Alle berichten van Eddy Saraber

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer, 4-06-2018

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, H. Zwaneveld, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer, E. Saraber (maar die komt een uur later  toch nog)

 

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

 • De vraag is of we naar Texel willen om tegen en Passant te spelen. Meeste spelers willen niet op Texel en niet op zaterdag spelen.
 • We kunnen ook met een team in de KNSB competitie spelen. Meeste spelers willen niet
 • AVG. Persoonsgegevens vastleggen. Op de site moet staan hoe je foto’s wil verwijderen. Er moet een document worden opgesteld dat leden toestemming geven dat hun gegevens worden opgeslagen en hoe de gegevens worden opgeslagen. Paul stuurt het type persoonsgegevens wat in het OLA staat op aan Martin. Martin stuurt documenten op en bewerkt web site.

5. Bestuursverkiezing

 • Drie leden aftredend Gerrit, Paul en Martin. Zij zijn alle drie herkiesbaar, en worden unaniem gekozen. Gerrit geeft aan dat dit zijn laatste termijn is.

6. Externe competitie

We zijn ongeslagen kampioen geworden. Dit betekent promotie naar de tweede klasse.

Score individueel:

1 Paul              100%  (6 uit 6)

2 Bert              100%  (5 uit 5)

3 Ron              91%    (5,5 uit 6)

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.
 • Paul mailt Koen Lankveld over deelname in de externe competitie.
 • Frank stelt aan Aart Strik voor om een poule in de tweede klasse van 6 spelers te maken.
 • Bekercompetitie was na 1 ronde over. Volgend jaar doen we meer mee.

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • De prijzen worden uitgereikt.
 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond.

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen.

Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. De leden wordt gevraagd partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 191 euro negatief afgesloten. In kas nog 5200,- Ron en Herman zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Eddy.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2017) staat op de web site. (Zie bij Organisatie) Hierover zijn geen opmerkingen.De notulen van de ALV 2018 komen ook op de website.

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 27 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • De “Beemster Eetkamer Bokaal” is bedoeld als wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt. Waarvoor? En waar is die? Het wordt voor de clubkampioen, en Paul vraagt aan Esther waar de beker is.
 • Gerrit vraagt of het schoolschaak nog bestaat. Eddy is daarmee gestopt vanwege geen animo door de school.
 • Gerrit vraagt of we meedoen met de zondagsmarkt. Bert wordt als contactpersoon op- gegeven. Paul meldt ons aan.
 • Herman wil meer leren over het schaakspel. Eddy stelt voor om Herman de finesses van het schaakspel bij te brengen.

12. Sluiting

Bert sluit om 22.15 uur de vergadering

 

 

 

  

Eindstand 2017-18

 

Kampioen 2017-18 werd alweer Ron de Vink. Dit jaar met een minimale voorsprong op nr. 2 :  Bert Kuijer

 

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 21 mei 2018

Wit

 

Zwart

Uitslag

Frank de Geus

-

Ab Hauer

1-0

Bert Kuijer

-

Ron de Vink

½-½

Gerrit van Dok

-

Martin Zwaneveld

0-1

Peter van Putten

-

Herman Zwaneveld

1-0

Paul Verkooijen

-

Afwezig met geldige reden

 

Jasper Ittmann

-

Afwezig met geldige reden

 

Marco van Wijk

-

Afwezig met geldige reden

 

Joost van de Heuvel

-

Afwezig met geldige reden

 

Piet Tensen

-

Afwezig met geldige reden

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr

Naam

Punten

Wa

Gsp

Gw

Rm

Vl

Perc

1

Ron de Vink

303,33

21

20

11

8

1

75,0

2

Bert Kuijer

301,33

20

20

14

3

3

77,5

3

Paul Verkooijen

256,50

19

15

9

3

3

70,0

4

Gerrit van Dok

222,00

18

20

8

4

8

50,0

5

Martin Zwaneveld

213,67

17

15

7

1

7

50,0

6

Frank de Geus

195,33

16

12

7

3

2

70,8

7

Ab Hauer

175,00

15

16

7

0

9

43,8

8

Peter van Putten

138,17

14

13

3

2

8

30,8

9

Herman Zwaneveld

133,33

13

18

2

2

14

16,7

10

Jasper Ittmann

35,00

12

1

0

0

1

0,0

11

Joost van de Heuvel

27,00

11

1

0

0

1

0,0

12

Piet Tensen

24,67

10

1

0

0

1

0,0

13

Marco van Wijk

18,00

9

0

0

0

0

0,0

 

Op weg naar de finish (verslag van14 mei)

Was dit al de voorlaatste ronde? Mij wordt weer niets verteld! Maar ik vermoed van wel.

Derhalve extra spannend :  Bert – Ron.   Ron staat eerste met 2,70 punten voorsprong. Dus vrijwel niks!   Ron: ‘Ik sta een pion achter!’  Eddy:  ‘Ja, en of je nu wel voldoende compensatie hebt?  En Bert kan je dus nu inhalen!’  Ron: ‘Dat mag!’

Hieruit blijkt respect. En dat is wederzijds. Zoals ook bleek uit het feit dat de kemphanen al na 18 zetten tot remise besloten.  Zwart heeft intussen zijn pion teruggewonnen en volgens Prof. Dr K. staat zwart iets beter. (- 0.46) En Ron heeft geen belang bij winst, die koestert zijn 2,70 pnt voorsprong.

Ron koerste aan op Wolga of Benoni, maar daar trapte Bert niet in. “Die grapjes van jou, die ken ik inmiddels!” zal hij gedacht hebben.

20Bert1  20Bert1

Dus geen 3. d5 wat meest gespeeld wordt en het beste is, maar 3. Pf3 waarna zwart maar slaat op d4 wat dan ook maar het beste is :  3. …  cxd4 . Je kunt natuurlijk ook proberen met e6 of g6  je tegenstander uit te nodigen toch je favoriete vaarwater in te zeilen, maar dat is wel wat minder sterk, en vooral wat minder spannend . Nu wordt het na 4. Pxd4   e5  één van de actieve ‘jachtvarianten’ van het Siciliaans,  maar wel met een witte pion op c4  (wat ik zelf met zwart altijd een beetje lastig vond, omdat het d5 bemoeilijkt, maar ik wist er natuurlijk minder van dan Ron, voor wie dit blijkbaar  allemaal gesneden koek is.)

20Bert2   20Bert2

Het lijkt duidelijk: Ron wil er een spannende avond van maken. Nou dat wil Bert ook: 5. Pb5! Met de ‘dreiging’ Pd6. (In de Svesnikov   -ook zoiets, maar zonder  c4-   gaat het dan dus verder met 5. ….  d6.  In 20Bert2  na Pb5!trouwens vlg. K. ook de beste. Daarna zou a6 of Le6 moeten volgen. In de Svesnikov volgt daarna dan b5 , maar ja, dat kan hier niet, wegens die pion op c4!)  Gek genoeg gaat volgens mijn Powerbook-database  bijna iedereen hier door met 5. … d5 wat  dus wat riskanter  is voor zwart, maar wel actief. Ron speelt het ook.  6. cxd5! Lc5!?  Nog steeds theorie. En het meest gespeeld. Dus Ron weet ervan!

20Bert3  20Bert3

Maar Bert niet meer. Want hier wordt 7. P5c3 als de beste gewaarmerkt, om die pion op d5 aan rugdekking te helpen.  Bert moet verder op zijn intuïtie en verkiest 7. e3. Goed genoeg. 7. … 0-0 en alsnog 8. P5-c3  en nu wordt 8. …  e4 het meest gespeeld.

20Bert4   20Bert4

Zwart staat nu een pion achter, en 9. Lc4 lijkt dus volkomen logisch. Maar misschien is tegenactie i.p.v. verdedigen van pion d5 nog iets beter. 9. Pbd2 en na slaan op d5  volgt slaan op e4. Maar ach, zo wordt het ook leuk. Zeker omdat Ron hierna  waarschijnlijk  toch op eigen kompas verder moet varen. Die vertrouwt op de activiteit van zijn stukken als compensatie voor het pionneke.  9. .. a6 10. Pd2 b5 11. Lb3 Lf5

20Bert5  20Bert5

En nu laat Bert even zien waarom hij zo’n hoge elo heeft (althans bij ons) :  12. Pf1 !?  Het paard op weg naar g3, wat veel voordelen heeft:  de dekking van d5 door de dame hersteld, en ook op g3 wordt e4 aangevallen, en bovendien de loper op f5. En op d2 heeft hij niet veel toekomst, tenzij zwart b4 gaat spelen. En de rochade kan nog wel heel even wachten. Een fraaie zet, vind ik. Enige bezwaar: zwart zou nu (of even later) h5 kunnen spelen. En daar houden na afloop de heren zich dan ook mee bezig.  Prof Dr K geeft  12. …  h5 13. Pg3 (toch!) Lg6 (Lh7 14. Pxh5) 14 Pge2!? En daarna Pf4. 12. …  Pbd7  maar ook nu 13.  Pg3 Lg6  Ik hoorde na afloop Bert reageren op Ron’s  ‘Ik begrijp het nu niet meer’ met  ‘Ik begrijp het al heel lang niet meer’ . Nou dat blijkt tot hier absoluut niet. De stelling is volgens Prof Dr K compleet gelijk.

20Bert6  20Bert6

Alleen is nu 14. a3 misschien niet de allersterkste  (14. 0-0!? h5? 15. Pge2 en Pf4 ), maar het antwoord ook niet  14. … Te8 (… Ld6!?)  15. Pce2 Pe5

20Bert7  20Bert7

16. Pf4 ?? Dit wordt door onze huisgrootmeester afgekeurd! (Die vindt 16. 0-0 het beste 16. …  h5 17. Pf4! (Driedubbele aanval op h5)  h4  18. Pge2  = )  16. Pf4 wordt afgekeurd, wegens het inderdaad gespeelde Pd3+! 17. Pxd3 exd3  18. 0-0    (Komodo behandelt wel dezelfde thema’s, maar in andere volgorde:   16. 0-0!? Pd3 (nu dus niet meer met schaak waardoor 17. Pf4 (ipv 16 .Pf4) effectiever is  (Pxc1? Txc1!) )

20Bert8  20Bert8

En nu zou 18. ….  h5  heel erg vervelend worden. Maar zie dat maar eens aankomen bij zet 16.   ( Na 18. …. h5  bijvoorbeeld  19. h4? Pg4!   Of   19. Te1 (ruimte op f1 voor het paard) h4  20. Pf1 h3!  of 20. a4? h4 21. Ph1 (niet bepaald een ideaal plekje voor een paard) )

Maar  vreemd genoeg speelt Ron het niet.  Hij kan de verleiding om die achterstandspion terug te winnen niet weerstaan. 18 ….. Pxd5 ??  Daarna staat hij nog steeds wat beter, maar na h5 en na verschillende andere zetten had hij gemakkelijker voor winst kunnen gaan. Maar dat hoeft kennelijk niet voor hem. Hij biedt remise aan en logisch dat Bert dat accepteert. Maar daarmee is , denk ik, de strijd om de titel 2018 wel beslecht. Het was -vond ik- de spannendste en schaaktechnisch de beste partij van deze avond.

Gerrit deed tegen Martin in een koningsfianchetto  een wat minder  overtuigende  4e, 8e en 9e zet en kwam aldus wat minder prettig uit de opening. 

1.d4 Pf6 2.g3 d5 3.Lg2 c6 4.Pc3 vertraagt c2-c4 (4.Pf3!) 4…Lf5 5.Pf3 e6 6.0–0 Ld6 7.Lg5 h6 8.Ld2 geen prettig veld, dus toch was beter geweest :  8.Lxf6! Dxf6 9.e4 Lxe4 (9…dxe4 10.Ph4) 10.Pxe4 dxe4 11.Pd2 Dxd4 12.c3 

20Gerrit0  20Gerrit0

8…0–0 9.Dc1? Ook geen leuk veld, maar een beetje noodzakelijk na Ld2?

Maar zwart profiteert er niet echt van. Met goede zetten (10. Ph4!  En 12. e4 ) neutraliseert Gerrit de stelling aardig. Voor zet 13.  is de situatie aldus:

20Gerrit1 20Gerrit1

En nu volgt een ernstige misser, die door Martin, die direct bloed ruikt, gelijk zeer hardhandig wordt afgestraft.   13. g4 ?? vergeet de dekking van paard h4  en verliest zo een belangrijke pion op g4 13. ….  Lxg4!  14. fxg4  Lxh4  15. e5? (Lf4!? Maar goede raad is al duur hier.) Waarschijnlijk ten gevolge van de schrik -of misschien heeft wit hier de moed al opgegeven- volgt bij zet 19. nog een eigenaardige vergissing, waar Martin wel pap van lust:

20Gerrit2 20Gerrit2

19. Le3?? cxd4  20. Lxd4  Dc7! Valt die belangrijke pion e5 nog eens aan en die kan niet verder gedekt worden. Dat is inderdaad nog veel sterker (en eenvoudiger) dan Dxb2, wat ook niet beroerd is. Nu komt wit 2 pionnen achter. En omdat nu de zwarte stelling veel gemakkelijker speelt dan de witte sneuvelt er bij zet 24.  nog een witte pion.  Het is me niet duidelijk waarom wit dan niet opgeeft. Hij zwoegt nog kansloos 20 zetten verder, waarschijnlijk hopend op een blunder van Martin. Ik zie aan diens gezicht wat die voortdurend zit te denken:  ‘Blijf kalm! Neem de tijd! In godsnaam nu geen blunder!! Ik wil niet uitgelachen worden. Nu niet alsjeblieft!!”  Ik zie hem heel lang nadenken over de meest voor de hand liggende zetten. Alle risico vermijdend. En dus ….   die blunder komt niet!

Ab houdt het vrij lang vol tegen Frank.

Ondanks een onlogische 3e zet

20Frank1 20Frank1

3 ….   Df6?  Ik dacht vroeger al geleerd te hebben je dame niet te vroeg in het spel te brengen.  En inderdaad,  hier gaat hij later last van krijgen. Wit staat al gauw een stuk beter, maar verknoeit het flink bij zet 13. Ik denk dat zijn hand uitschoot toen hij de toren verplaatste.

20Frank2  20Frank2

13. Tf1-g1 ??  Ik weet dat ik snel geestelijk aftakel, maar de diepere bedoelingen hiervan  begrijp ik echt niet!  (13. a4!? )  13. .. Lb6! En zwart doet weer volop mee. Maar niet lang. Bij zet 18 taxeert Ab de stelling verkeerd

20Frank3 20Frank3

18. … Lxf3?? (Le6!?) Hierna gaat wit’s troef, de halfopen f-lijn, veel te belangrijk worden. Frank bouwt zijn aanval geduldig op, en zwart komt er eigenlijk niet meer aan te pas.

20Frank4  20Frank4

Kan het er nog mee door voor zwart? Nee dus:  26. Pxg7! Niet moeilijk te vinden, maar wel grappig. 26. … Txg7  27. Dxf6 Hierna stort de zwarte stelling snel in.

20Frank5  20Frank5

31. ….  Dh4  redt dat nog wat? Nee, Frank had gezien dat het zwarte paard geen vluchtvelden meer heeft.  32. Dxh4 Pxh4  33. Txg7 Kxg7  34. g3 ! en het paard gaat naar de slager. Dit was iets minder simpel, maar ook best grappig.  Hier had Ab al kunnen opgeven.

Peter-Herman

Peter gaat er in een Italiaanse opening lekker tegenaan. Staat rond zet 12 duidelijk beter (ruimteoverwicht), maar geeft dat een beetje weg bij zet 13, en zet 16 en zet 19. Tad1

20Peter1  20Peter1

Zwart staat inmiddels beter. Het beste zou nu zijn 19. … Lxe3 20. fxe3  f6!?  21. dxc7 Tc8 en zwart wint de pion op c7 terug en zou nu flink wat beter staan, ondanks het feit dat de rochade nu nooit meer doorgaat. Ik zou het zelf nooit bedacht hebben. Ik geloof het ook eigenlijk niet.  19. …  0-0 Wel gerocheerd, maar dekking van d7 vergeten. Nu had dus 20. dxc7 Lxc7  21. Txd7 gekund , waarna wit minstens gelijk staat. Wit speelt 20. a4 waarna zwart alsnog op e3 had kunnen slaan, met beter spel voor zwart.

Wat er wel gebeurd is kan ik niet meer reconstrueren omdat beide notaties hier fouten gaan bevatten. Ik zag dat na afloop ook Frank zich hier met de problemen van de reconstructie bezig hield toen hij probeerde beide heren nog wat bij te leren (loffelijk!), zonder veel succes. Ik herinner me wel dat ineens toch wit weer beter stond, dat het hoofd van Peter steeds roder werd van de spanning  (nee van de zon, zegt hij) , en dat rond zet 28 ineens wit compleet gewonnen had.    ‘Ik heb er een rommeltje van gemaakt!’ verzuchtte Herman. Ik weet niet of hij doelde op zijn notatieformulier of op het laatste deel van zijn partij.  Beide kan van toepassing zijn. Voor Peter een gelukkig slot van zijn seizoen. Prettige vakantie gewenst!