Vuurwerk en vakwerk

Ik probeer het deze keer maar een beetje kort te houden. Was ook veel tijd kwijt aan de fotoreportage van het jeugdsnelschaak. Gelukkig kreeg ik veel materiaal van Paul en van Ron. Dus dat moet een keertje kunnen! (Maar zal wel weer niet lukken.)

Marco-Bert:

Ron: ” Van de andere partijen heb ik mee gekregen dat Bert zich nu goed opstelde met een elastische opstelling tegen het witte c4. Marco moet dat echt energieker aanpakken met wit, zeker met een paard van hem op f3 dat zijn f-pion blokkeert! Dat kan wel, maar dan moet je de variant wel goed snappen. Bert kon al vrij snel f5 spelen als in een Koningsindier en stond toen volgens mij al gewonnen. (ES: niet waar!) Je zou toch denken dat Marco die altijd c4 speelt nu wel weet hoe hij zich moet opstellen. “

ES: Marco zal wel zenuwachtig geworden zijn als hij die KoningsIndische pionnenwals op zich af  ziet komen.

21Marco1  21Marco1

Zoals zo vaak in die opening lijkt het voor wit erger dan het is. Gewoon 18. Td1. En vlg. Houdini staat zwart slechts 0.13 beter. d.w.z. gelijk. Met 18. Lg2?  over ziet Marco een kleine combinatie. 18. .. Lxg2  19. Kxg2  g4! en op de volgende zet (f3) is wit een stuk kwijt. En …. u gelooft het niet ….. Marco gaf op!

Niels-Gerrit:

Gerrit’s tactiek werkte vandaag niet. Defensief opstellen, snel veel afruilen en dan je tegenstander bij de lurven pakken in het eindspel.  Niels vond het allemaal best. Het leek een beetje op PSV – Athletico : safety first. En op een potje dammen. Gerrit creëerde met welwillende medewerking van Niels een hekstelling en wist toen ook niet meer hoe dat verder moest. Ja het kan niet altijd feest zijn.

21Gerrit1  21Gerrit1

Stel dat wit tevreden is met remise (en dat is hij!) en nu Kg1-h1 en Kh1-g1 gaat herhalen?

Daarna ging Gerrit aan Eddy uitleggen dat in de vorige partij zijn Tc6 dan misschien niet zo goed was  (zie analyse van vorige week) , maar dat andere zetten ook niet zo gemakkelijk winnen. Eddy moest dat tenslotte tot zijn spijt toegeven.

Frank-Jasper duurde te kort. In een door Frank toch niet al te energiek opgezette Spaanse partij ging Jasper op de 9e zet de mist in, op de 10e zet raakte hij in een slip, op de 11e zet in de sloot! (Geeft stuk weg.) Daar hoefde Frank weinig denkwerk voor te verrichten. Jasper deed het allemaal zelf! Frank vond het niet eens leuk.

Sven-Joop:  Zo mogelijk nog sneller afgelopen. Maar wel met een leuke feilloze manoevre van onze jeugdsnelschaakkampioen 2016:

21Joop1  21Joop1

5. d5 (dat had Joop natuurlijk best wel gezien) Pa5  6. dxe6! Pxc4  “Zo vriendje dat had jij natuurlijk niet gezien!” 7. exf7 Kxf7  8. Dd5+ waarna het paard op c4 eraf gaat! En met een stuk meer speelt Sven het met zijn ogen dicht uit!

Nu wordt het tijd om de sensationele kop boven dit relaas toe te lichten:

Vuurwerk was er. Bij Paul tegen Jos. Onvoorstelbaar hoe Jos iedere keer weer twijfelachtige zetten weet te verzinnen, die zijn tegenstander meestal op het verkeerde been zetten.

Dit keer begon het alweer in de opening. Maar ik mag u van de kunstenaar zelf niet precies vertellen hoe dat ging. Ron licht een tipje van de sluier op: “Paul tegen Jos was erg ingewikkeld en spannend. Jos speelde volgens mij heel sterk het pionoffer b5. Maar deze variant heb ik jaren niet meer gezien, misschien moeten beide matadoren het toch hier of daar  anders spelen, maar het was wel leuk om te zien.”  Maar Paul laat zich voorlopig niet van de wijs brengen. Doet alleen maar goede zetten. En dankzij de risico’s die zwart bewust genomen heeft wordt het spannend.

21Paul1 21Paul1

13. Lf4 voor de hand liggend en best nog wel goed. Maar direct 13. Da8!  of 13. Pxe6!  is nog beter 13. .. Dc5  14.Pd2 Lg4  15. Da8!? Lxf4  16. gxf4

21Paul2  21Paul2

16. .. Db6?  (Thf8!? maar dat is te simpel voor een echte Lohmann) 17. Pxf7!  c6 (dan maar vissen in troebel water, daar is hij een meester in.)  18. La4 Kc7

21Paul3 21Paul3

en als wit nu gewoon toch op h8 slaat? 19. Pxh8 We zagen allemaal met stijgende verbazing dat die dame op a8 opgesloten is. En wit wil natuurlijk voorkomen dat hij die door een gemene toren- of loperaanval kwijt raakt.  Maar dat is na 19. Pxh8! Txh8  20. b4 echt nog niet zo eenvoudig. Lc8 21. c5!  Da6  22. b5!  ( Dxa4? b6+ ) Na cxb5 kan de witte dame ontsnappen. (Wat een beauty van een stelling! Hebben we dan toch sterke schakers in huis? )

19. c5  mis dus, maar nog steeds heeft zwart het moeilijk. 19…  Da5  (Da6!) Hierna wordt het zelfs voor onze beide matadoren in vorm  even te lastig. 20. Pd6?  ( Hij durft nog steeds niet. Ten onrechte!  20. Pxh8!)

21Paul421Paul4

20. .. Lc8?  (Ik zie niet wat dit nog doet. Alsnog Da6! met de dreiging Pbd7 en hebbes!?) 21. Pxc8? Tot mijn verbijstering ziet Houdini hier 21. Lb5 als winnende zet. Waarschijnlijk omdat daarmee winnen van de dame problematisch wordt. Wit dreigt Pc4, en na slaan op b5 kan de witte dame altijd weg, en raakt de zwarte koning in ernstige moeilijkheden, ook al staat hij een stuk voor.  21. …  Txc8 En ja hoor, hij heeft het weer geflikt!! 22. Pc4? Dxa4 Ineens staat zwart op winst!

21Paul5  21Paul5

23. Pd6 (je moet toch wat) Da6! (daar komen de damevangst-dreigingen weer) 24. b4 (wanhoop) en nu natuurlijk 24. ..  Pbd7! Want na 25. b5 (je moet toch wat) Txa8  26. bxa6 Pxc5 blijft zwart gewoon een gezond paard voor! Maar Jos speelt 24. .. Pfd7? ( Tijdnood?) en ziet daarna in dat wit na Tb1 en b5 zijn dame weer op veilige grond krijgt. En geeft remise. Pffffftttt! En iedereen kan zich nu het klamme zweet van het voorhoofd wissen. Wat een vuurwerk!

En nu het vakwerk:

De partij Martin-Ron stond m.i. aan beide zijden op hoog niveau.  Misschien maakte Martin maar  één zeer begrijpelijk foutje en de rest was schaaklogica. Ron stuurde een zeer uitgebreide analyse. Die neem ik dankbaar in zijn geheel over.

(Oorspronkelijk stond hier een ‘levend’  diagram.Maar het lukte me nog niet om dat met het nieuwe programma weer echt levend te krijgen, inclusief alle analyse.  Dus die maar even apart erbij. Het is zo’n mooie analyse, die ga ik niet weglaten.)

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3  Nf6 {Hoe dek je nu pion e4? Op 4. Dc2 kan namelijk zowel 4 .. , Dc7 als 4 .. , Da5 volgen wat allebei voorkomt dat er met de c-pion op d4 teruggeslagen kan worden en dat is toch wat wit wil bereiken. Martin lukt dat in de partij ook niet. Ik denk ook dat 4… , Lg4 en dan zo nodig nemen op f3 i.c.m. Pc6 een goede reactie is voor zwart. 4. Ld3 ziet er erg gekunsteld uit, dus je hebt alleen maar 4. d3 of wat Martin speelde.} 4. e5 dxe5 5. Nxe5 Qd5  6. Qa4+ Nc6! {de pointe is dat je na slaan op c6 nu altijd eerst met Ld7 kunt reageren} 7. d4 cxd4 8. Nxc6 (8. cxd4 $2 Qxd4 $1) 8… Bd7  (8… Qe4+) 9. Qxd4 Qxc6 {Natuurlijk is het beter om de dames hier op het bord te houden, tenzij zwart remise wil, die dame staat daar toch erg kwetsbaar. Nu wordt volgens Houdini door beide partijen tot mijn 13e zet de sterkste voortzetting gekozen.} 10. Nd2 {Op weg naar het goede veld f3 hier. Martin wil zich terecht niet verzwakken met f3 of zo om zijn loper te kunnen ontwikkelen. Hier heb ik weer behoorlijk lang nagedacht over 10/\.., a6; 10.., Lg4 met dreiging Td8; 10..,g6 en loper naar g7 en zelfs het pionoffer 10., e5 om snel via de e-lijn te kunnen aanvallen. Wederom voor de veiligste en nu goede optie gekozen.} e6 11. Nf3 Bc5 12. Qf4 Qb6 13. Ne5 {Wit staat maar een tikje slechter, al zal Martin het mogelijk anders gevoeld hebben. Ook nu moest ik weer behoorlijk lang nadenken. Was hier eerst 13.., 0-0-0 van plan, maar dat is niet zo goed omdat Lc5 gepend kan komen te staan en de zwarte koning niet echt veilig is (14. Pxf7 leek me erg riskant voor wit omdat dan ook de f-lijn open komt en die kwaliteit niets betekent als ik in de aanval kan gaan). Dus bleef over 13 Td8, Lb5 of Ld6. Vogel achter het bord maar eens uit wat de beste dan is.} Bd6 (13… Bb5) 14. Nc4 {Ziet er niet onlogisch uit, maar zwart
heeft een venijnige pointe, waardoor hij materiaal voor blijft of een
gevaarlijke aanval voor de kwaliteit krijgt.} Bxf4 15. Nxb6 Bxc1 {Dit was door Martin overzien. Frank kwam hier even langs en ik zag Martin naar hem kijken en een beetje balen. Na 16. Pxa8 kan ik zowel 16.., Lf4 spelen gevolgd door Ke7 en zijn paard komt niet meer weg óf met 16. , Lxb2 een kwaliteit geven voor 2 pionnen met sterke aanval. Zijn paard kan zich dan wel redden, maar de witte koning blijft dan vreselijk in het midden. Ik vrees dat ik wel weer voor de veiligste optie (Lf4) zou hebben gekozen, valt me toch op dat ik tegenwoordig snel voor de lafste optie lijk te willen kiezen (ik word oud). Martin speelt dan ook:} 16. Nxd7 Bxb2 17. Nxf6+ gxf6 18. Bb5+ Ke7 19. Rd1 Bxc3+ 20. Ke2 Rhd8 {Ik sta nu 2 pionnen voor. Ondanks de inmiddels forse tijdnood (nog maar paar minuten) maakte ik me niet echt zorgen. Het is zaak om torens te ruilen en/of zijn a-pion te winnen en/of ervoor te zorgen dat ik een toren op de c-lijn krijg (zoals mij in de partij uiteindelijk lukt) waarna met mijn koning op e7 hij niet binnen kan komen en ik dan pas met mijn damevleugel pionnen moet gaan opstormen. Alle torens ruilen maakt het mij gemakkelijker zodat Martin dit verder ook tracht te vermijden en elk pionnen eindspel is voor mij gewonnen en de meeste ook nog met nog maar één pion meer. Moet verder ook niet mijn h-pion verliezen. Ook de slotcombinatie die ik nog mag uitvoeren
is grappig. Martin complimenteerde mij daarmee, maar hij had dus zelf ook niet onverdienstelijk gespeeld en alleen met 14. Pc4 mis gegrepen wat  niet echt makkelijk was te zien. Martin is ook zo sportief om als het echt uit is, op te geven.} 21. Rd3 Rxd3 22. Bxd3 h6 23. Rc1 Be5 24. g3 (24. g4) 24… Rd8 25. Rc4 Rd4 26. Rc8 Ra4 27. Bc4 (27. Bb1 Rb4) 27… Kd7 28. Rc5 a6 {28 .,b6 29. Lb5+ ; nu dreigt er wel b6 met stukwinst} 29. Bb3 Re4+ 30. Kd3 Rd4+
31. Ke3 Rd6 32. Rc4 f5 {om pion h6 te kunnen dekken, allemaal in grote
tijdnood, maar niet zo moeilijk dus ik bleef 1-2 minuten houden} 33. Rc2 Bf6
34. Ke2 {Martin wacht terecht af, laat zwart het maar bewijzen in tijdnood} Rc6 {mijn doel is bereikt, nu de vervolgstappen} 35. Rd2+ Ke7 36. Rd3 dxe5

 

Beemster Jeugdsnelschaak 2016

Grotere of betere foto's? Klik erop. (Terug met een pijltje links.)

IMG_7468cWEB

21 februari was het weer zover: het jeugdsnelschaaktoernooi van Aris de Heer! Helaas was het aantal aanmeldingen kleiner dan de vorige jaren, maar dat mocht de pret niet drukken. De steming was uitstekend, en de strijdlust ook.

IMG_9687bWEB

Zeer dominant aanwezig vandaag: NICO GAO.

IMG_9657bWEB

's Morgens ging het nog niet echt geweldig!

IMG_9650bWEB

Maar hij had een stevige hap tussen de middag nodig. En daarna waren zijn resultaten onherkenbaar!

IMG_9626bWEB

Hij moest en zou een beker mee naar huis nemen. En liefst die grote!  De wedstrijdleiding bleef geduldig, maar dat kostte wel moeite.

IMG_9671bWEB

En 14 partijen op een dag was nog niet genoeg. Tussendoor nog sparren met ome Gerrit. Om in vorm te blijven.

IMG_9691bWEB

Het resultaat mocht er zijn. Tot veler verrassing: de tweede prijs in groep 2! Hij wordt er (even) stil van!

IMG_9623bWEB

Een andere verrassing was LASSE BARTELS , een veelbelovende speler van de jeugdafdeling van schaakclub Purmerend.

IMG_9666bWEB

Of hij ooit grootmeeester wordt, zal de tijd moeten leren. Maar gezien zijn gebaren op deze foto en op de foto's hieronder, denk ik dat toneelspeler of dirigent wel iets voor hem is.

IMG_9636bWEB

Probeert hij zo zijn tegenstandster, onze ouwe trouwe Amber, te imponeren?

IMG_9680bWEB

Wat hier gebeurt is mij duidelijk. Een gebaar van ontzetting, omdat hij laat op de middag een totaal gewonnen stellling tegen Sven gaat laten glippen.

IMG_9696bWEB

Waardoor hij  met een – toch eervolle- 3e plaats genoegen moet nemen! Zo te zien toch met genoegen.

IMG_9660bWEB

De belangstelling was  dit jaar ook iets minder. Maar de belangrijkste mensen waren er: Kuijer senior en Kuijer junior proberen Amber op te vrolijken. Voor wie de score vandaag een beetje tegenvalt.


IMG_9627bWEB

Onze trouwe hulp komt even kijken. Maar voor Jasper is er vandaag niet zoveel werk. Dan maar een praatje maken.

.IMG_9676bWEB

En wie hebben we daar? Frank weet dat je die kinderen er niet vroeg genoeg vertrouwd mee kan maken. En hij lijkt op zijn vader: hij gedraagt zich keurig. Geen wanklank hoorbaar.

IMG_9665bWEB

En natuurlijk oom Gerrit, nooit te beroerd om bij de jeugd een handje toe te steken.

IMG_9679bWEB

Alles onder toezicht van onze topman.

IMG_9629bWEB

En niet te vergeten de ideale ouders, die hun kroost (Barry) komen aanmoedigen.

IMG_9640bWEB

Als elk jaar, de familie Maij, met zijn tweeën, maar ja die moeten er ook twee aanmoedigen! En ze hebben er plezier in.

IMG_9638bWEB

En de Maijtjes zelf ook. Maar tegen elkaar, dat is wel even echt serieus!

IMG_9642bWEB

" Ik weet dat ik van hem kan winnen!  "

IMG_9644bWEB

" Dat had je gedacht! Mooi niet!"

En de aanmoediging van de ouders blijft niet zonder resultaat:

IMG_9693bWEB

Lars wordt 1e in groep 2 !

IMG_9697bWEB

En Koen 2e in groep 1 !!

IMG_9635bWEB

Maar als iedere sport brengt ook het schaken soms bittere teleurstelling. Sipko was 's morgens sterk, en miste maar net een indeling bij de de topgroep.

IMG_9684bWEB

Maar 's middags ging het helemaal mis! Een nederlaag tegen Amber deed de deur dicht! Zelfs vader slaagt er niet in om de verdrietige Sipko op te beuren.

IMG_9685bWEB

Gelukkkig bestaan er nog wel opbeurende andere spelletjes. Barry Romijn helpt een handje. Al gauw gaat het wel weer een beetje.

IMG_9688bWEB

En gelukkig is er toch nog een beker na afloop.

IMG_9659bWEB

Mark Zoetebier trekt vanmiddag ook de aandacht. Alleen tegen Sven kan hij niet op.

IMG_9694bWEB

Maar wordt wel 4e in groep 1 !!!

IMG_9628bWEB

Dat hij van Sven verliest is niet erg! Het zijn dikke vrienden.

IMG_9654bWEB

In de middagpauze ziet zelfs Sven het al aankomen. Dit wordt een lollige dag.

IMG_9699eWEB

Maar zo onbedreigd werd nog niet eerder iemand Beemster jeugdsnelschaakkampioen! Met 13,5 uit 14  !!

 

Eindstand groep1:
 

1   Sven Damen                  6  uit 6

2   Koen Maij                     2,5

3   Lasse Bartels               2

4   Mark Zoetebier            1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Junioren starten sterk

Deze titel drukt niet zozeer uit de weemoedige jaloersheid van de veteraan jegens de jeugd, maar is gewoon een vaststelling van een waargenomen concreet feit : met de openingsbehandeling van onze junioren was afgelopen maandag weinig mis. Het was een avondje senioren tegen alleen maar junioren. (Wat laat zien dat we er veel te weinig senioren aanwezig waren.)

Het opzienbarendst vond ik Jasper's behandeling van Ron's London. Na 20 zetten had Ron totaal niets bereikt.

Na 15 zetten was Bert tegen Niels tegen diens (eigenlijk aanvechtbare) 1. d4 d5 2. Pf3 Pc6? nog helemaal niks opgeschoten.

Na 19 zetten zat Gerrit na zijn onafscheidelijke Philidor tegen Sven wat moedeloos te staren naar een bord waarvan alle lichte stukken en de aantrekkelijkheid waren verdwenen en zich af te vragen hoe hij dit in vredesnaam zou moeten gaan winnen.

En na 15 zetten hoefde Marco na zijn (zwarte zijde van de) Siciliaan zich geen zorgen te maken tegen zwaargewicht Jos. (Die laatste kwalificatie bedoel ik natuurlijk louter schaaktechnisch, niet fysiek.)
Langs de borden  schuifelend werd ik overvallen door een -voor mij- zeldzame aanval van optimisme. Plotseling zag ik een zonnige toekomst voor me: Aris de Heer, met zijn roemrijke verleden doch vrij kleurloze heden, dankzij onze jeugd, binnenkort toch weer helemaal terug van weggeweest.

Maar helaas, dat warme gevoel mocht daarna niet lang duren.

Kwam het doordat Ron uit wanhoop onze Jasper op diens anders zo sterke eigenschap – zijn vrolijkheid- probeerde aan te vallen? Geveld door de slappe lach gaf Jasper bij zet 21 pardoes een toren weg.

Was bij Jasper nog een oorzaak aan te wijzen, bij Niels niet. Die liet  gewoon een dame instaan. Daar ging zijn vader natuurlijk mee vandoor. Niels moet nog leren dat je zo niet met vrouwen kunt omgaan, daar moet je echt beter op passen, zeker als je vader in de buurt is. 

Sven stond totaal gelijk. (Ik moet toegeven dat dat niet alleen maar Sven's verdienste was, maar ook een beetje veroorzaakt werd door wat minder optimale zetten van Gerrit. Vraagtekens zet Houdini bij zet 11 en 17, maar vooral  bij 18 van zwart:

     20Sven1  20Sven1

Zwart  moet hier direct 18. .. c6 spelen, waarna Ld5 verloren gaat want na 19. Lc4 volgt b5 en er zijn geen vluchtvelden meer. Ook  19. e5 helpt niet wegens Pxd5.

Maar Gerrit volgt zijn instinct: ruilen dat stuk. 18. .. Pxd5 ??. Na 19. Dxd5!  is de stelling dus absoluut gelijk!

Maar Sven maakt nu een klein foutje dat hem alsnog de partij blijkt te kosten.  19. .. c6  20. Dg5? (Na Dd3! is er nog steeds niets aan de hand.) Maar nu wordt pion e4 ondekbaar!  20. .. Tae8 21. e5  dxe5  22. Txe5 Dd4+!  Dit tussenschaakje levert pionwinst op.

Bij Marco gaat het ook mis. Zij het wat geleidelijker.

20Marco1  20Marco1

15. .. Pxg7? (Kxg7!?)    16. Pd2 Df6? (Dd7!?)17.Pe4! Df5? (De7!?, want die essentiële pion op d6 moet gedekt blijven! ) 18. Dd2 Pe6? en na al die net-niet-de-allersterkste zetten stort de zwarte stelling in. 19.Pxd6 met pionverlies.

Verder valt er niet zo heel veel meer op te merken. Jasper en Niels waren verder natuurlijk kansloos.

Nog iets over het verdere verloop bij Sven-Gerrit:

Gerrit won dus een pion en zette zich goed gehumeurd – hij houdt van eindspelen – aan het verzilveren ervan. Maar is een pion wel genoeg als het op een toreneindspel uitdraait?

20Sven2  20Sven2

We weten allemaal intussen wel hoe verschrikkelijk veel soorten toreneindspelen er bestaan. Die één ding gemeen hebben: ze zijn altijd heel moeilijk! Gerrit speelt hier : 32. ..  Te6-c6. 

Ik heb alle  boekjes die ik ooit kocht omdat ik ooit meende dat ik echt iets van het eindspel diende te weten maar te voorschijn gehaald. Een stuk of tien. En weer eens vastgesteld dat die materie kennelijk zo taai is dat ik er nooit verder in kwam dan enkele bladzijden. Ik vrees dat dat alle amateurs van ons niveau zo vergaat!

Houdini keurt 32. .. Tc6 een beetje af. Ik begrijp weinig van toreneindspelen. Dus wellicht moet u mijn hierna volgende opmerkingen met een korrel zout nemen. In mijn boekwerkjes vond ik wel iets dat op deze stelling van toepassing schijnt te zijn: Euwe geeft in "Het eindspel, deeltje 9, Practische Eindspelen, met Torens"  17 adviezen. (Euwe blijkt weer eens de helderste schoolmeester voor schaaktheorie.)  De meeste van zijn adviezen zijjn nuttig, maar hier niet van toepassing. Gaan over vrijpionnen en zo.  Wel -denk ik- zijn de volgende hier ter zake:

 "Toreneindspelen vereisen in het algemeen een agressieve behandeling. Dat geldt voor beide partijen."

Dat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat Houdini de voorkeur geeft aan 32. .. Te1+  of  32. .. c4  i.p.v.  Tc6. ( Houdini heeft natuurlijk ook Euwe bestudeerd.)

"De toren staat goed, indien hij zoveel mogelijk vijandelijke pionnen aanvalt. Men merke op dat de pionnen het meest kwetsbaar zijn voor aanvallen voor terzijde of van achteren."

Dus zou de zwarte toren beter via e1 naar c1 kunnen of a1?

"Met drie tegen 2 pionnen aan één kant, bijv. f2,g2,h2 tegen g7,h7 is de winst bij goede verdediging uitgesloten." (idem met 4 tegen 3)

Dus als Sven erin slaagt die damevleugelpionnen zonder pionverlies tegen elkaar weg te ruilen zou het remise moeten worden.

"Ruil der torens kan in veel gevallen tot een gewonnen- repectievelijk verloren – pionneneindspel leiden. In twijfelgevallen vermijde men dus torenruil, hetgeen in het algemeen geen al te lastige taak is."

En dat begrijpt Sven intuïtief, Hij gaat langdurig torenruil uit de weg.

20Sven3  20Sven3

Het voorafgaande mede overwegende, denk ik te begrijpen wat nu de beste zet zou moeten zijn.

 33. c4!  De bedoeling lijkt me :  1. Ook de zwarte pionnen kwetsbaar maken.  2. Pionnen op de damevleugel zoveel mogelijk tegen elkaar wegruilen om die 'theoretische' remisestelling 3 tegen 2 op de koningsvleugel over te houden.

Het is duidelijk dat 33. .. b4? niets uithaalt:

20Sven4  20Sven4

De zwarte toren staat nu veel te passief. Of hij moet later -met pionverlies- de dekking van c5 opgeven en zelf  op jacht gaan. Met 33. c4  b4? en dan daarna Te6, en Te1 en Tb1 of a1. Maar ja. Dat kost een pion. En met 34. Kg1! kan wit de hele manoevre voorkomen : 34. .. Te6 35. Kf2remise!

Wat dan wel? Als 33. … b4 niet goed is?

 20Sven3 20Sven3

Dus na 33. c4!

20Sven5  20Sven5 

Gezien het echte verloop van de partij denk ik dat Gerrit dan 33. …  Kf6  gespeeld zou hebben. Het maakt niet veel uit welke koningszet zwart kiest. Ik denk dat het beste 34. cxb5 kan volgen, …  axb5 35. a6! Txa6  36. Txc5  zo dat ruimt lekker op. Dat is weer verder op weg naar de theoretische remisestelling.

Zwart kan in de diagramstelling natuurlijk ook zelf nemen.  33. …  bxc4  34. bxc4  en daarna bijv. 34. … Kf6. Daarna volgt weer snel Kg1 en Kf2 en de witte toren blijft lekker staan, en hoe komt zwart ooit verder? En na direct 34. … Te6? en om wille van de activiteit van de eigen toren een pion weggeven. Dan natuurlijk toch gewoon 35. Txc5 en nu moet zwart zelfs oppassen  Kf6? Tc6+ en de a-pion gaat er ook af.  Dit is ook remise.

Niet zo gek dat Sven deze details niet zag. (Ik zou zelf intuïtief wel 33. c4! gespeeld hebben. Maar zag natuurlijk ook de details niet.) Sven speelt hier  33. g4? Waarna zwart direct 33. ..  c4 moet spelen, om wit's 34. c4 te voorkomen .Sven krijgt van Gerrit nog een aantal kansen om c4 te spelen na 33. …. Kf6 etc. maar zoekt andere wegen. Tot na lang aarzelen Gerrit zelf 35. …(c5-) c4  speelt. En dat blijkt  winnend. Plotseling wordt de zwarte toren actief.  Wit heeft zijn kans gemist. Daarna speelt Gerrit het goed uit, wint nog een witte pion, en dan is de stelling voor wit verloren.

Heel interessant. Hopelijk was mijn gebrabbel voor u ook nog een beetje leuk. Ik ben benieuwd of ik nog op- en vooral aanmerkingen op mijn huisvlijt  tegemoet mag zien.

Resteert nog een korte opmerking over Jos-Marco. Ik schreef dat na zet 18. de zwarte stelling instort. Dat is misschien wat overdreven gesteld. Er had beter kunnen staan: "wordt de zwarte stelling erg moeilijk". Want de echte ineenstorting komt na zet 21. Tb8? (De7!?) Want nu verliest zwart een tweede pion. En dat witte beslissende voordeel is nu natuurlijk in goede handen. Marco hoort op te geven.

Wat nu gebeurt is een beetje Jos' eigen schuld. Hij schreef kortgeleden op de website dat hij mijn advies om verloren stellingen op te geven niet juist vond. Dat had Marco in zijn oren geknoopt. Waarschijnlijk mede omdat deze partij met verkorte tijdsduur werd gespeeld (Die jongens moeten wegens andere verplichtingen  op tijd naar bed) vergat Jos totaal zijn klok!  In desastreuze stelling, niet meer met droge ogen aan te zien,  won Marco op tijd! Ik vrees dat hij nu echt al zijn partijen doorspeelt tot hij mat staat.

20Marco2 

33. Pxf6!     33.  Dxa7!    en zwart kan opgeven. (Als hij dat zou willen!)

Dit was het dan weer. (De eindcorrectie moet nog plaatsvinden.)

Cheese-burgers: zwaar op de maag

Deel 1 :

Eerst weer een verslag in natura, d.w.z. wat er in de loop van de avond door mij heenging. Niet gehinderd door onnatuurlijk toegevoegd digitaal denkwerk en wijsheid uit aanwezige boekwerken.  Al in Het Middenpunt  op mijn tablet bij elkaar gefrutseld.

21.00 uur

Werd tegen de vissers al binnen een half uurtje de lucht onheilspellend zwart,  tegen de kaasdragers tekende het onheil  -dat we eventueel mochten verwachten met een onvolledig team-   zich voorlopig nog niet af. Nou ja, invaller Niels werd van het bord gemept, maar dat was voor hem nog niet zo’n afgang, tegen iemand met veel ervaring en een elo van 1803.

Foto groter of beter: Klik erop. (Met < weer terug)

IMG_9595bWEB   9595bWEB

21.45 uur

Ik word toch wat onrustig. Andere invaller Marco doet  het nog steeds goed. Maar Gerrit raakt een pion achter en een kwaliteit. Ron z’n Klassiek Slavisch is niet slecht. 1. c4 c6 2. d4 d5  3. Pf3 Pf6  4. Pc3 dxc4 (Frank en Martin spelen hier altijd het nog populairdere e6 en pas nemen op c4 als wit zijn loper heeft gespeeld.  Op zoek naar de Meraner. Ook omdat wat zwart tegen Ron speelt heel vaak in remise eindigt, wat niet iedere zwartspeler leuk vindt)  5. a4  (na 5. e4 kan … b5)

Ik fluister Ron toe: “Aljechin tegen Euwe , matches om het wereldkampioenschap, 1935 en 1937.” Dat zeg ik nu wel parmantig, maar is dat wel waar? Dat zoek ik ter plekke gelijk op mijn tablet even op. Dat mag wel even. Het is nog waar ook. Maar gelijk valt me bij www. chessgames.com op hoe geweldig vaak dat in die twee matches werd gespeeld.

Ext5Ron  Ext5Ron

Zowel de variant met 5. e3,  als wat Ron speelt met 5. Pe5. Bijna iedere partij weer. Haast onfatsoenlijk. Het is eigenlijk een behoorlijk saaie, maar oersolide opening voor zwart. Ron heeft me ooit al eens laten weten dat hij dit zwarte Aangenomen Slavisch best wilde tegenkomen. En toen al dacht ik daar het mijne van. (Vanwege die saaiheid heb ik me zelf eens -voor zwart- verdiept in een voor het Slavisch uitzonderlijk obscure variant, die door Morozewitch een paar keer werd gespeeld.  Ik herinner me nu nog triomfantelijk de allereerste partij die ik tegen Paul mocht spelen. Nov. 2002   Ik was net na jaren afwezigheid weer terug bij AdH. Ik schoof hem met zijn 5. Pe5 in 25 zetten van het bord. Ik vrees dat Paul zich dat niet meer wil herinneren. Ik zal daarom dat miniatuurtje wel voor Ron en Paul als levend diagram elders opnemen.)

IMG_9596bWEB 9596bWEB

Jos begon optimistisch als altijd  aan een aanval die wel eens  een boemerang-effect zou kunnen gaan hebben. Maar ja, bij Jos kun je alles verwachten.

Zo op het oog staat Paul redelijk, maar moet wel uitkijken omdat de tegenstander ook wel mogelijkheden heeft. Bert zit al in een eindspel met een pion meer, en lijkt heel geconcentreerd bezig. Maar Martin heeft het misschien moeilijk.

22.00 uur.

Ron komt remise overeen.  En gaat over tot een rondje analyseren met zijn tegenstander. kennelijk toch zelfs voor hem wel nuttig in het Slavisch. Als je met wit wilt winnen. En de overige schakers gaan een rondje fluiten en sissen om stilte. Dat vind ik toch wel een tikje overdreven. Ik vind dat de jongens echt hun best doen om te fluisteren. Bij het Tatatoernooi zijn ze wel erger gewend.

22.20 uur

Marco is nog steeds overeind. Gerrit hangt nog steeds in de touwen. Bert lijkt zijn voordeel  kwijt te raken.

Ext5Jos  Ext5Jos

Jos lijkt onbevreesd voor de boemerang. Hij offert nu met 18. ..  Txf4 een kwaliteit. Het is intussen wel het leukste partijtje van de avond aan het worden.

Paul lijkt mogelijkheden te krijgen.

 22.40 uur

Bij Bert lijkt het toch remise te worden,  Martin schijnt wat moeilijkheden te boven.

IMG_9594bWEB  9594bWEB

Marco staat nog steeds gelijk, maar krijgt problemen met zijn klok. Jos ziet nu helaas toch de boemerang op zich afkomen, maar laat zich niet zomaar raken. Gerrit gaat tegen het canvas, maar laat zich niet zomaar uittellen. Paul krijgt nog meer mogelijkheden.

Ext5Paul   Ext5Paul

Zijn tegenstander laat even zijn dekking zakken. En loopt tegen een linkse hoek aan. Die toren op c2 heeft geen mogelijkheden. Op 26. Tc3 volgt Dd1 op 26. Tc1 volgt Le3 en dan na Tb1 Dc2! Dus  Wit offert daarom die toren maar, met Dxe6.

23.00 uur

Buiten luwt de storm, maar binnen wordt het windkracht 8, en vooral tegenwind. Bij Martin waait wat materiaal weg. Verdorie dat gaat toch weer mis.  Bert offert een stuk tegen twee pionnen en zal blij mogen zijn met remise.

IMG_9593bWEB   9593bWEB

Jos raakt in het slop, en gaat knock out. Gerrit heeft gevochten als een leeuw, maar verliest op punten. Marco zit nu echt in tijdnood, gaat wankelend door de ring, maar blijft miraculeus nog net overeind. Maar ik vrees dat het zo weer een forse nederlaag gaat worden. Gelukkig wint Paul. Die speelde (met zwart)  na zijn opening (Open Spaans)  de hele avond ijzersterk. We mogen hier gerust spreken van de wederopstanding van een ex-kampioen.

23.40 uur

Marco had twee torens voor zijn dame en een gevaarlijke vrijpion.  Redt hij het? Bijna.

IMG_9602WEB  9602WEB

Want hij maakt eindelijk , heel laat op de avond, in tijdnood, een fout. En verliest toch nog. Niemand die het hem kwalijk neemt (behalve hijzelf waarschijnlijk), want hij heeft een heel goede partij gespeeld.

Gelukkig weet Martin’s tegenstander het niet meer zo goed en wordt dat nota bene nog remise. En ook Bert tovert nog een remise tevoorschijn.

IMG_9597bWEB  9597bWEB

Maar de cijfers tonen genadeloos aan: Wij gaan niet promoveren.  1x winst 3x remise 4x verloren Dat is dus  2.5 tegen 5,5.           Brrrrr.

Deel 2

Enige sappige details, thuis opgespoord met behulp van ons rekentuig  +  vriendelijke mailsteun van clubgenoten. Soms moet ik het een beetje kort houden. Anders wordt het helemaal een boek. En wie leest er vandaag de dag nog een boek?  Sorry! Ik neem maar wat ik het interessantst vond of waar spelers me op wezen.

Man of the match: Paul. Aan hem heeft het niet gelegen.  Open Spaans. Geheel volgens de theorie. Aan beide zijden.

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 Pxe4 6.d4 b5 7.Lb3 Le7 8.Te1 d5 9.dxe5 Le6

Ext5Paul2 ExternPaul2

Paul: “Tot zover mijn openingskennis van het Spaans.”

Maar ook die van de heer Mak. De theorie gaat hier verder met 10. c3 of 10. Pd2 . Maar wit probeert hier 10. a4 b4!  11. Pbd2 Pxd2 en er is weinig voor zwart om zich nog zorgen te maken. Ik denk dat de beslissende fout van wit al bij zet 19. gemaakt wordt:

Ext5Paul3  ExternPaul3

19.Tee3? (Th3!   = ) c4! 20.Tg3? (er is een groot gebrek aan goede zetten)  Lc5! Wit moet zijn pion op f2 in de gaten houden. Maar er dreigen  ook problemen op de damevleugel. En de bedoelde witte aanval is voorshands goed te verdedigen. Paul geeft zijn voordeel niet meer uit handen.

Ext5Paul4 ExternPaul4j

Paul:  “Ik durfde 24. .. Dxa4 niet wegens b3. Ten onrechte.” Maar ook Houdini vindt Paul’s  24. …  Taf8 iets beter.  25. f3?  Dxa4 ! Zoals hierboven al aangegeven is de witte toren in grote moeilijkheden. 26. Dxe6 is dan nog de beste. Dxc2   Maar natuurlijk is wit kansloos met een toren achterstand.

Knap hoor allemaal. Een kans krijgen en dan gewoon verder actief blijven spelen en never nooit iets fout doen.

Gerrit “Ik raakte enigszins in de problemen op de 14e zet omdat ik vergat tijdig mijn pion op b4 dekking te geven. ”  en  “Na de 10e zet van zwart Lh5 had ik misschien beter h3 kunnen spelen om de velden van paard f6 te beperken maar had op dat moment helemaal zet f4 in mijn hoofd.”

Weliswaar stond daardoor wit al duidelijk minder, maar de problemen begonnen pas echt één zet later, na het pionverlies op b4, na 15 Pe2?

Ext5Gerrit1  Ext5Gerrit1

(Met 15. Pd1!  zou wit het kritieke veld f2 gedekt hebben) Nu  raakt  inderdaad het zwarte paard op drift:   15. .. Lc5+ ! 16. Kh1 Pg4 waarna wit een kwaliteit verliest. (Wat wellicht ook gebeurd zou zijn na 16. Kf1 Pg4. Of erger. Want ook Dh4+ zit in de lucht.) En hij stond al een pion achter. Manmoedig blijft Gerrit de hele avond vechten. De stelling is ook nog zo dat hij zelf vrijwel machteloos is, maar hij daagt zwart uit om maar met een winstplan te komen. Zijn tegenstander is daar niet geniaal in, maar anderszins doet die de hele avond verder helemaal niets fout.  Uiteindelijk moet Gerrit na zet 47 (!) toch opgeven.

Martin  (wit): Engels. Zwart kiest de “Hollandse” opstelling.

Ext5Martin1  Ext5Martin1

Hier doet Martin de onverwachte maar m.i. grappige zet 8. c5 (dxc5 kan niet goed wegens 9. Db3 en 10. Pxe5) In mijn database zitten er voor deze stelling 12 partijen. Wrsch. is 8. .. Pa6 de beste. Zwart speelt echter:  8. .. Dc7  Na wederzijds een kleine onvolkomenheid  De7 11.f4? (e4) h6? (exf4!) 12.fxe5  Lxe5 13. Pf3 zou wit wat beter staan. Dat zal wel komen door de wat uitnodigend ogende witte velden rond de zwarte koningsstelling, zeker als die loper op e5 weg is. (op den duur wellicht Ph4, Db3, Lh3) Maar Martin slaagt er niet in om er iets slims mee te doen, en het staat al gauw weer gelijk. Martin moet zelfs een beetje gaan uitkijken. Maar dat doet hij. Maar na het missen van een mogelijkheid  na zwarts zet 25 … Lf5? (Le6!)   26. Db3? (Tac1!) keren de kansen echt. Wit komt steeds meer onder druk te staan en na 31. Kh2? staat zwart totaal gewonnen:

Ext5Martin3  Ext5Martin3

Wat als zwart hier 31. .. Le4 speelt? Daarna dreigt desastreus Dh5+  waarna ruil op g2 en daarna Dh3+ met mataanval. Dus moet wit de lopers wel ruilen, waarna het paard naar c6 gaat en de zwarte stukken veel dominanter aanwezig zijn. Nu is de witte koningsstelling veel kwetsbaarder. De witte Dame voorlopig te ver uit de buurt. De zwarte pion op c5 kan gaan oprukken. Enz.

Maar ziet! Deze mogelijkheid mist zwart. Hij speelt h5. Te langzaam. Nog steeds staat hij wat beter, maar het had vlugger gekund. Na een fout van Martin bij zet 33.  wordt de situatie toch opnieuw heel erg dreigend voor de Beemsterling. Hij  moet zelfs een stuk offeren om een direct mat te voorkomen. (Zwart heeft namelijk intussen wel ontdekt dat hij met de dame over de h-lijn de witte koning kan belagen, wat hij bij zet 31. nog niet door had.) Wij noteren vast een nul voor Martin.

Ext5Martin4  Ext5Martin4

Even die laatste strohalm van wit op e3 vastleggen met 42. …  Le4 (en eventueel g2 mogelijk maken) en dan die witte a-pion onder vuur gaan nemen.

Maar ziet! Alweer! Zwart speelt 42. … Txa2? 43. e4! Kf6?  44. Te3 en het grootste voordeel is weg. Nu kan het nog een heel lange strijd worden. Stel dat de resterende pionnen geruild worden dan heb je een eindspel met alleen maar stukken en al heeft zwart een paard meer, probeer dat maar eens te winnen! Daar heeft zwart geen zin meer in. Hij wil naar huis, uithuilen bij zijn partner, glaasje en natuurlijk een stukje kaas, en dan naar bed! Alkmaar heeft toch al gewonnen!  Hij vindt remise wel mooi. Ik mag zijn notatieboekje niet meer gebruiken. “Ik kan niet schaken!” roept hij vol zelfspot! Maar na wat we zagen valt dat best mee. Martin had alle geluk van de wereld.

Bert kreeg de “Gesloten Siciliaan” te bestrijden (met 2. Pc3  en f4 en pas daarna Pf3) en deed dat niet al te concreet. Ron: “Hij moet de elastische opstelling van het gesloten Siciliaans kiezen met zijn paard op e7, pion naar d6  (ES Moet dat niet zijn d5?.)  en loper naar g7. Kan jij dit niet in je verslag vermelden? Ik heb zijn tegenstander aldus vorig jaar van het bord geveegd.”

Om toch wat leven in de zwarte brouwerij te brengen besloot Bert tot een ingewikkelde zet:

Ext5Bert1  Ext5Bert1

13. ……  Pxe4  !!??  Leuk, maar fout!  14. Pxe4!  Dat was een stuk! Laat maar zien! Er zijn nu vele wegen, maar ze leiden alle tot niets.

14. … Lxg5 15. Dh5! 0-0  (er dreigt mat) 16. Pxg5

14. .. 0-0  15.  Dg4

14. .. h6   15.  Lxe7

Maar wit laat zich overdonderen!  14. Lxe7? en juist die had Bert wel even goed uitgerekend! Die zet levert niets op :  14. .. Pxc3 15. Lxd8 ( Dg4 is iets beter, maar te weinig) Pxd1 16. Lg5 Pxb2 met gelijk spel. De stelling krijgt spoedig iets misleidends. Zwart lijkt voorlopig een pion te winnen. “Dat heeft hij weer knap gedaan”, denk ik als toeschouwer.

Ext5Bert2 Ext5Bert2

22. … Pxa2 waarna wit niet op a7 kan terugslaan omdat de pion op c2 dan ook aan de beurt is, en niet op a2 wegens Txc5.  Maar al spoedig blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is. Ook al omdat zwart erg  moet opletten om zijn enigszins verdwaalde paard heel te houden. De daaraan bestede tijd stelt wit in staat zijn pion weer terug te winnen.

23.c4 Tab8 24.Lxa7 Tb2+ 25.Tf2 Txf2+ 26.Kxf2 Pb4 en al dat knappe rekenwerk van Bert blijkt toevallig toch niet voldoende voor winst. Dat bevalt Bert niet. Daarom probeert hij het wat later nog een keer met iets gewaagds.

Ext5Bert3  Ext5Bert3

Na 29. .. Tb3 om het paard te dekken staat het erg gelijk. Was Bert hier bang voor stukverlies na 30. Tb5   ? Maar dan kan miraculeus Tb2! 31. Ke3 (Na andere zetten volgt Pd3!) Pc2+ gevolgd door Ta2 en zwart redt zijn paard, met gelijkspel.  Of wilde Bert toch nog een poging wagen om te winnen en offerde hij daarom met 29. …Tc3!? een stuk (tegen twee pionnen), met de gedachte dat als dat niet lukte, hij daar toch nog best remise uit zou kunnen slepen? Jos vond het gisteren aan de telefoon “moedig”. Maar misschien was het toch gewoon een vergissing. Wie zal het zeggen. Nou ja Bert, maar die zwijgt natuurlijk in alle talen! Winst werd het niet.

Ext5Bert4   Ext5Bert4

Maar inderdaad dat eindspel is moeilijk te winnen. En heer Toepoel vond deze uitslag tegen die legendarische Bert Kuijer wrsch. mooi genoeg. Of hij was gewoon moe, en dacht: laat maar zitten!

Jos:

Jos  speelde weer heel ondernemend. Na 13 zetten moest hij zoeken naar de spannendste mogelijkheid. Niet eenvoudig! Hij belde me later op om te vertellen dat het wellicht leuk was  om even naar de volgende interessante zet te kijken, waar hij tijdens de partij op gestudeerd had. Maar verworpen omdat hij het niet helemaal vertrouwde.

Ext5Jos1  Ext5Jos1

13. ..  Db6!? Nee, niet om gelijk op b2 te gaan slaan. U weet, het credo is:  “Sla nooit op b2, ook niet als het goed is!” (Van welke schaakmeester ook al weer is die uitspraak?) Maar zwart wil na 14. Db4 zijdelings het veld f4 voor de derde  keer dekken. Daar wil hij met zijn pion naar toe. Daar draait alles om! Wit kan dat niet voorkomen door zelf 14. f4 te spelen wegens Pg4+ met allerhande onheil. Houdini geeft hier 14. Thb1 Db4 (daar is ie) 15. g3 en de stelling is onduidelijk, maar wellicht gelijk.

Andere mogelijkheden in de diagram zijn: 13. .. e6 (wat Dxh4 dreigt, maar de zwarte dameloper blokkeert, en derhalve om  exd5 vraagt, waarna  Pxd5 niet lekker aanvoelt.)   , 13. .. Ld7 .

Jos kiest hier 13. ..  De8! Objectief gezien is Db6 misschien wel iets beter, maar 13. ..De8 lijkt mij ook de interessantste.

14.Pf4 Df7 15.Pxh5 Dxh5 16.Tag1!? Ld7 17.a5

Ext5Jos2  Ext5Jos2

Wat nu? Hoe verder?

–  Tf7 (of Tf6) ,  gevolgd door Taf8?

– Tab8  gevolgd door b5?

Jos kan zich niet langer bedwingen. Indien niet goedschiks, dan maar kwaadschiks:  17. …  f4 Eindelijk, daar is-ie dan. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat! 18. Lxf4 natuurlijk. En hier begon ik de boemerang te vrezen. Maar Jos had waarschijnlijk gezien dat alle andere zetten erg naar remise gaan tenderen. Wit heeft ook zijn mogelijkheden. Na Tf6  bijv. kan Lg5, Na Tab8  kan g3 en Kg2.  En u weet:  Jos wil altijd herrie in de tent. 18. … Txf4? Maar dit kwaliteitsoffer gaat niet opleveren wat Jos ervan hoopte. 19. Dxf4 Tf8 20. Dg5! En hier zal Jos dat beseft hebben. Hij gaat dan maar va banque spelen met Pg4+ , maar zonder dames blijft er van het zwarte initiatief weinig meer over. 21. Ke1 en de dames gaan er daarna af.  Hoewel daarna wit niet altijd de allersterkste zetten kiest, zijn voordeel blijft evident. En dat laat Koerts zich niet meer afnemen. Jos heeft bij zet 35 genoeg van het wachten op het wonder. Wat hem dit keer dus niet zal overkomen.

Marco:

Zoals ik al zei: Marco speelde sterk. Maakte geen fouten en deed geen ondoordachte dingen. Marco’s partij werd laat op de avond het interessantst. Helaas is hij rond zet 30 gestopt met noteren, dus ik kan het niet meer reconstrueren. Volgende keer beter.

lk volsta maar met een deeltje van het commentaar dat Ron mij over zijn partij mailde:

Ron: “Marco speelde nu eens erg goed, maar had jouw instructies te letterlijk opgevat. Hij lette nu helemaal niet op zijn tijd en kwam dus in verschrikkelijke tijdnood, terwijl hij toen dus een prachtige stelling had en m.i. ook een winnend dame-offer bracht omdat de c pion altijd moet kunnen doorlopen als hij zijn stukken hiervoor maar even goed neerzet….”

Niels:

Natuurlijk duikt weer die slechte zet op :  1. d4 d5 2. c4 Pf6??  Ik wil het daar nu niet meer over hebben. Niels moet dat maar eens aan zijn vader vragen. Die weet dat wel. Het leidt tot het versneld innemen van het centrum door wit en tempoverlies voor zwart. Hij heeft wel mazzel dat zijn tegenstander het ook niet weet! Niels 8e zet is ook niet zo goed omdat hij zelf een gat in zijn koningsstelling creëert, wat eigenlijk alleen mag als er een fianchetto-loper in dat gat geposteerd wordt. Niels moet dat maar eens aan zijn vader vragen. Die weet daar werkelijk als specialist Konings-Indisch alles van.

Niels is vanavond niet op dreef (bij vroegere externe wedstrijden wel!) en helpt zijn tegenstander braaf met het mollen van zijn eigen koningsstelling. Die toont het funeste daarvan hardhandig aan in 21 zetten.   Niels zei achteraf tegen mij : “Sorry!”

Dat is nu ook weer niet nodig! Als hij vanavond er maar wat van geleerd heeft. Je kan nu eenmaal niet elke wedstrijd `the man of the match zijn`.

Ron:

Ron:  “Slavisch.   Mijn tegenstander deed nu goed 5…, Lf5 en gaf later naar mij toe aan dat hij deze variant ook al gespeeld had op het Tata Steel toernooi. Ik kan nu 6. e3 spelen en de pion op c4 terugwinnen, maar zwart heeft dan toch wel gemakkelijk gelijk spel, de witte pion op a4 heeft zo zijn nadelen vanwege de verzwakking van veld b4, daarom wil ik deze variant niet meer spelen.  Ik probeerde dus 6. Pe5 en kon mij vaag herinneren dat Euwe dit ook wel eens gespeeld had. Jij zei later dat dit tegen Aljechin was.  Vervolgens moet ik op zet 7 beslissen of ik wel f3 gevolgd door e4 wil spelen.”

Ext5Ron1  Ext5Ron1

“Ik vind dat echter niets voor wit, zwart speelt 7. …, Lb4 en offert zijn loper op e4 (mijn tegenstander gaf aan dat hij dit ook gedaan zou hebben, 8…, Lxe4 9. fxe4, Pxe4). Dit mag dan volgens het Powerbook het meest gespeeld worden, maar de enige goede zet die wit dan heeft is 10. Ld2 en ik vraag me af of ik die wel gevonden zou hebben. Na 10…, Dxd4 11. Pxe4, Dxe4 12. De2, Lxd2 13. Kxd2, Dd5 16. Kc2 heeft zwart 4 pionnen voor het stuk, wat er wel 3 zullen worden, maar zulke stellingen zijn heel lastig te spelen voor de partij met het stuk meer en je staat ‘zomaar’ verloren, zoals Bert zo prachtig dit seizoen tegen mij al heeft bewezen.”

ES:  Ron’s commentaar klopt als een bus! (Hij heeft me overtuigd!)

Dus   7. Pxc4  Ron : “7. Pxc4 is niet het beste, ik had weer voor e3 moeten kiezen, want nu kon ook 7…  c5 en je kan gelijk handen schudden. Het door hem gespeelde 7….  Lb4 ligt ook wel voor de hand. Wederom heeft f3 en e4 dan dezelfde bezwaren. Het plan dat ik vervolgens koos (8. Db3) blijkt ook wel eerder te zijn gespeeld, maar zwart bereikt dus gemakkelijk een gelijke stelling. “

Ext5Ron2  Ext5Ron2

“Na 15. .., Dd5 moet ik wel damesruilen en valt er voor wit geen plezier meer te beleven. Hij accepteerde ook direct remise. Ik had ook al 50 minuten minder dan hij qua tijd. Voor mij toch weer leerzaam en illustratief geweest. Misschien dat ik mij met zwart ook zo eens ga opstellen. Je houdt dan de mogelijkheid om in het Slavisch Lf5 te spelen (en je weet dat ik van de London-opstelling houd). Vroeger heb ik het ook zo wel gespeeld, al kan wit op d5 ruilen en je krijgt dan een doodsaaie stelling.”

Dit is voor de club een nuttig commentaar vind ik. En het toont aan dat inderdaad dat Slavisch een wel erg degelijke opening is. En dat Ron dat nu ook wel vindt.

En als je niet uitkijkt kun je er ook nog best van verliezen. Ten overvloede voor Paul en Ron nog het aangekondigde Slavisch miniatuurtje met een wat wilder vervolg:

 

DE SLOTCORRECTIE MOET NOG PLAATSVINDEN!

1 7366095 Jos Lohmann  1959  – 7535385 Marten Coerts  1821 0-1
2 8529532 Ron de Vink  1924  – 6214153 Jan Poland  1765 ½-½
3 7185981 Bert Kuijer  1830  – 7468362 Paul Toepoel  1787 ½-½
4 7826654 Martin Zwaneveld  1696  – 8485059 Peter Duijs  1654 ½-½
5 6808131 Paul Verkooijen  1735  – 7399469 Nico Mak  1710 1-0
6 7268195 Gerrit van Dok  1628  – 7731812 Alexander Versluis  1709 0-1
7 8486467 Niels Kuijer  – 6215594 Aart Kögeler  1803 0-1
8 8493672 Marco van Wijk  – 7321534 Ronald Kamps  1639 0-1
 1795  1736

Remiseloos rondje

De opkomst was mager. Maar gelukkig weinig remises. Dus nog genoeg te beleven.

Marco-Niels: Na 10 zetten zijn voor zwart de openingsperikelen (Engels) al achter de rug. Na 13 zetten staat zwart op winst:

18Niels1  18Niels1

Maar zwart ziet het anders: 13. .. d4? (13. .. Pf3+ !!)  14. Pd5 Le6? (…  Pxd5! 15. exd5 Df5  16. 0-0  Pf3+ ) ( 15. Dxd5 Pd3+!) 15. Lf4 en wit kan opgelucht adem halen. 15. .. Pc6? (Pg6!?) 16. 0-0     En daar blijft het niet bij. Bij zet 17. Lc7 ontsnapt wit opnieuw aan een vermoedelijke ondergang.

18Niels2  18Niels2

Na 17. .. Dxc7 ( dat was een stuk) 18. Pxc7 Lxb3 19. Pxa8 (dat was een toren) Txa8 (dat was nog een stuk) staat zwart een gezonde kwaliteit voor. Zwart speelt 17. .. Te8? Na 18. Tc1? kan hetzelfde verhaal nog eens. Helaas :  18. .. Pxd5 (Dxc7!)

Weliswaar is Niels tot nu toe niet op zijn scherpst, Marco speelt zeker vanavond beneden zijn niveau. Zijn 22e zet is dubieus, zjjn 24e ook. Maar Niels vergeet steeds echt te profiteren. Marco's 26e zet 16. Tc5?? had zelfs catastrofaal moeten zijn.

18Niels3 18Niels3

26. .. Te2! 27. Dd1 zo ging het! axb4 28. axb4 waarom nu niet 18. ..  Df6!! of 18. ..  Dd4 !! 28. .. Pxb4 29. Lf3 en bijna alle zwarte torenzetten zijn goed. Behalve 29. ..  Tc2 en weer is er wat hoop voor wit.

Na zet 34 heeft hij remise bijna voor het grijpen:
18Niels4  18Niels4

35. Txb5! Doch : 35. Txd3? Pd4 36.  f3?  verknoeit alles weer.

18Niels5

36. .. Pxf3+  !! Met deze prachtige zet grijpt Niels nu echt de winst! En dan kunnen we hem ook alle voorafgaande zwakheden vergeven. Na 37. Lxf3 Dxd3 houdt zwart een kwaliteit meer + 2 pionnen, waaronder 1 vrijpion! Na 37. Kg2 Pxd2  38. Txd6 Txd6 staat zwart een toren voor.

Daartegen is Marco niet opgewassen. Hij heeft niet sterk gespeeld, maar erg veel geluk gehad. Maar dat is nu over! Niels heeft niet sterk gespeeld maar alles goedgemaakt met een wakker slot!

Jos speelde een oude -ooit gevaarlijke- opening met wit, tegen Sven. Maar over de details mag ik van hem helaas niet uitweiden. Hoeft ook niet, want na de snelle afloop nam Jos uitvoerig de tijd om Sven te vertellen wat er allemaal beter had gekund en gemoeten. Jos is een expert in gevaarlijke doch eigenlijk niet 100%  correcte  zetten.  Geeft niet, je kunt er wereldkampioen mee worden. Zo deed Talj dat ook.

18Jos1 18Jos1

11. Lxh7 Ik hoorde na afloop Jos zeggen : "Dat moet wel goed zijn!" Houdini vindt het wel redelijk, maar niet de beste. Die had hier gewoon Dd2 gespeeld. En een paar zetten later Tae1. Maar ja, die is ook geen wereldkampioen. (Ik geloof zelfs bij de computers niet meer.) 11. … Kxh7 12. Dd3+  Kg8 13. Pg5

18Jos2  18Jos2

en nu raakt Sven het spoor bijster. En daar was het Jos natuurlijk om begonnen. Zelfs de supergrootmeesters tegen wie Talj speelde zagen  vroeg of laat door de bomen het bos niet meer. Blijf hier maar eens kalm onder! 13. .. g6? (f5!?) 14. Dg3? (Pxf7!)  Lh5? (dxe5! 15.dxe5 f5!) 15. Pxf7! Nou vooruit! Nu dan maar. Pxf4? een paniekreactie van Sven. Maar er was geen goede zet meer. Uitspraak ooit van -geloof ik- Tarrasch: Als de goede zetten ontbreken, komen de slechte vanzelf. 16. Dxf4

18Jos3  18Jos3

en tegen de witte aanval is geen kruid meer gewassen.  16. dxe5 Dh6 met spoedig ondekbaar mat!  Een miniatuurtje dus. Kwestie van ervaring!

Bert vertrouwde me na afloop van zijn partij tegen Martin toe: "Zo gaat het nu altijd, Martin staat veel beter of gewonnen en dan verliest hij toch." Na zet 7 … Pbd7

18Bert1  18Bert1

hoopte ik op een soort Meraner. Lekker scherp. Dat heb ik Martin toch wel eens zien spelen? Of alleen Frank? Met dxc4 en (na Lxc4)  b5 Lb7 en c5. Maar dat dxc4 moet dan al wat eerder, vóór 0-0, want nu laat Bert dat niet meer toe:   8. e4 Veel gespeeld. (Ik heb Bert in deze stelling ook vaak b3 zien spelen en Lb2, ook veel gespeeld.)  Voorlopig ontrolt de film zich verder volstrekt logisch, en – wrsch. zonder dat onze schakers daar weet van hebben-  ook volgens theoretische paden!  (dxe4 9.Pxe4 Pxe4 10.Lxe4 c5 11.Le3 Pf6 12.Lc2 b6 13.De2 Lb7 14.dxc5 bxc5 15.Pe5 Dc7)

18Bert2 18Bert2

In mijn database zit nu nog 1 partij, met  16. Ld2. Wit heeft een heel licht voordeel. Maar Bert speelt hier 16. Pg4.  Hij hoopt op t.z.t. een aanval op de koningsstelling met zijn 2 de goede kant uitturende lopers. Maar dat lukt niet. Hij geeft zwart de gelegenheid om tot actie over te gaan. Pxg4 17.Dxg4 f5! Houdini vindt dat een knappe zet. Die ik zelf nooit aangedurfd zou hebben. OK, die griezelig naar je koningsstelling loerende Lc2 wordt even op sterk water gezet, maar gaat die voorlopig achtergebleven pion op e6 je niet opbreken? Nee, zeggen Martin en Houdini. En zeker niet als wit nu 18. Dh3 ? speelt. (De2 !?) Bert zal er wel spijt van hebben gekregen want het initiatief komt nu echt bij zwart te liggen. Martin speelt het prima verder.

18. ..  Tf6 19.Tad1 Tg6 20.f3 De5 21.Lc1 Td8 22.Tde1? [22.Txd8+ Lxd8 23.Td1] 22…Dd4+! 23.Kh1 Dxc4 24.Lb3 Dd3 25.Td1 Zet na zet is een voltreffer. Je kunt niet zeggen dat Bert minder sterk tegenspeelt, maar Martin buit zijn initiatief gewoon prima uit!

18Bert3 18Bert3

Na 25. … Da6! 26. Txd8  Lxd8 staat zwart formidalel! Die zwartveldige loper kan naar f6. Pion c5 kan naar c4. Waarna pionwinst op a2 dreigt  Na 26. Dxf5 volgt c4! of eerst Txd1 en daarna c4)  Maar nu volgt 25. ….  Db5? en dat bedoelt Bert dus. In twee zetten doet Martin zichzelf de das om.

26.Dxf5! (Leuk! En kijk dat is toch een gevolg van die vreemde, maar goede zet 17. .. f5) Dxb3?? een combinatie met een weeffoutje 27.Txd8+ Lxd8

18Bert4 18Bert4

28. Dxg6! hxg6  29. axb3 en wit staat ineens een kwaliteit voor. Bert speelde de laatste drie zetten à tempo. Hij had het allemaal al lang gezien. Tja, dat is toch kwaliteit. En hij had gelijk: Martin verliest alweer een betere partij, toch nog!

Ron tegen Gerrit:

Ron verrast met Engels. Dat zag ik nog niet eerder van hem. Gerrit komt zonder al te veel kleerscheuren de eerste 8 zetten door.

18Ron1 18Ron1

Met deze stelling is er nog één partij in mijn database. (Adorjan (2580)- Mikhalchishin(2490), Dortmund 1984, remise) Maar die gaat verder met 9 .. Pd7 met bijna gelijk spel, en Gerrit speelt 9. .. Le6, met licht voordeel voor wit. Maar waarom? Bovengenoemde partij ging verder met 10. Dc2 De7  11. Pd2 f5 en na 13 zetten is het remise. Dat lijkt op afgesproken werk. Misschien is 9. .. Le6 wel iets minder omdat nu Tb1 kan en/of Pg5 kan. En die zetten worden dan ook later gespeeld. Bij zet 12. gaat Ron over op een agressieve benadering, waar zwart zich maar beter voorlopig even weinig van zou moeten aantrekken.

18Ron2  18Ron2

12. h4 (f4!?) h6? (Le7!?) 13. h5! Lh7? (Lxh5 14.  Dxh5 hxg5 15. Lxg5 is ook goed voor wit, maar toch iets beter dan 13. … Lh7) 14. Pxh7 Kxh7  15. Tb1! Volgens Houdini staat wit nu duidelijk beter. Wit houdt zijn kleine maar hardnekkige  voordeel vast. Stelling na zet 24. Th1

18Ron3  18Ron3

Een halfopen torenlijn voor wit, een vervelende loper op f5 die alleen is weg te krijgen in ruil voor verzwakking van de koningsstelling. Zwart neemt zijn toevlucht tot 24. .. Pf8 om een extra verdediger aan de koningsstelling toe te voegen. Maar dat creëert voor wit de mogelijkheid om met dxe5 de d-lijn in handen te krijgen. Het middel is erger dan de kwaal.  25.dxe5 Txd1 26.Txd1 Lxe3 27.Dxe3 Dxe5 28.Dxa7 Dxc3 29.Dxb7 Dc2 is de zaak wel bekeken.

18Ron4 18Ron4

Na 30. Td8! (Dxf7 wordt daarna dan wel erg definitief) Dxa2  31. Ta8 Dc4 32. Db8 kan zwart geen vin meer verroeren. Ron's 30. Db3 (waarna dameruil voor zwart wel erg voor de hand ligt en voor Gerrit dus zeker! ) is minder sterk, maar levert ook een veel eenvoudiger stelling op, met een pion meer en actievere witte stukken. Ron vertrouwt op zijn eindspeltechniek. Zelfs tegen Gerrit!  En naar blijkt terecht. Hoewel het voor de toeschouwer nog wel spannend lijkt, zwart krijgt geen enkele kans meer. Hij moet voortdurend opboksen tegen een 'verst verwijderde' vrijpion, en zetdwang-situaties. Na zet 50 geeft hij op.

Uit het door ons hogelijk gewaardeerde nagekomen commentaar van Ron nog dit:

18Ron5 18Ron5

"In de partij had ik overigens wel gezien dat ik na 17…, Lc5!? met 18. Lxd7 een pion kon winnen. Maar d4 zag er ook goed uit en ik hoopte dat hij na Lf5 schaak van mij g6 zou spelen, want ik had al goed gezien dat dan Dh5 mij waarschijnlijk een winnende aanval zou opleveren. In de partij hoopte ik dat ik de gelegenheid zou krijgen om op h6 te offeren, maar dat heeft Gerrit goed weten te verhinderen. "   en

" Hoezeer me het aan het hart ging om dat op te geven, 25. dxe5 is wel de sterkste en winnend. Gerrit speelde tot mijn verassing direct het beste Txd1, hij had er al naar zitten kijken. Ik kan dan nog iets beter 26. exf6 spelen en op c1 terugslaan met mijn loper! Aan dat laatste had ik even niet gedacht, maar 27. Dxe3 moest voldoende zijn, ik zou dan minstens een pion gaan winnen en hield initiatief. 30. Db3 is wat laf, het sterkere Td8 dringt zich dan op, maar dameruil is dan geforceerd en het eindspel moet gewonnen zijn omdat hij pion c6 niet kan verdedigen. Daar had ik dus gelijk in, ik hoef ook geen torens te ruilen, kan ook met 36. Ld5 winnen, maar ik vond dit wel zo gemakkelijk."

Dat was het dan weer.  Ik hoor alsmaar niets over de externe wedstrijd van volgende week. Ik maak me ongerust. Gaat Marko opdraven? Dan nog zie ik in het beste geval maar 7 spelers van ons die beschikbaar zijn. Ik zie wel een enorme toename van het aantal bezoekers van onze site. Waaruit ik afleid dat de komende tegenstander die wedstrijd wel heel serieus neemt.

Slotcorrectie moet nog plaatsvinden.