Alle berichten van Eddy Saraber

Nieuws van de wepmeester

Ik heb mijn herwonnen vrije tijd gebruikt om bij alle Diemer-artikelen al die weigerachtige ‘levende diagrammen’ weer aan de gang te krijgen. Het is volbracht. Pfffffft. Ga hierna eindelijk eens proberen de nog steeds resterende BDG8 en BDG9 te bedenken. Ik ben na herlezing zelf eigenlijk best tevreden over die BDG-onderzoekingen. Heb weer inspiratie. Ga ook binnenkort een nieuwe aflevering over het eindspel op touw zetten. Van de op de ledenvergadering beloofde verzoeken om bepaalde onderwerpen op de site voor te bereiden heb ik nog niets mogen zien binnenkomen. Ik ga eerst dus zelf maar wat verzinnen. Prettige zomer verder.

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 3-06-2019

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauwer, H. Zwaneveld

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

· Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

· 0 leden aftredend

5. Externe competitie

We zijn gedegradeerd. Dit betekent degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Martin 71% (5 uit 7)

2 Frank 70% (3,5 uit 5)

3 Ron 64% (4,5 uit 7)

· Er blijft op rating worden ingedeeld.

· Bekercompetitie niet meegedaan . Volgend jaar doen we wel mee.

· De intentie is dat het viertallenteam weer meedoet. Martin en Jos faciliteren het.

6. Interne competitie, voorjaar- en najaar toernooi

· De prijzen worden uitgereikt. Bekers voor de 1e en 2e van de interne competitie en de best presterende van de NHSB competitie.

Einduitslag:

1 Ron

2S7A6832bWEB

“Ik vind die hand belangrijker dan die beker. Daar heb ik er al genoeg van.”

2 Bert

 2S7A6828bWEB

“Schiet nou maar op, grappenmaker”

3 Martin

  2S7A6833bWEB

“Voor het prachtige resultaat in de externe en voor eindelijk boven die 1700 – grens geraakt!”

· Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Er moet wel een gesprek plaatsvinden met de toekomstige eigenaar over gasten tijdens de externe thuiswedstrijden. Frank prikt een datum.

· Gerrit stelt voor om het voorjaar- en najaartoernooi ook ten dele bij Purmerend te spelen. Dit ook bespreken met de toekomstige eigenaar. Het najaartoernooi nog op de oude manier qua opzet. Najaartoernooi wordt gepland op 2, 9 en 16 september (en misschien 23 september). Op tijd de Binnendijks informeren.

· De eerste schaakavond van het nieuwe seizoen wordt 26 augustus, met een simultaan van Ron.

· Martin oppert om in het begin van de avond theorie te geven, dit voornamelijk voor het viertallen team. Starttijd 19.30 uur. Het hoeft niet elke week. Ron en Bert beginnen hiermee.

· 1 x per jaar een theorieavond voor de gehele club. De opening wordt eerst op de site besproken en later op de club behandeld. Het verzoek van Eddie is om openingen, of eindspellen voor te stellen die behandeld kunnen worden. Op de website komt een stemwijzer, gemaakt door Martin.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. Eddie krijgt een attentie van de club. De leden wordt gevraagd de partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

8. Financiën

· Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 32 euro positief afgesloten. In kas nog 5241,- Ron en Eddie hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Voor volgend jaar zijn Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.

· Verzekering bij Univé: geen rekening gehad. Dit nagaan, actie Paul

· De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.

· De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

· Contributie voor de jeugd is 35 euro.

9. Jaarverslag

· Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2018) staat op de web site. Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 2019 komen ook op de website.

10. Rondvraag

· Ron hoeft geen beker meer, een lintje o.i.d. is voldoende. Eddie is er niet helemaal mee eens. Hij heeft nog een trauma van de drie medailles die hij gewonnen heeft als clubkampioen van Aris de Heer. Door stemming wordt gekozen voor een wisselbeker.

11. Sluiting

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering

 
Frank onbetwiste lentewinnaar

Het zit er weer op. Ons leuke rapidtoernooitje. Dat nu eens niet gewonnen werd door Bert of Ron. Maar door een absoluut ongenaakbare Frank. Ongeslagen, in 11 partijen!

  2S7A6818WEB

Ron speelde niet alle avonden en was ook niet in zijn beste vorm. Zijn partij tegen Frank bijvoorbeeld had hij moeten verliezen, maar op miraculeuze wijze wist hij nog net met zijn K+p  tegen K+T remise te houden.  En Bert probeerde eens voor hem wat minder gebruikelijke openingen uit, hetgeen ook niet altijd vlekkeloos  verliep. Gerrit speelde drie avonden heel sterk en leek tot zijn eigen verbazing en plezier kandidaat voor de eerste plaats  en pas in de laatste partijen werd hij teruggefloten. Als hij toen die partij tegen Martin, die zich lelijk had vergalopeerd, terecht gewonnen had! Maar Martin schwindelde zich er knap  uit en Gerrit verloor zelfs nog.  Resteerde toch voor hem een verdiende en heel verdienstelijke derde plaats. De enige die Frank nog een beetje kon bedreigen was Martin. Die leek geïnspireerd door zijn ontdekking, op de ratinglijst van de nhsb, dat hij nu eindelijk zeer terecht  de begeerde 1700-grens gepasseerd is. Hij speelde het hele toernooi gedurfd en vernuftig, wat hem ook in wat mindere stellingen toch soms winst opleverde. Maar juist tegen Frank lukte dat niet. Hij nam daar teveel risico met een stukoffer  en werd door een  nuchtere Frank vakkundig terug gewezen. Zie elders ook de fraaie zet waarmee dat gebeurde.

De enige ‘buitendorper’ Joop Brands eindigde met 9 partijen verdienstelijk in de middenmoot. Jammer dat er niet meer schakers van andere verenigingen kwamen genieten van ons leuke toernooi. Gelukkig zagen we wel Matthijs en Jasper weer even terug in onze gelederen. Matthijs kwam 50% van de avonden en scoorde ook 50% met meestal leuk spel. We hopen zeer hen na de zomer weer te mogen terugzien. Een verrassing op de laatste avond: daar was ineens onze verloren zoon Stefan weer.

  2S7A6817WEB


Hij kwam laten zien dat hij het schaken ondanks een maandenlange abstinentie nog helemaal niet verleerd is. Ab had er duidelijk niet van terug.

2S7A6816WEB

En bijvoorbeeld door in zijn partij tegen Ron nergens in de problemen te raken en het eindspel keurig te winnen.  En zelfs Frank kwam tegen hem niet verder dan remise. Hij kwam ook natuurlijk om een andere reden, namelijk om vol trots wat foto’s van het kleine vogeltje Vink te showen. Hij vertelde me  al begonnen te zijn met het opleiden van dit tweejarige wurm tot de eerste vrouwelijke schaakkampioen van Australië. Ab en Peter en Herman speelden veel leuke partijen en hadden dus een verdienstelijk toernooi wat echter niet altijd in de uitslagen tot uiting kwam. Paul  was dit keer  te vaak verhinderd  om een belangrijke rol te kunnen spelen .

Al met al dus toch een leuk toernooi. We moeten echter nog maar eens goed nadenken over mogelijkheden om de belangstelling van schakers van vreemde bodem te stimuleren.

 

Pos Name Gms W R V
1 Frank de Geus 11 9 2 0
2 Martin Zwaneveld 11 7 1 3
3 Gerrit van Dok 12 6 3 3
4 Bert Kuijer 12 7 2 3
5 Ron de Vink 8 3 4 1
6 Joop Brands 9 4 0 5
7 Peter van Putten 9 3 0 6
8 Herman Zwaneveld 12 0 0 12
9 Matthijs Groot 6 3 0 3
10 Ab Hauer 9 2 0 7
11 Stefan Vink 3 2 0 1
12 Paul Verkooien 3 1 0 2
13 Jasper 3 1 0 2


Lentetoernooitje, 3e avond

Tekst :    Martin Zwaneveld    

Op de derde avond van het Lentetoernooi is het goed om te zien dat de opkomst weer is gestegen. Met oude bekende Jasper en Joop Brands is er deze keer ook weer bij.

De avond begint voor laatstgenoemde goed met een overwinning op Peter. Helaas treft Jasper Matthijs en moet erkennen dat het niveau van ons clubje nog steeds in orde is.

Gerrit verliest weer niet van Ron en doet nog steeds mee voor de eerste plaats! Samen met Ron en Frank spant het erom, er kunnen deze week wel verschillen gemaakt worden.

  2S7A6801WEB


Herman moet het opnemen tegen Frank, en maakt er een mooi eindspel van waar alle deelnemers die inmiddels klaar zijn van kunnen genieten.

De 2de ronde wordt de top van de ranglijst bepaald door de partij tussen Gerrit en Frank. Ik heb begrepen, dat Gerrit beter stond maar dat Frank toch de overwinning heeft weg kunnen snoepen.

  2S7A6809WEB

In de laatste ronde spelen Ron en Bert een herenakkoord en daardoor is Ron geen bedreiging meer voor de Nr 1-positie. Gerrit wint met hakken over de sloot van Herman en kan volgende week zijn 2de plaats verdedigen.

_______________________________________________________________________

Dank Martin voor je verslag.  En alle digitale ondersteuning.

  2S7A6796WEB

Nog een kleine aanvulling van uw weer aanwezige wepmeester. Die keek zijn ogen uit. En kon meer zien omdat hij niet ook nog zelf moest schaken, zoals Martin.

Nog iets over de 2e ronde:

Martin heeft heel veel moeite om te winnen van Ab. In een gelijkstaand pionneneindspelletje bezwijkt Ab toch nog. Martin’s vechtlust heeft toch succes gehad. Het zag er heel lang niet naar uit.

Herman staat zeer gewonnen tegen Jasper ( fors materiaalvoordeel ). Maar laat zich tenslotte door de enkele stukken die Jasper nog bezit toch pardoes mat zetten.

Matthijs probeert aan te vallen tegen Joop Brands. Maar dat is een degelijke schaker en die verdedigt uitstekend en krijgt later zelf het initiatief. Als Joops vrijpionnen dreigen het pleit te beslechten geeft Matthijs op.

Peter, die eerder 2 fraaie winstpartijen speelde, krijgt tegen Bert geen kans. Hij wordt langzaam en degelijk opgerold.

Nog een extraatje over de 3e ronde:

Matthijs staat lang heel erg gelijk tegen Ab. Tot hij een verschrikkelijk blunder maakt, en derhalve spoedig moet opgeven.

Martin staat al gauw een pion voor tegen Joop Brands maar die biedt verder actief tegenstand. Als ik denk dat hij het toch gaat redden, overziet hij een listige val die Martin voor hem heeft neergezet en wordt weggecombineerd.

  2S7A6811WEB


Peter combineert zich fraai naar de winst tegen Jasper.

Mijn indruk van de avond: De sfeer was ontspannen en gezellig. Er werd veel gelachen. Het was geen oorlog, maar gewoon een leuke kleine militaire oefening. Fijn vond ik dat Jasper en Matthijs weer aanwezig waren, en ik bewonderde de onverzettelijkheid van de zij-instromer Joop Brands. Opvallend de goede vorm van Gerrit  (“Ik leef boven mijn stand.” ) en van Frank. Die wordt al een poosje aldoor maar sterker in rapid-toernooien.

Ik vond het heel jammer dat er geen schakers uit Purmerend waren. Daar vandaan horen we wel geregeld positief commentaar. Ik meende dat wij op hen wel konden rekenen na onze eerdere leuke ervaringen. Helaas.

Volgend jaar beter?

 2S7A6808WEB


Stand na de derde avond:

Pos Name Gms W D L Score
1 Frank de Geus 8 7 1 0 110
2 Gerrit van Dok 9 5 3 1 78
3 Ron de Vink 5 2 3 0 72
4 Martin Zwaneveld 8 5 1 2 67
5 Bert Kuijer 9 5 2 2 53
6 Paul Verkooien 3 1 0 2 29
7 Joop Brands 9 4 0 5 18
8 Peter van Putten 6 2 0 4 13
9 Herman Zwaneveld 9 0 0 9 4
10 Jasper 3 1 0 2 4
11 Ab Hauer 6 1 0 5 1
12 Matthijs Groot 3 1 0 2 -4

Eindstand na ronde 25

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 21 april 2019

Wit Zwart Uitslag
Herman Zwaneveld Frank de Geus 0-1
Gerrit van Dok Ron de Vink 0-1
Peter van Putten Martin Zwaneveld 0-1
Ab Hauwer Afwezig met geldige reden
Jos Lohmann Afwezig met geldige reden
Mathijs de Groot Afwezig met geldige reden
Koen van Lankveld Afwezig met geldige reden
Paul Verkooijen Afwezig met geldige reden
Bert Kuijer Oneven

Eindstand  2018-19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Ron de Vink 310,67 18 23 10 13 0 71,7
2 Bert Kuijer 266,33 17 21 9 10 2 66,7
3 Martin Zwaneveld 228,67 16 23 9 7 7 54,3
4 Gerrit van Dok 203,67 15 24 9 5 10 47,9
5 Jos Lohmann 199,83 14 16 3 10 3 50,0
6 Paul Verkooijen 191,50 13 15 7 6 2 66,7
7 Ab Hauwer 155,33 12 17 8 0 9 47,1
8 Frank de Geus 151,83 11 12 8 3 1 79,2
9 Herman Zwaneveld 125,33 10 20 1 3 16 12,5
10 Peter van Putten 123,67 9 16 4 1 11 28,1
11 Mathijs de Groot 88,00 8 12 1 3 8 20,8
12 Koen van Lankveld 24,00 7 3 0 0 3 0,0