houdt nog lang dapper vol. Voor Niels geldt: Ik heb geen haast, het komt vanzelf goed in het eindspel, als ik maar geen blunders maak. En die maakt hij vanavond    n  i  e  t    !!!!!!     Bij zet 36 geeft zwart op.

Dit was echt schaak. Geen halma of zo!  Spannend, zonder heel grote blunders! Van beide kanten!

Sven's aanpak van Ron's Siciliaan was best heel goed.  1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 e6 7.0–0 Le7

23Sven1  23Sven1

Het meest gespeeld worden (nu al) voortzettingen die -denk ik- de c4-loper moeten helpen de diagonaal a2-f7 te blijven bestrijken. (In Powerbook :  8. a3  (77x)  8. a4 (110x) 8. Lb3 (398x) . Sven speelt hier 8. f4 wat ook vaak in dit soort stellingen aan de orde is, maar waarschijnlijk nu nog iets te vroeg. Maar nu ziet Ron iets leuks. Wat echter niet echt goed is! 8. …  Pxe4? ( het uit de open spelen bekende schijnoffer) 9.Pxe4 d5!?  Ron: Mijn Pxe4 was hier dus al niet goed, want hij kan dus na d5 dan heel sterk 10. f5 spelen! Brr…. Met na 10.  f5 inderdaad een veel betere stelling voor wit!  Na Sven's  10.Lxd5? Dxd5  is de stand toch wel heel erg gelijk. En heel goed van Sven, hij houdt het allemaal wel zo ongeveer vast. Na zet 19. is de stand aldus:

23Sven2 23Sven2

Houdini taxeert hier 0.00. Evenwichtiger kan niet. (Ron zegt later spijt te hebben van zijn  17. …   h5. Maar wellicht is 14. …  g6 de echte oorzaak van weinig zwart voordeel, en h5 niet zo erg onlogisch.)

Maar nu breekt de pleuris uit (sorry, moet netter geformuleerd kunnen worden) …  de oorlog. 20. g4 !!!! ???? Ik vind dat gewoon knap en konsekwent van Sven: Wit lijkt wat beter ontwikkeld, en die toren op g1 staat er ook niet voor jan … (sorry, moet netter geformuleerd kunnen worden) …   joker! Dus aanvaaallluuuhhh!  Ook als je je koningsstelling een beetje veronachtzaamt. Gewoon dapper. Daar kunnen die dammers in Moskou nog wat van leren! OK, het blijkt niet goed, maar dat is op dit moment heel moeilijk te zien, en zelfs Ron verzucht hier: "Dit kan ik allemaal niet meer berekenen."  hxg4 21.Txg4 (Het al of niet geplande stukoffer.)  f5 (met aanval op toren èn paard)Achteraf blijkt hier 21. .. Td3 veel sterker. Maar achteraf is gemakkelijk ……  (sorry,moet netter geformuleerd kunnen worden) ….  praten.

23Sven3  23Sven3

22. Txg6+ !  Kf7! (nog steeds worden 2 witte stukken aangevallen) Waarschijnlijk is nu 23. h5 het beste, maar niet winnend. Die vrijpion is de witte troef. En die is dan ook maar vast een vakje verder. Sven's   23. Ta1-g1 lijkt echter ook logisch. Zorgt evenzeer voor dekking van Tg6 en brengt het enige nog onontwikkelde witte stuk ook in stelling. 23. ..  fxe4 Tijdens de partij wisten spelers noch omstanders  hoe dat zou gaan aflopen. Gaan die actieve witte torens samen met die vrijpion op de h-lijn, plus de onaangename positie van de zwarte koning , plus het nog niet ontwikkeld zijn van een zwarte toren en loper,  de zaak beslissen? Of is die extra loper  voldoende voor de winst van zwart.

Kijk, en dat is nu dus spannend. Ik geloof dat ik deze partij maar naar Moskou ga sturen.

24. Tg7+ Ke8 (op zoek naar veiligheid)

23Sven4  23Sven4

Moeilijke stelling. Voor wit vooral. (Zwart kan even afwachten.) Schaak geven met 25. Tg8+  en daarna (na 25. Kd7)   26. Tg1-d1+?  Of 25. Pg5?  De analyse achteraf leert dat het allemaal niet veel meer uitmaakt. Die laatste zet is wat beter, maar hoe dan ook, wit gaat het niet redden. Net op tijd zullen de zwarte stukken toch op de belangrijke velden aanwezig zijn om die gevaarlijke h-pion onschadelijk te maken.

Sven en Ron kozen de volgende afwikkeling:     25.Tg8+ [25.Pg5 Td3!]  25…Kd7 26.Txd8+ Lxd8 27.Pg5 [27.Tg7+ Ke8 28.Pg5 Pe7!] 27…Lb7

23Sven5  23Sven5

28.h5 Pe7! 29.h6 Pf5! 30.h7 Lf6! en het gevaar is ,net op tijd, voor zwart geweken.

23Sven6 23Sven6 

Die pion zal niet meer promoveren, en zal zelfs Na Th8 nog verloren gaan. Dit alles had Sven niet kunnen voorzien toen hij 17. h4 speelde, en Ron niet bij 17. … f5  Daarna werden het enerverende taferelen. Wat restte was een gewonnen stelling voor zwart, maar wel met een vliegende tijdnood! Vooral voor zwart! En er waren nog heel wat zetten nodig! Ook nog maar net op tijd, na nog 24 zetten in 8 minuten ( of zoiets) was de klus geklaard. Restte voor Sven slechts een serie complimenten over zijn interessante spel vanavond, ook van de zijde van Ron. Die het  heel moeilijk had. En alle zeilen moest bijzetten.

Ook heel spannend was de partij Paul tegen Bert! Maar op een andere manier.

Siciliaan, Paulsenvariant. Natuurlijk!   1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Pc3 Dc7 6.Ld3 Pc6 7.Pxc6 (Le3!?) dxc6 8.0–0 Pf6 9.f4! Allemaal theorie.  Maar dat weten zij niet! (Zeggen ze.)

23Bert1  23Bert1

Powerbook en Houdini geven hier voor zwart 9. …   e5! met gelijk spel. ( of eerst …  Lc5+ en dan …  e5) Bert probeert 9 … b5. Het is de vraag of Paul's 10. a4 dan de beste is  (10. e5!?) . Hierna volgt van beide zijden een serie volstrekt logische en sterke zetten.  10…b4 11.Pe2 Lc5+ 12.Kh1 Pg4 13.De1 Da7 14.Dg3 

23Bert2  23Bert2

En nu gebeurt er iets vreemds. Wat zouden u en ik hier spelen? Natuurlijk, wat Bert speelt! 14. …. Pf2+ en de witte koning  mag niet opzij want dan verliest hij zijn dame na Pe4+. Dus dit is kwaliteitswinst. Noodgedwongen 15. Txf2 Lxf2.  Maar dat had onze Paulus natuurlijk allemaal in-gecalculeerd  16. Dxg7! En wonderbaarlijk genoeg vindt Houdini deze stelling veel beter voor wit! De zwarte koning staat niet lekker en doe daar maar eens iets aan! Ook heel interessant. Deze partij ook maar opsturen naar Moskou.

23Bert3 23Bert3

16. .. Tf8 En nu moet je wel heel sterk in je schoenen staan als je niet speelt wat Paulus speelt. 17. Dxh7 Nu heeft wit twee pionnen voor de kwaliteit. En "volgens Bartjens" moet dat genoeg zijn. 5 (toren) = 3(paard)+2 (pionnen).  (Voor de jongeren onder ons : Bartjens schreef een boek voor de lagere school over rekenen,  in 1604 !! Rekenen was vroeger een belangrijk vak. Nu hebben we daar digitale machines voor. Maar schoolmeester Bartjens leeft voort in de uitdrukking "volgens Bartjens".  Voor de jongeren onder ons: vroeger kwamen er in onze taal veel spreekwoorden en uitdrukkingen voor. Die zijn we inmiddels bijna allemaal vergeten. Of daar hebben we geen tijd meer voor.)

Schijnbaar onbewogen (pokerface, patent bij Ron) zit zwart achter het bord, maar hij is waarschijnlijk toch wel even geschrokken. En wit ook wel. Want er volgen nu wederzijds wat onduidelijke  zetten. 17. .. Ld4 ? 18. e5 (19. Dh5!?) Le3? 19. Le4? (Pg3!) Als de kruitdamp is opgetrokken, lijkt alles met een sisser te gaan aflopen. Na wederzijds meestal sterke zetten waarbij de kansen licht fluctueren maar het evenwicht niet echt verstoord wordt, staat het er na zet 26. aldus bij:

23Bert4 23Bert4

Wit heeft nog steeds 2 pionnen tegen een kwaliteit. Maar zwart speelt hier 26. ..  Tgd8 (a5!?) , en geeft zo nog een pion 27. Dxb4+  En nu wordt het ineens ook hier weer heel interessant. Hier geen wilde varianten, maar gewoon een technische kwestie. Kan dat zomaar? Drie pionnen voor een kwaliteit. Bert zal het wel beter weten, maar ik begrijp het niet. Hoe loopt dat nu af? Toch ook wel spannend dus. 27. .. Ke8  28. Txd8  Txd8  29. h3 (liever even geen 'mat achter de paaltjes') 29. .. Dxc2  Ach, dat was de grap. Knap werk! Lang vantevoren berekend. Toch nog maar 2 pionnen witte compensatie. 

23Bert5 23Bert5

30. Kh2 ( er dreigt namelijk Dc1+ en ook de pion op f4 gaat eraf)

En nu kan zwart remise maken met 30. …  Td2. Dat zou ik hier blindelings – ook zonder computer- gespeeld hebben.  Wit moet met veel tegenschaakjes zwart bezig houden en zo het vege lijf op g2 redden. En remise is toch ook mooi. Maar Bert is niet zo'n lafaard en zenuwpees als ik. Hij vindt dat hij moet winnen! Bert speelt 30. … Dd1? Helaas, helaas!! Moedig, maar heel erg mis. Schaakblindheid? 31. Pe4 !!!!! Die zag ik al een poosje aankomen. Bert waarschijnlijk ook, maar was het misschien even helemaal vergeten. Dat heb je wel eens.

23Bert6  23Bert6

Deze stelling is totaal verloren voor  zwart. Zijn koning staat veel onveiliger dan de witte. De dreiging Pf6 is verschrikkelijk. Bert probeert iets met 31. .. Td5 (om een vluchtveld op d8 te hebben) 32. Pf6+ waarna mat in 2 zetten zou kunnen volgen. Kd8  33. Db8+ Ke7 34. De8 mat. Wit vindt het leuk om het veel ingewikkelder te doen. Maar zwart is natuurlijk ook wel na 33. Df8+ kansloos. Alleen rekt hij zwarts doodstrijd zo nog een zet of vijf. Ik herinner me dat ik ooit tegen Paulus ook zo ineens zat te klungelen en hij me toen hij dan eindelijk toch mat ging, me toevoegde: "Wat is dat? Is dat sadisme?" Ja, Paulus, sadisme, daar lijkt het nu ook op. Dat wou ik toch nog even gezegd hebben. Ook al omdat je je kunt afvragen of die uiteindelijke overwinning echt verdiend was, of gewoon mazzel. (Zo, even zout in de wonden wrijven.)

En Gerrit-Martin was ook al een potje echt schaak. Niet allemaal altijd even  gaaf, maar dat hoeft ook niet. Als het maar leuk is. Martin probeert Gerrit's bunkerschaak (in Siciliaan met 3. d3  5. Ld2  6. Dc1  te ontregelen met wat fantasievolle agressie ( Een mengeling van Draak, Hollands, Pirc, en weet ik veel. ) Voorlopig met weinig succes.

23Martin1  23Martin1

8. Pa3!  Wit staat gewoon alsmaar toch iets beter. Na zet 15. f3:

23Martin2 23Martin2

Zwart neemt nog meer risico: 15. … b5? Misschien wil zwart een lange rochade van wit ontmoedigen. Wit reageert alert en sterk:  16. a4 !!  c4? ( bxa4 is noodzakelijk maar ook niet leuk) 17. axb5. Dxb5 18. 0-0  0-0

23Martin3 23Martin3

Het sterkst zou hier zijn 19. f4. Maar dat vereist veel rekenwerk. Wat Gerrit speelt is ook nog wel goed 19. Ta4 !? Tfc8? en nog meer dan zoëven schreeuwt de stelling om agressief 20 f4! waarna in veel gevallen Lxc4  een naar vervolg is.  Zwart krijgt last van zijn met veel bravoure aangerichte tochtgaten in zijn koningstelling en gebrek aan pionneninvloed in het centrum. Maar f4 , dat vereist veel rekenwerk. En 20. Tfa1 is ook nog wel goed, voor de handliggend en veel eenvoudiger en dus meer overeenkomstig Gerrit's principe: Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? 20. … Tc7? (Lh6!?)  Een leuke zet zou nu hier zijn 21. f4! Maar dat vereist ……  enz.

23Martin4 23Martin4

Hoewel….   Heel veel rekenwerk is het nu niet meer. Bijvoorbeeld: 

21. f4  Pc6  22. Lxc4 brrrr       

21. f4 Ped7  22. Lxc4 brrr   

21. f4  Pf7 22. Lxc4 brrr

21. f4 Pd3 22. Txc4!  (of Pxc4)

               22. Txc4 Txc4 Ld3!    

               22. Txc4 Pc5  Le1 of nog iets sterkers maar moeilijker)  

               22.  Txc4 Pxf4 23. Txc7 Pxe2 24. Kh1 en wit blijft een kwaliteit voor. Alleen voor dit laatste geval moeten de hersenen echt even kraken.

In de diagramstelling speelt Gerrit echter 21. Le1 en na … e6?  staat  wit toch gewoon prima. Hij kan kiezen uit allerlei prettige voortzettingen. Hij hoeft ook in het vervolg nergens de sterkste (24 f4!  alweer!) te doen om toch goed spel te houden. En durft na nog een keer verkeerde angstigheid eindelijk bij zet 26 toch  f4 aan, die dan lang zo sterk niet meer is.

23Martin5  23Martin5

Gelukkig voor hem ziet Martin het  sterkste antwoord 26. … Lh6! niet.  26. ..  Pd3? en nu zou 23. Pxc4 met pionwinst verreweg de sterkste zijn. Omdat  een simpeler pionwinst met het werkelijk gespeelde 27. Lxd3? cxd3 28. Dxd3 te veel op de automatische piloot zit, en een sterke resource over het hoofd ziet, die Martin wel ziet! 28. .. Pc5!! Waarna zwart de pion op e4 terugwint. En het witte voordeel inmiddels bijna foetsie is. Martin's enige echte voordeel is vanaf nu een tomeloze begeerte om toch te winnen. Maar ja, een erg gelijkstaand eindspel winnen tegen Gerrit? Daar moet je wel een onverbeterlijke optimist voor zijn. Steeds meer materiaal gaat van het bord af. Zwart krijgt langzaamaan toch een fractie, van een deeltje, van een brokje, voordeeltje. Na zet  47. (!!!) .. e4

23Martin6 23Martin6

zal na 48. Pf2  of  48. Pf4 wit het wel redden. Maar na 48. Pb4? krijgt Martin toch nog gelijk met het opvolgen van Jos' zijn credo: "Altijd doorspelen!"  Dat houdt Jos voor aan de jeugd. (Maar doet het zelf heel vaak niet! ) En na 48. …   Tb7  49. Kd2 (Tg8!?)  a5! staat zwart ineens op winst.

23Martin7  23Martin7

Er gaat een pion op b2  verloren. Al niet leuk, maar nog vervelender is dat daardoor de a-pion in een levensgevaarlijke vrijpion verandert. En zwart had er al één op de e-lijn. En die witte koning kan niet overal tegelijk zijn.  Hierna kan wit nog slechts spartelen, en dat doet hij vernuftig, maar ja het is toch slechts spartelen. Eindstelling:

23Martin8  23Martin8

"Martin kan toch wel schaken!" fluistert Ron me in het dove oor. "Ja," fluister ik, "nu Lg5!"  "Nee,"fluistert Ron "Lh4!"  "Oh"denk ik.

Martin speelt 59. … Lh4 ( -6.65 ) en Gerrit geeft op. Maar alles is natuurlijk goed genoeg. Tot mijn vreugde vindt Houdini 59. … Lg5 2x zo goed. (- 12.40)

Maar hoewel dit bordje veel meer klontjes bevatte dan die andere bordjes, was het toch minstens even smakelijk, en een veel groter bordje : heel langdurig  heel echt schaak, vechtschaak.  

Toch vanmiddag nog maar even chessbomb aanzetten. Beetje afkicken.

 

 

 

DE WONDERBAARLIJKE WEDEROPSTANDING

Van onze speciale verslaggevers :  Vink en Zwaneveld, met  toelichting van Kuijer en v. Dok.

MARTIN ZWANEVELD:

We hebben gisteravond gewonnen. Een zwaarbevochten zege, met een flinke dosis geluk. Er zaten verschillende goochelaars achter de borden.

Ron  speelde tegen een sterke bijna gelijkwaardige tegenstander. Volgens mij kwam Ron met Wit minder goed te staan, waardoor na het afruilen van wat stukken en een set torens er ruimte achter de linies kwam voor een dame. Zijn tegenstander koos ervoor om met 4 pionnen meer tegen een paard te spelen met de Dames op het bord. Zoals het Ron betaamt zat hij vreselijk in tijdnood en wij rekenden in de loop van de avond niet meer op resultaat. Echter wist Ron de pionnen toch tegen te houden met remise tot gevolg.

Jos  We waren allemaal wat laat, maar Jos was nog iets later. In alle rust nam hij plaats achter zijn bord, terwijl de klok al gestart was. Na 1. e4 zie ik hem achteloos  1. ,    …..    spelen  ( ES:  Sorry, tekst verwijderd door de Geheime Dienst )   Zijn tegenstander begon volgens mij meteen aan zijn tegenstander te twijfelen, vroeg zich af of het wel echt een schaker was. Jos zijn partij heb ik met een schuin oog kunnen volgen, door de vele gedwongen zetten kan ik hem volgens mij naspelen. Van het einde ben ik niet helemaal zeker, maar veel meer zetten zullen het niet geweest zijn, aangezien zwart al snel remise aanbood en wit dit aannam. Ik denk dat niemand begrepen heeft wat daar precies gebeurde, en met name de witspeler zal geen idee gehad hebben.

KennCombJos1  KennCombJos1

8. … Kf8 9. hxg8D  Kxg8  10. Df5 Lxh1  remise

Maar mijn inschatting dat zwart iets beter stond na die variant wordt volgens mij onderstreept door de computer.

Bert  Als Bert zijn partij opstuurt, kun je zien dat het draait om het opgeven van de c4 pion door Wit. Ik zat er naast en dacht zelf, nou je hebt wel heel veel ontwikkelvoorsprong, maar is dat nou een pion waard ? 

KennCombBert1 KennComBert1

7. ..  Dxc4  Bert zijn antwoord was later :  "waarschijnlijk niet". Maar tijdens de partij blijkt wel dat Zwart degene is die de fouten kan maken,

KennCombBert2  KenncomBert2

16. … Kf7? ( 16. … Pf6!  17. Lxh8 Dxd1 18. Tfxd1 Pxe4   =  ) 17. Bxh8 Qxh8 18.Rxc8 Qxc8 19.Qf3+ Nf6 20.Bxb7 Qc2 21.Bxa8 Qxa2  en wits voorsprong (pion+kwaliteit) is vernietigend. Ondanks een hoge rating bleef er niets van zwarts stelling over en heeft hij een avondje schaakles genoten.  (ES: Bert zelf noemt het een (hak)partij.)

Martin
Mijn partij was er één zoals vele die ik in de laatste jaren heb gespeeld. En gezien de stelling elke keer hetzelfde is, is het stom om me hier niet veel meer in te verdiepen. Ik kwam wel al snel wat beter te staan, het goed volgen van het f5-plan en goed ontwikkelen gaf me een kleine voorsprong.

KennCombMartin1   KennCombMartin1

Uiteindelijk resulteerde dat in een geïsoleerde pion voor wit. De gedachte "nou hoef ik niet meer te verliezen en ik kan mijn koning opspelen" heeft mij de partij gekost. Op het moment dat ik Kf7 speel had ik het paard kunnen insluiten, het was niet heel makkelijk te zien, maar ik had dit wel moeten zien.

KennCombMartin2  KennCombMartin2

23. ….  Kf7?  (23. …  Td7! 24. Pe6  h6!  25. Td1 b6  26. Ke2  Kf7)

Vervolgens komt er een variant waarin ik te hard mijn pionnen probeer te redden, en het gevoel dat ik goed sta voorkomt dat ik blijf opletten en ik bega tot mijn schande "weer" een blunder.

KennCombMartin3  KennCombMartin3

28. .. a4?  29. Pxe5!

Paul:

MartinfotoPaul

Een lange, mooie partij waarbij Paul een pion achter komt te staan. Echter staat hij nog wel veel beter. "Ik kreeg het idee dat wit een pion moest winnen en daardoor dameruil moest toestaan."

Daarmee kwam wit wel gelijk te staan, en stevende hij ook af op een remise. Echter snel daarna won hij kwaliteit tegen 2 pionnen. Het werd dan ook nog spannend, het werd mij wel duidelijk dat dit geen remise zou worden. Met pionnen tegen een kwaliteit spelen is niet gemakkelijk en een foutje zit in een klein hoekje, volgens mij speelde zwart dan ook te ongeduldig en verloor hier en daar een pionnetje. De partij duurde onnodig lang door bijna onsportief lang doorspelen van de tegenstander.

Frank  verloor een bijna gelijkwaardige partij. Zover ik kon zien heeft hij nooit initiatief gehad tegen een goede pionnenstelling van zijn tegenstander op de damevleugel. Ik begreep dat Bert en Ron vonden dat Zwart een goede loper had, tegen een slechte witte loper. En dat er dus nog wel kansen waren.

Marco  was een kwartier na de afgesproken tijd niet bij het Middenpunt. Paul was al onderweg, toen Frank en ik nog naar zijn huis zijn gereden. Het bleek dat meneer nog lag te slapen We waren dan ook wat laat, en de klokken liepen al. Gelukkig heeft dit "schoonheidsslaapje" wel geholpen! Van deze partij heb ik niets gezien, behalve dat Marco lang goed stond, hij was zelfs eerder klaar als Jos, echter wel met een heel erg belangrijk punt!

Gerrit : Ik heb van deze partij alleen het einde meegekregen. Ik vond dat Gerrit lang het mindere van het spel had. Taai zoals altijd heeft hij aan het einde zelfs nog wat kansen gehad. Het pakken van een remise met Bert in een winststelling en een zeer onzekere stelling bij Ron op het bord, was erg belangrijk.

KennCombGerrit2 KennComGerrit3

Echter begreep ik dat de remise wel tot stand kwam op het moment dat zwart beter begon te staan, met name door de enorme tijdnood van zijn tegenstander. Deze had nog maar minder dan 2 minuten te spelen.

RON DE VINK:

Een leuke titel is DOORNROOSJE EN DE ZEVEN DWERGEN. ( weet heus wel dat het sprookje anders is getiteld). Marko kwam namelijk niet opdagen en die moesten we thuis ophalen! Hij was daar in slaap gevallen. Hij won echter als eerste met wit en dat was, naar later bleek, zeer nodig. 

Jos was het eerste klaar. Die speelde met zwart resp. a6, b5 en f5 tegen opstelling d4, e4, f4 en mocht na exf5 op g2 slaan en wit Dh5 schaak zien spelen. Hij kwam er goed uit en bood in betere stelling remise aan, wat direct werd geaccepteerd. Een naar later bleek zeer belangrijk halfje. 

De andere partijen waren minder duidelijk. Bert had op zijn onnavolgbare wijze met wit gewoon pion c4  gegeven en daarvoor wel initiatief gekregen. Hij kwam steeds beter te staan. Paul stond eveneens iets beter, Martin en Frank was moeilijk en Gerrit had weer eens in damegambiet voor opstelling gekozen met Pc6 voor pion c7, maar was goed aan het keepen.

KennCombGerrit3KennComGerrit3

(Gerrit: "Weer een partij met de van mijn kant door jou verfoeide zet Pc6 voordat c7 is opgespeeld. Gaf inderdaad wel weer een klein probleempje met die pion….")

Ikzelf had een heel moeilijke partij, waarin ik in de opening veel te veel tijd verbruikte. Ik wilde absoluut d5 verhinderen in het Engels met c4 tegen (mijn eigen) opstelling met e5, f5 en c6. Mijn tegenstander speelde heel origineel zijn loper om via b4 en a5 naar c7.  

KennCombRon1   KennComRon1

Ik koos het verkeerde plan met Ph3, wel goed was b5 en slaan op c6 wat zijn plan voorkwam, maar ik had daarna eerder moeten rocheren. Na 15…, La5! een zet die ik pas zag na mijn eigen zet en vreesde, begon ik mij toch grote zorgen te maken. Ik vond niet de beste verdediging en met 17…, Pb4 en een simpel trucje won hij een pion.

KennCombRon1a  KennComRon1a

Vervolgens kwam zijn stukoffer 25…, Pxe3!! als een mokerslag. Met pokerface maar doorspelen, maar hij staat dan echt compleet gewonnen.  26. Kxe3 De1+ 27. Kf3 Dh1+ 28. Ke2 Dxh2 29. Pf2

KennCombRon2  KennComRon2

Maar de redding komt, hij is te gulzig met 29…., Dxg3?, hij had het initiatief moeten houden. Nu kreeg ik tijd om de torens te ruilen. Nog 4 minuten op mijn klok! Snel kijken bij de anderen. Bert staat inmiddels compleet gewonnen, Paul heeft een kwaliteit tegen een pion, Gerrit zich ontworsteld aan de druk en Martin staat veel slechter en ook Frank heeft geen tijd meer en staat moeilijk. Vervolgens niet meer achter mijn bord weg, denken in zijn tijd en ik vind nu – onder druk dus – praktisch steeds de sterkste zet. Het dame-eindspel is ondanks de 4 pionnen tegen het stuk, niet meer voor hem te winnen. Ik dreig eeuwig schaak, win een pion terug en kan dan zelfs nog een pion winnen, maar hij heeft ook altijd wel eeuwig schaak en met 1.5 minuut op de klok kan ik met een paardoffer nu zelf remise forceren!

KennCombRon3  KennCombRon3

43. Pf6+  !!

Dat was dus net genoeg voor de winst van onze club. Zelden smaakte een remise zo zoet. Mijn jeugdige tegenstander baalde dan ook stevig. Gerrit had remise genomen in een dan betere stelling voor hem, Paul en Bert gewonnen, Martin en Frank helaas verloren. Maar als Frank erbij is wordt er wel altijd gewonnen, dus toch cruciaal. 4.5 – 3.5. Hadden we nu maar ook van Volendam gewonnen, 1 wedstrijdpunt nu achter nr. 1. Hoop dat je van de anderen ook nog een impressie krijgt. 

Ja die kreeg ik. En daar was ik zeer mee in mijn schik! Heel erg bedankt allemaal!

Onze jeugd in Purmerend

 

Toen ik in Purmerend binnenstapte op donderdagavond om 19.10 was ik snel diep onder de indruk. Wat een grote jeugdafdeling hebben ze daar! Met allerlei bekende mensen er omheen waar ze les van krijgen. O.a. van schaakmeester Hopman. Moesten wij daartegen?

Deed me denken aan een bijbelverhaal, waarin de herdersjongen David gaat vechten tegen de zwaarbewapende reus Goliath. Tot ieders verbazing doodde David de onoverwinnelijke reus, omdat hij zo goed met een soort katapult overweg kon. Hij schoot hem van een afstandje een steen in het voorhoofd. Daar kon die reus niet tegen. Einde reus.

Maar of wij vanavond van een reus zouden kunnen gaan winnen?

( foto groter of beter? Klik erop! Terug met pijltje naar links)

IMG_9781bWEB

Maar onze jongens en meisjes (Amber telt minstens voor twee) gingen er man(en vrouw)moedig tegenaan.

IMG_9770bWEB

Het viel niet mee! Die jongetjes van Purmerend konden er  wat van. Dat maakte hevig denkwerk nodig. Vooral die kleine aan hun eerste bord, die maakte het onze topman Koen behoorlijk lastig.

IMG_9769bWEB

Jeffrey en Amber waren gelukkig niet uit hun concentratie te krijgen!

IMG_9775bWEB

En Lars zeker niet. Hier ziet u hem 1 zet voor hij zijn tegenstander mat gaat zetten met Dg2! Die keek daarvan op! Zo dat geeft de meegekomen coach, vader, en clubfotograaf van Aris de Heer een beetje moed. Kunnen we toch van Goliath winnen?

IMG_9786bWEB

Maar Jeffrey raakt een dame achter. Maar heeft compensatie. Hij vecht zich terug. Met zijn twee torens dreigt hij mat op de onderste rij. Jammer voor hem dat zijn tegenstander het ziet, maatregelen neemt en een gevaarlijke vrijpion op e6 crëeert. Jeffrey speelt zeer geconcentreerd, tamelijk goed, maar redt het niet!

IMG_9782bWEB

En met Koen wil het ook niet lukken. In het begin gaat het nog wel netjes, maar daarna wordt hij   wat zorgeloos. Hij raakt een serie pionnen achter, en op de foto hierboven kunt u zien hoe hij daarna ook nog een kwaliteit weggeeft. Daarna is hij kansloos. Doet nog meer in de uitverkoop. Kansloos verder. Dat kan hij beslist beter!

IMG_9787bWEB

Amber is vanavond heel erg geconcentreerd bezig! Ze straalt rust uit.  Haar tegenstander heeft daar duidelijk respect voor. Aan het eind van de avond staat er echte schaakstelling op het bord. Evenveel materiaal aan beide zijden. Die jongeman moet kiezen. Zorg ik voor mijn verdediging (De7, omdat e6 aangevallen wordt) of ga ik zelf voor de aanval (Dc5 of Dd8) . Hij kiest voor de verdediging. "want die daar tegenover me kan er wel wat van."

Omdat winst er voor wit ook niet echt meer schijnt in te zitten, en de overige borden beslist zijn, accepteert Amber remise!

En zo won Goliath dus toch. David schoot mis, maar hield de verliesscore eervol 1,5-2,5.