Categorie archief: Interne competitie

bericht van de wepmeester

Beste schaakvrienden, Ik probeer af en toe oude webartikelen die defecte diagrammen vertonen weer te restaureren. Een vreselijke klus. Zo heb ik 7 oude BDG-artikelen hersteld, en zojuist 3 atikelen van 2014 over ‘miniaturen’. Daarbij ontdekte ik dat dat best leuke verhalen waren. Al zeg ik het zelf. Ik publiceer ze nu nog een keer. Als u ze destijds bekeken heeft, bent u dat nu toch al vergeten. Ik ben zo vrij ze maar even aan de vergetelheid te ontrukken.


Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 3-06-2019

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauwer, H. Zwaneveld

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

· Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

· 0 leden aftredend

5. Externe competitie

We zijn gedegradeerd. Dit betekent degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Martin 71% (5 uit 7)

2 Frank 70% (3,5 uit 5)

3 Ron 64% (4,5 uit 7)

· Er blijft op rating worden ingedeeld.

· Bekercompetitie niet meegedaan . Volgend jaar doen we wel mee.

· De intentie is dat het viertallenteam weer meedoet. Martin en Jos faciliteren het.

6. Interne competitie, voorjaar- en najaar toernooi

· De prijzen worden uitgereikt. Bekers voor de 1e en 2e van de interne competitie en de best presterende van de NHSB competitie.

Einduitslag:

1 Ron

2S7A6832bWEB

“Ik vind die hand belangrijker dan die beker. Daar heb ik er al genoeg van.”

2 Bert

 2S7A6828bWEB

“Schiet nou maar op, grappenmaker”

3 Martin

  2S7A6833bWEB

“Voor het prachtige resultaat in de externe en voor eindelijk boven die 1700 – grens geraakt!”

· Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Er moet wel een gesprek plaatsvinden met de toekomstige eigenaar over gasten tijdens de externe thuiswedstrijden. Frank prikt een datum.

· Gerrit stelt voor om het voorjaar- en najaartoernooi ook ten dele bij Purmerend te spelen. Dit ook bespreken met de toekomstige eigenaar. Het najaartoernooi nog op de oude manier qua opzet. Najaartoernooi wordt gepland op 2, 9 en 16 september (en misschien 23 september). Op tijd de Binnendijks informeren.

· De eerste schaakavond van het nieuwe seizoen wordt 26 augustus, met een simultaan van Ron.

· Martin oppert om in het begin van de avond theorie te geven, dit voornamelijk voor het viertallen team. Starttijd 19.30 uur. Het hoeft niet elke week. Ron en Bert beginnen hiermee.

· 1 x per jaar een theorieavond voor de gehele club. De opening wordt eerst op de site besproken en later op de club behandeld. Het verzoek van Eddie is om openingen, of eindspellen voor te stellen die behandeld kunnen worden. Op de website komt een stemwijzer, gemaakt door Martin.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. Eddie krijgt een attentie van de club. De leden wordt gevraagd de partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

8. Financiën

· Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 32 euro positief afgesloten. In kas nog 5241,- Ron en Eddie hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Voor volgend jaar zijn Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.

· Verzekering bij Univé: geen rekening gehad. Dit nagaan, actie Paul

· De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.

· De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

· Contributie voor de jeugd is 35 euro.

9. Jaarverslag

· Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2018) staat op de web site. Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 2019 komen ook op de website.

10. Rondvraag

· Ron hoeft geen beker meer, een lintje o.i.d. is voldoende. Eddie is er niet helemaal mee eens. Hij heeft nog een trauma van de drie medailles die hij gewonnen heeft als clubkampioen van Aris de Heer. Door stemming wordt gekozen voor een wisselbeker.

11. Sluiting

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering

 
Eindstand na ronde 25

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 21 april 2019

Wit Zwart Uitslag
Herman Zwaneveld Frank de Geus 0-1
Gerrit van Dok Ron de Vink 0-1
Peter van Putten Martin Zwaneveld 0-1
Ab Hauwer Afwezig met geldige reden
Jos Lohmann Afwezig met geldige reden
Mathijs de Groot Afwezig met geldige reden
Koen van Lankveld Afwezig met geldige reden
Paul Verkooijen Afwezig met geldige reden
Bert Kuijer Oneven

Eindstand  2018-19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Ron de Vink 310,67 18 23 10 13 0 71,7
2 Bert Kuijer 266,33 17 21 9 10 2 66,7
3 Martin Zwaneveld 228,67 16 23 9 7 7 54,3
4 Gerrit van Dok 203,67 15 24 9 5 10 47,9
5 Jos Lohmann 199,83 14 16 3 10 3 50,0
6 Paul Verkooijen 191,50 13 15 7 6 2 66,7
7 Ab Hauwer 155,33 12 17 8 0 9 47,1
8 Frank de Geus 151,83 11 12 8 3 1 79,2
9 Herman Zwaneveld 125,33 10 20 1 3 16 12,5
10 Peter van Putten 123,67 9 16 4 1 11 28,1
11 Mathijs de Groot 88,00 8 12 1 3 8 20,8
12 Koen van Lankveld 24,00 7 3 0 0 3 0,0

Laatste ronde

Het zit er op. Eind van de interne competitie. Het is wel eens spannender geweest. Het was eigenlijk al tijden duidelijk dat Ron alweer de titel niet kon ontgaan. Wat voor titel?   Kampioen 2019 van DKSVNH   . (De Kleinste Schaakclub Van NoordHolland.)

Deze schaakavond was het hier en daar nog wel even spannend.

Dit keer niet heel erg bij Herman (wit) tegen Frank.  Het kan natuurlijk niet altijd feest zijn. Met een ommetje via Frankrijk kwamen ze op Sicilië terecht. Tot en met zet 7 doet Herman het goed. Maar dan  ziet hij iets over het hoofd en raakt hij achterop.

Herman – Frank (11.0-0)

Stelling na zet 11. Wit is een pion achter geraakt. Er dreigt nog meer narigheid, op veld c3.  (geïsoleerde pion op wat binnenkort een halfopen torenlijn voor zwart gaat worden) Een lichte achterstand in de zwarte ontwikkeling  zal van tijdelijke aard zijn.  En de zwarts invloed in het centrum dankzij die pionnen is ook niet mis.  Maar daar moet je daar ook weer niet al te zorgeloos mee omspringen!

Want  na 11. …  e5?? had wit het in één klap recht kunnen breien. Want d5 kan gewoon geslagen wordenMaar Herman speelt 12. De3? en blijft gewoon in de moeilijkheden na 12. …. Lxc3. Niet spannend dus meer.Bij zet 18 laat hij een paard instaan (of is het een niet werkend offer?) en dan is het uit. Officieel pas bij zet 23.

Wel lang spannend bij Gerrit-Ron:

Het was een soort Pirc. Gerrit speelt het wat te rustig en zwart staat al gauw een heel klein beetje beter. Rond zet 16 mompel ik:  “Wat een mooie stelling voor zwart. Die mooie (geniepige) lopers, die mooie centrumpionnen, die halfopen c-lijn. Maar hoe ga je dat nu winnen? Wanneer en hoe ga je tot daden over?”

Gerrit – Ron (16.Le3)

Ron zit zwaar te peinzen. Die denkt waarschijnlijk het zelfde. Hij mompelt terug: “Ja die Gerrit is een taaie”   16. ….  Lc6 is zeker niet de sterkste. Komodo suggereert gelijk 16. … a5, een zet die Ron enkele zetten later toch ook doet. Hij blijft wat voordeel houden. Maar  gaat het winnen lukken? Toch spannend. Bij zet 21. Lc2  mist wit een kans om een beetje in de race te blijven. Maar wel een ingewikkelde kans.

 Gerrit – Ron (20…a4)

21. Lxd5!?  een schijnoffer  21. …. Lxd5  22. Dd3  (of Dd1) en wit wint het stuk terug. Zwart staat nog steeds wat beter. Materieel gelijk, maar een harmonieuzere opstelling van zijn stukken, en het loperpaar!  Na wits 21. Lc2? is na Pc4!  zwarts voordeel beduidend. Maar zijn tegenstander is een taaie. Als zwart dan enkele zetten later te benauwd is om een ongedekte pion op b2 te slaan en nu eindelijk toch tot d5-d4 overgaat, gaat weer veel voordeel verloren. Maar zwart schuift dapper verder.

Bij zet 32 is de stelling aldus:

 Gerrit – Ron (32…h4)

Ja, geef mij maar zwart. Maar het schiet nog steeds niet erg op. Maar dan komt de eerste en laatste echt ernstige fout van die ouwe taaie:   33. Le4 ???  (Tb1!?) Eerst mist Ron nog even de directe doodklap 33. d3! (De toren op a1 staat ook in, niet alleen de Dame. Over geniepige lopers gesproken. Maar hij krijgt een herkansing:  33. …. Lxe4 34. fxe4? (Dxe4!?) en alsnog d3! en wit geeft op.  En Ron zal opgelucht ‘jippie-jippie-jee-hee-hee’gezongen hebben.

Nog spannender was Peter tegen Martin. Net zo een situatie. Iemand die vindt dat hij -met veel meer ervaring en elo-punten-  het niet kan maken om niet te winnen. Maar dat winnen wil absoluut niet opschieten! Martin koos voor het Marshall- gambiet in het Skandinavisch. In de hoop daarmee  op Peter indruk te maken. Maar dat gebeurde niet. 

  Peter – Martin (5…e5)

Zwart offert een pion. De bedoeling is zo voorlopig  te voorkomen dat  wit d4 kan spelen. En soepel te kunnen ontwikkelen. Zwart heeft wel wat compensatie. Wit’s antwoord hier is niet heel erg, maar toch wel een beetje onprettig voor zwart. 6. Lb5. Elke ruil van stukken is als je wilt aanvallen vervelend. Wellicht is hier 6….  Ld6 het beste. 6. ….  Lg4  7. Lxc6!  bxc6  Zwart heeft moedig gespeeld, wit heeft goed gereageerd. En staat uiteraard een pion voor. Dat blijft zo. Pas bij zet 19 krijgt zwart wat terug:

  Peter – Martin (18…Tf8)

Hier ziet 19. b4 er logisch uit.  19. Le3?  Waarom? 19. … Dxb2 natuurlijk. De stand is weer gelijk. Maar winnen? En zo blijft het. Peter doet het prima. Martin zoekt  en zoekt. En wacht op het foutje.  Dat alsmaar uitblijft. En dan, pas laat op de avond, als het tijd wordt voor het ‘senior moment’ gebeurt het dan toch nog. Wit speelt 28. Tf3 ?

Peter – Martin (28.Tf3 )

Na 28 …. f4!  raakt die loper op g5 in grote problemen! Wegens dreiging …  h6. Martin ziet het niet (of te laat). Die speelt 28. … Dd7?   Ik denk dat Peter het uiteindelijk wel zag, en daardoor de kluts een beetje kwijt raakt.  29. Txe5?  Het lijkt gewoon pionwinst, maar zwart gaat nu profiteren van het verdwijnen van de toren van die onderste rij. 29. … Tb8  Tfe3?  (Lf4!?)


Peter – Martin (30.Tfe3 )

30 . .. Tb1+  31. Kh2  h6!  nog steeds zijn er problemen voor die loper . Maar de oplossing die Peter hier meent te hebben ontdekt, is geen oplossing!

Peter – Martin (31…h6)

32. Le7?? ( beter Lf4!?)Rekenend op de penning van Dd7. Heel diepzinig  (meen ik echt), maar helaas toch fout.  Want de toren op e5 staat gepend. Wit had daarom beter 31. Kh1 kunnen spelen i.p.v. 31. Kh2    33. ….  Txe7!  Die loper is hij dus gewoon kwijt!  En er volgt nog meer ellende:   34. f4  Lxe5 en zwart blijft een toren voor. Zo kreeg ook Martin toch nog gelijk.

Ik stel vast dat Herman en Peter dit schaakjaar sterk vooruit zijn gegaan. Ik hoop dat Ab binnen afzienbare tijd van al zijn fysieke narigheden verlost mag zijn en zich dan weer nog sterker op zijn schaakontwikkeling kan storten. Die heeft vast nog een aardige progressie in huis, zeker als hij langzamer gaat spelen. Jammer dat we Matthijs af en toe niet zagen. Die heeft ook talent. Ben benieuwd of al onze ouwe rotten het nog leuk genoeg vonden om volgend jaar weer van de partij te zijn. Hoop het van harte. Op naar het volgende seizoen. Maar eerst het lentetoernooitje. Als er nu ook maar schakers van buiten komen!

Agenda 2019

AGENDA SCHAAKCLUB ARIS DE HEER VOOR DE REST VAN HET SEIZOEN 2018-2019

Ma. 22-04 tweede paasdag, geen schaken.

Ma. 29-04 start schaakvierdaagse

Ma. 06-05 schaakvierdaagse

Ma. 13-05 schaakvierdaagse

Ma. 20-05 schaakvierdaagse

Ma. 27-05 ter nadere invulling competitie of vluggeren

Ma. 03-06 jaarvergadering; afsluiting seizoen

Ma. 10-06 tweede pinksterdag, geen schaken