Categorie archief: Agenda

verslag jaarvergadering 2017

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

 

Datum 12-06-2017

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, E. Saraber, , F de Geus, M. Zwaneveld,  , R. de Vink, P. Verkooijen,  J. Ittmann.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer

1.Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Interne jeugd / externe jeugd Aris de Heer

 • Er zijn nu 3 jeugdleden die regelmatig komen. Voor komend seizoen hebben alle   jeugdleden aangegeven niet meer te komen. De jeugdschakers afmelden bij de Bond, actie Paul
 • Komend seizoen is er geen jeugdschaken meer
 • Eddy blijft op woensdagmiddag geen les meer gegeven op de Blauwe Morgenster, volgens de school was dit moeilijk te organiseren. Op een mail van Eddy werd niet gereageerd.
 • Om meer leden te krijgen heeft Eddy kinderen samen met de ouders schaakles gegeven. Dit heeft 1 lid opgeleverd.
 • Het jeugdtoernooi is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Er is later wel een jeugdtoernooi gehouden op de Blauwe Morgenster ter compensatie.
 • Er is een externe competitie met Purmerend en Volendam gespeeld. Aris de Heer is derde geworden. Het was moeilijk om een compleet team op te stellen.
 • De intentie is nog 1 keer een snelschaaktoernooi op school te organiseren, medio september, organisatie: Martin, Eddy.
 • Einduitslag interne jeugd
 1. Lars May
 2. Nico Gao
 3. Jeffrey van Linnen

 

4. Ingekomen stukken

 • Aris de Heer is gevraagd zich op te geven voor de jaarmarkt op 3 september 2017. Er  wordt besloten positief hierop te reageren.

 

5. Bestuursverkiezing

 • Twee leden aftredend Frank en Bert. Zij zijn beide herkiesbaar, en worden unaniem gekozen.

 

6. Externe competitie

We zijn op de zevende plaats geëindigd. Dit betekent waarschijnlijk degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Ron              64%

2 Martin         57%

2 Paul             57%

 

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.

 

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Het wordt zelfbediening en Chris is alleen aanwezig bij een externe wedstrijd.
 • Gerrit stelt voor een maand rapid te spelen. Om het voor schakers van Purmerend aantrekkelijk te maken mee te doen. De bedoeling is dit in oktober te organiseren
 • Ron wil een vierkamp spelen. Voor schakers die buiten de vierkamp vallen wordt het dan wel eenzijdig.
 • De prijzen worden uitgereikt.

 

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

 

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag nog niet gereed. Balans is 300 euro negatief afgesloten. In kas nog 5400,-  Joop en Jasper zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskostenvergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

 

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2016) staat op de website. Hierover zijn geen opmerkingen.  De notulen van de ALV 2017 komen ook op de website.

 

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 28 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • Chris meldt dat hij de “Beemster Eetkamer Bokaal” ter beschikking stelt. Dit wordt een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt

 

12. Sluiting

 

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering

 

 

 

  

Agenda – Waterlandse clubcompetie jeugdschaak 2016- 2017

1a maandag 12-dec 2016 Aris de Heer – Purmerend 1

1b donderdag 15-dec 2016 Purmerend 2 – Volendam

2a woensdag 11-jan 2017 Volendam – Purmerend 1

2b donderdag 12-jan 2017 Purmerend 2 – Aris de Heer

3a Maandag 30-jan 2017 Aris de Heer – Volendam

3b donderdag 2-feb 2017 Purmerend 1 – Purmerend 2

4a woensdag 8-mrt 2017 Volendam – Purmerend 2 woensdag 8-mrt 2017 Volendam – Purmerend 2

4b donderdag 9-mrt 2017 Purmerend 1 – Aris de Heer

5a Maandag 27-mrt 2017 Aris de Heer -Purmerend 2

5b donderdag 30-mrt 2017 Purmerend 1- Volendam

6a Woensdag 19-apr 2017 Volendam – Aris de Heer

6b donderdag 20-apr 2017 Purmerend 2 – Purmerend 1

Agenda externe !!

(van onze speciale correspondent G.v.D.)

 

SCHAKEN BONDSCOMPETITIE 2016-2017 TWEEDE KLASSE B

 

Di 04-10-2016 Oppositie (Heiloo) – Aris de Heer

 

Ma 31-10-2016 Aris de Heer – Bakkum (Castricum)

 

Vr 18-11-2016 Aartswoud 3 – Aris de Heer

 

Ma 12-12-2016 Aris de Heer – Schaakgroep Koedijk

 

Di 07-02-2017 De Waagtoren 5 (Alkmaar) – Aris de Heer

 

Ma 06-03-2017 Aris de Heer – Heerhugowaard 2

 

Do 30-03-2017 EGGERT Purmerend 3 – Aris de Heer

 

Noteer in uw agenda!!  Nu al!!  Uw aanwezigheid is dringend gewenst. Verjaardagen, jubilea, trouwdagen,  vakanties, begrafenissen , alles afzeggen!

 

 

Oppositie (Heiloo)

Vorig seizoen: derde klasse C

Gemiddelde rating 2015-2016: 1640,4 (6 spelers)

Sterkste spelers:

Simon Smit, 1791 (rating 01-08-2016: 1853)

Kees Jonkind, 1675 (rating 01-08-2016: 1796)

Cor van Etten, 1653 (rating 01-08-2016: 1703)

 

 

Bakkum (Castricum)

Vorig seizoen: derde klasse D

Gemiddelde rating 2015-2016: 1672,6 (6 spelers)

Sterkste spelers:

Arno Schlosser, 1801 (rating 01-08-2016: 1779)

Peter Siekerman, 1795 (rating 01-08-2016: 1810)

Fons Vermeulen, 1760 (rating 01-08-2016: 1716)

 

 

Aartswoud 3

Vorig seizoen: tweede klasse A

Gemiddelde rating 2015-2016: 1676,1 (8 spelers)

Sterkste spelers:

Michel Verweij, 1779 (rating 01-08-2016: 1769)

Lukas Boots, 1757 (rating 01-08-2016: 1789)

Rob Bijpost 1753 (rating 01-08-2016: 1755)

 

 

Schaakgroep Koedijk

Vorig seizoen: eerste klasse A

Gemiddelde rating 2015-2016:

Sterkste spelers: 1727,1 (8 spelers)

Brian Mollenkamp, 1871 (rating 01-08-2016: 1875)

Danny Stoop, 1853 (rating 01-08-2016: 1852)

Jan Barteling, 1832 (rating 01-08-2016: 1783)

 

 

De Waagtoren 5

Vorig seizoen: tweede klasse C

Gemiddelde rating 2015-2016: 1717,6 (8 spelers)

Sterkste spelers:

Aart Kogeler, 1803 (rating 01-08-2016: 1762)

Paul Toepoel, 1787 (rating 01-08-2016: 1787)

Jan Poland, 1765 (rating 01-08-2016: 1724)

 

 

Heerhugowaard 2

Vorig seizoen: tweede klasse C

Gemiddelde rating 2015-2016: 1735,7 (8 spelers)

Sterkste spelers:

Rob Spaans, 1901 (rating 01-08-2016: 1866)

Oscar van Ewijk, 1816 (rating 01-08-2016: 1821)

Karel Keesman, 1787 (rating 01-08-2016: 1854)

 

 

EGGERT Purmerend 3

Vorig seizoen: tweede klasse C

Gemiddelde rating 2015-2016: 1748,3 (8 spelers)

Sterkste spelers:

Frank van der Moolen, 1865 (rating 01-08-2016: 1810)

Ton de Veij, 1825 (rating 01-08-2016: 1825)

Rob Hahlen, 1804 (rating 01-08-2016: 1814)

 

 

ARIS DE HEER

Vorig seizoen: tweede klasse C

Gemiddelde rating 2015-2016: 1749,1 (8 spelers)

Sterkste spelers:

Jos Lohmann, 1959 (rating 01-08-2016: 1881)

Ron de Vink, 1924 (rating 01-08-2016: 1883)

Bert Kuijer, 1830 (rating 01-08-2016: 1830)