Categoriearchief: Agenda

Externe competitie ’19-’20 !!!!!!

# Team 1 1 1 1 1 1 1 1 MP BP
1 Aris de Heer N                 0 0
1 Castricum N2                 0 0
1 Vredeburg N2                 0 0
1 Oppositie N1                 0 0
1 De Waagtoren N2                 0 0
1 BakkumN1                 0 0
1 Schaakclub Purmerend N1                 0 0
1 Caïssa-Eenhoorn N2                 0 0

Ronde 1


07-10-2019

Aris de Heer N

Castricum N2


Ronde 2


15-11-2019

Vredeburg N2

Aris de Heer N


Ronde 3


02-12-2019

Aris de Heer N

Oppositie N1


Ronde 4


28-01-2020

De Waagtoren N2

Aris de Heer NRonde 5  


24-02-2020

Aris de Heer N

BakkumN1


Ronde 6


19-03-2020

Schaakclub Purmerend N1

Aris de Heer N


Ronde 7

06-04-2020

Aris de Heer N

Caïssa-Eenhoorn N2


Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer, 4-06-2018

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, H. Zwaneveld, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer, E. Saraber (maar die komt een uur later  toch nog)

 

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • De vraag is of we naar Texel willen om tegen en Passant te spelen. Meeste spelers willen niet op Texel en niet op zaterdag spelen.
 • We kunnen ook met een team in de KNSB competitie spelen. Meeste spelers willen niet
 • AVG. Persoonsgegevens vastleggen. Op de site moet staan hoe je foto’s wil verwijderen. Er moet een document worden opgesteld dat leden toestemming geven dat hun gegevens worden opgeslagen en hoe de gegevens worden opgeslagen. Paul stuurt het type persoonsgegevens wat in het OLA staat op aan Martin. Martin stuurt documenten op en bewerkt web site.

5. Bestuursverkiezing

 • Drie leden aftredend Gerrit, Paul en Martin. Zij zijn alle drie herkiesbaar, en worden unaniem gekozen. Gerrit geeft aan dat dit zijn laatste termijn is.

6. Externe competitie

We zijn ongeslagen kampioen geworden. Dit betekent promotie naar de tweede klasse.

Score individueel:

1 Paul              100%  (6 uit 6)

2 Bert              100%  (5 uit 5)

3 Ron              91%    (5,5 uit 6)

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.
 • Paul mailt Koen Lankveld over deelname in de externe competitie.
 • Frank stelt aan Aart Strik voor om een poule in de tweede klasse van 6 spelers te maken.
 • Bekercompetitie was na 1 ronde over. Volgend jaar doen we meer mee.

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • De prijzen worden uitgereikt.
 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond.

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen.

Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. De leden wordt gevraagd partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 191 euro negatief afgesloten. In kas nog 5200,- Ron en Herman zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Eddy.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2017) staat op de web site. (Zie bij Organisatie) Hierover zijn geen opmerkingen.De notulen van de ALV 2018 komen ook op de website.

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 27 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • De “Beemster Eetkamer Bokaal” is bedoeld als wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt. Waarvoor? En waar is die? Het wordt voor de clubkampioen, en Paul vraagt aan Esther waar de beker is.
 • Gerrit vraagt of het schoolschaak nog bestaat. Eddy is daarmee gestopt vanwege geen animo door de school.
 • Gerrit vraagt of we meedoen met de zondagsmarkt. Bert wordt als contactpersoon op- gegeven. Paul meldt ons aan.
 • Herman wil meer leren over het schaakspel. Eddy stelt voor om Herman de finesses van het schaakspel bij te brengen.

12. Sluiting

Bert sluit om 22.15 uur de vergadering

 

 

 

  

verslag jaarvergadering 2017

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

 

Datum 12-06-2017

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, E. Saraber, , F de Geus, M. Zwaneveld,  , R. de Vink, P. Verkooijen,  J. Ittmann.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer

1.Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Interne jeugd / externe jeugd Aris de Heer

 • Er zijn nu 3 jeugdleden die regelmatig komen. Voor komend seizoen hebben alle   jeugdleden aangegeven niet meer te komen. De jeugdschakers afmelden bij de Bond, actie Paul
 • Komend seizoen is er geen jeugdschaken meer
 • Eddy blijft op woensdagmiddag geen les meer gegeven op de Blauwe Morgenster, volgens de school was dit moeilijk te organiseren. Op een mail van Eddy werd niet gereageerd.
 • Om meer leden te krijgen heeft Eddy kinderen samen met de ouders schaakles gegeven. Dit heeft 1 lid opgeleverd.
 • Het jeugdtoernooi is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Er is later wel een jeugdtoernooi gehouden op de Blauwe Morgenster ter compensatie.
 • Er is een externe competitie met Purmerend en Volendam gespeeld. Aris de Heer is derde geworden. Het was moeilijk om een compleet team op te stellen.
 • De intentie is nog 1 keer een snelschaaktoernooi op school te organiseren, medio september, organisatie: Martin, Eddy.
 • Einduitslag interne jeugd
 1. Lars May
 2. Nico Gao
 3. Jeffrey van Linnen

 

4. Ingekomen stukken

 • Aris de Heer is gevraagd zich op te geven voor de jaarmarkt op 3 september 2017. Er  wordt besloten positief hierop te reageren.

 

5. Bestuursverkiezing

 • Twee leden aftredend Frank en Bert. Zij zijn beide herkiesbaar, en worden unaniem gekozen.

 

6. Externe competitie

We zijn op de zevende plaats geëindigd. Dit betekent waarschijnlijk degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Ron              64%

2 Martin         57%

2 Paul             57%

 

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.

 

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Het wordt zelfbediening en Chris is alleen aanwezig bij een externe wedstrijd.
 • Gerrit stelt voor een maand rapid te spelen. Om het voor schakers van Purmerend aantrekkelijk te maken mee te doen. De bedoeling is dit in oktober te organiseren
 • Ron wil een vierkamp spelen. Voor schakers die buiten de vierkamp vallen wordt het dan wel eenzijdig.
 • De prijzen worden uitgereikt.

 

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

 

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag nog niet gereed. Balans is 300 euro negatief afgesloten. In kas nog 5400,-  Joop en Jasper zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskostenvergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

 

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2016) staat op de website. Hierover zijn geen opmerkingen.  De notulen van de ALV 2017 komen ook op de website.

 

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 28 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • Chris meldt dat hij de “Beemster Eetkamer Bokaal” ter beschikking stelt. Dit wordt een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt

 

12. Sluiting

 

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering